Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Politica de taxe a comunei Tomești

Veniturile bugetului local se formează din impozite, taxe și alte venituri stabilite de legea bugetară anuală. Impozitele (taxele) reprezintă principala formă a resurselor financiare publice, defmindu-se că o prelevare obligatorie, fără contraprestatie și nerambursabilă, efectuată de către contribuabil pentru satisfacerea nevoilor de interes public.

Se asimilează la această categorie a resurselor fiscale și taxele concretizate în sume de bani plătite, în temeiul unor acte normative, de către persoane fizice sau juridice, pentru serviciile prestate acestora de către instituția publică sau un serviciu public. Impozitele și taxele locale se aprobă de către Consiliul Local, în limitele și condițiile legii. Legea nr. 571/2003 cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Fiscal și HG nr. 44/2004 privind normele de aplicare a legii stabilesc cadrul legal pentru impozitele și taxele locale, precizează contribuabilii care trebuie să plătească aceste impozite și taxe, precum și modul de calcul și de plată al acestora.

Constituie integral venituri propriii ale bugetelor locale, