Skip to content Skip to footer

Primăria

Tomești

„O comunitate fără educaţie, cultură, religie şi sport, este o comunitate fără viaţă”

Vezi mai mult

Anunțuri

Investiții

Organizare

Administrativ

Cuvântul primarului

Pentru început vă spun tuturor bun venit pe site-ul comunei Tomești, conceput ca unul dintre instrumentele de comunicare cu cetăţenii pe care le are primăria comunei noastre, acest site se vrea a fi o fereastră ce denotă transparenţă în relaţia administraţiei publice cu dumneavoastră, oferindu-vă totodată posibilitatea de a avea acces la acele informaţii care vă sunt necesare pentru rezolvarea problemelor de zi cu zi. Una dintre priorităţile administraţiei pe care o conduc este aceea de a le oferi tuturor cetăţenilor servicii de calitate, într-o manieră modernă, demnă de o comună europeană. În acest context, împreună cu echipa mea, alături de care ne desfăşurăm activitatea în cadrul primăriei comunei Tomești, facem tot ceea ce este posibil pentru ca să îmbunătăţim modul în care ne facem datoria faţă de cei care ne-au mandatat în această activitate, cetăţenii comunei noastre.

Cu stimă, Timofte Ştefan, primarul comunei Tomești

Timofte Ştefan

primarul comunei Tomești

Primăria comunei

Aparatul administrativ

Primar

Timofte Ştefan

Viceprimar

Pavel Birleanu

Secretar General

Mancaş Gabriel

Contabil

Ciotina Marius

Primăria

Proiecte de investiții

Proiect: Renovarea Energetică a Clădirilor Rezidențiale Multifamiliale din Comuna Tomești, Județul Iași – Etapa I - Blocul 47_Scara A,B,C

Valoare finanțare externă: 5.768.303 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: 288.734 RON

Stadiu: Lucrări în execuție

Finalizare la: 2025

Proiect: Lucrări de renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – etapa I în Comuna Tomești, Județul Iași” – bloc de locuințe nr. 45A și 45B

Valoare finanțare externă: 11641629 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: 1.166.736 RON

Stadiu: Lucrări în execuție

Finalizare la: 2025

Proiect: Achiziție sistem de monitorizare video în Comuna Tomești, Județul Iași

Valoare finanțare externă: 438003,63 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: RON

Stadiu: Procedură de licitație în execuție

Finalizare la: 2024

Proiect: Achiziție microbuz nepoluant și puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Tomești, Județul Iași

Valoare finanțare externă: 2050304,55 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: RON

Stadiu: Procedură de licitație finalizată

Finalizare la: 2024

Proiect: Realizare sistem GIS (sistem informațional geografic) în Comuna Tomești, județul Iași

Valoare finanțare externă: 527221,17 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: RON

Stadiu: PUG + GIS în execuție

Finalizare la: 2025

Proiect: Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la sala de sport a Școlii D.D. Pătrășcanu, Comuna Tomești, Județul Iași

Valoare finanțare externă: 1886748,83 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: 260839,95 RON

Stadiu: Lucrări în execuție

Finalizare la: 2026

Proiect: Reabilitare energetică școala D.D. Pătrășcanu, Comuna Tomești, Județul Iași

Valoare finanțare externă: 8691416,73 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: 390322,43 RON

Stadiu: Procedură de licitație în execuție

Finalizare la: 2026

Proiect: Lucrări de renovare energetică a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – etapa II în Comuna Tomeşti, Judeţul Iaşi bloc de locuinţe nr. 8 – n.C. 62658

Valoare finanțare externă: 1315709,72 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: 97138,46 RON

Stadiu: Procedură de licitație în execuție

Finalizare la: 2026

Proiect: Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Tomești

Valoare finanțare externă: 4558787,66 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: RON

Stadiu: Procedură de licitație în execuție

Finalizare la: 2024

Proiect: Lucrări de renovare energetică a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – etapa II în Comuna Tomeşti, Judeţul Iaşi - bloc de locuințe nr. 1 – N.C. 60278-C1, bloc de locuințe nr. 2 – N.C. 60170-C1 și bloc de locuințe nr. 3 – N.C. 60127-C1

Valoare finanțare externă: 10546766,61 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: 344622,29 RON

Stadiu: Licitație încheiată; urmează semnarea contractelor de proiectare și execuție

Finalizare la: 2026

Proiect: Lucrări de renovare energetică a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – etapa II în Comuna Tomeşti, Judeţul Iaşi - bloc de locuințe nr. 1 ISCIP – N.C. 60148-C1, bloc de locuințe nr. 2 ISCIP – N.C. 60749-C1, bloc de locuințe nr. 3 ISCIP – N.C. 60764-C1, bloc de locuințe nr. 4 ISCIP – 60385-C1

Valoare finanțare externă: 18643126,37 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: 357000,01 RON

Stadiu: Licitație încheiată; urmează semnarea contractelor de proiectare și execuție

Finalizare la: 2026

Proiect: Reabilitare energetică și consolidare școală sat Goruni, Comuna Tomești, Județul Iași

Valoare finanțare externă: 1680546,77 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: 931253,02 RON

Stadiu: Am semnat contractele de proiectare și execuție

Finalizare la: 2026

Proiect: Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Tomești județul Iași

Valoare finanțare externă: 1902506,88 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: RON

Stadiu: În execuție

Finalizare la: 2026

Proiect: Dezvoltarea sistemului de distribuție gaze naturale în localitatea Goruni, Comuna Tomești, Județul Iași

Valoare finanțare externă: 1319867,08 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: 935992,12 RON

Stadiu: În execuție

Finalizare la: 2024

Proiect: Construire podețe în localitățile Tomești, Chicerea și Vadiceni, Comuna Tomești

Valoare finanțare externă: 2108769,93 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: 388791,03 RON

Stadiu: În execuție

Finalizare la: 2026

Proiect: Extindere sistem de canalizare pe străzile: Plopilor, Antreprenorilor și Tineretului în Comuna Tomești, Județul Iași

Valoare finanțare externă: 3715701,39 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: 131900,02 RON

Stadiu: În execuție

Finalizare la: 2026

Proiect: Construire piață de legume și fructe în Comuna Tomești, Județul Iași

Valoare finanțare externă: 497153,52 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: 739836,92 RON

Stadiu: Licitație

Finalizare la: 2025

Proiect: Construire teren de sport, teren de joacă pentru copii, amenajări fitness și locuri de recreere în sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași

Valoare finanțare externă: 349835,09 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: 415596,98 RON

Stadiu: În execuție

Finalizare la: 2025

Proiect: Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Tomești, Județul Iași

Valoare finanțare externă: 1977296,16 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: 28897,48 RON

Stadiu: În implementare

Finalizare la: 2024

Proiect: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în Comuna Tomești, Județul Iași – Etapa II

Valoare finanțare externă: 1898077,01 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: RON

Stadiu: Procedură de licitație în execuție

Finalizare la: 2024

Proiect: Construire sediu primărie, Comuna Tomeşti, Județul Iași

Valoare finanțare externă: 12671489,99 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: 1394064,06 RON

Stadiu: Procedură de licitație în execuție

Finalizare la:

Proiect: Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Tomești, Județul Iași

Valoare finanțare externă: 27089429,22 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: 720835,01 RON

Stadiu: Am depus documentația, în vederea semnării contractului de finanțare

Finalizare la:

Proiect: Construire Cămin Cultural, sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași

Valoare finanțare externă: 16773461,2 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: 869971,44 RON

Stadiu: Este în pregătire caietul de sarcini pentru demararea procedurii de licitație

Finalizare la:

Proiect: Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din Comuna Tomești, Județul Iași

Valoare finanțare externă: 18185147,61 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: 158270,01 RON

Stadiu: Procedură de licitație în execuție

Finalizare la:

Proiect: Construire și dotare creșă Str. Iasomiei, nr. 77, sat Chicerea, Comuna Tomești, Județul Iași

Valoare finanțare externă: 16387535,83 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: RON

Stadiu: Am predat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) către C.N.I.

Finalizare la:

Proiect: Construire creșă mică, sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași

Valoare finanțare externă: RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: RON

Stadiu: Documentația predată promovare indicatori tehnico-economici

Finalizare la:

Proiect: Modernizare infrastructură rutieră afectată de calamități în Comuna Tomești, Județul Iași

Valoare finanțare externă: RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: RON

Stadiu: A fost depusă solicitarea în acest an

Finalizare la:

Proiect: Construire Sală de Educație Fizică Școlară în sat Goruni, Comuna Tomești, Județul Iași

Valoare finanțare externă: RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: RON

Stadiu: A fost depusă solicitarea în acest an

Finalizare la:

Proiect: Construire centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în Comuna Tomești, Județul Iași

Valoare finanțare externă: 7261899,48 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: RON

Stadiu: Proiectul a fost admis spre finanțare

Finalizare la:

Proiect: Achiziție echipamente pentru Serviciul de Gospodărire Comunală al Comunei Tomești

Valoare finanțare externă: 350817,94 RON

Valoare contribuție din bugetul propriu: RON

Stadiu: Proiectul a fost admis spre finanțare

Finalizare la:

Administrativ

Comuna în cifre

3925,80

Suprafață(ha)

11051

Populație

3060

Gospodării:

5068

Locuințe

5

Grădinițe

4

Școli

Interes public

Prognoza meteo

Ora locală

7:31 am

Religie

Calendarul ortodox

Ieri, 24 iunie, am sărbătorit:

  • Nașterea Sfântului Ioan Botezatorul

Astăzi, 25 iunie, sărbătorim:

  • Sfânta Mucenită Fevronia

Mâine, 26 iunie, vom sărbători:

  • Sfântul Cuvios David din Tesalonic

Poimâine, 27 iunie, vom sărbători:

  • Sfântul Cuvios Samson

Comuna

Obiective turistice

Stejarul secular de la Vlădiceni

Vezi mai mult

Mănăstirea Vlădiceni

Vezi mai mult

Primăria

Social media

Ultima actualizare: 12:23 | 13.06.2024

Trimite o
întrebare

Sari la conținut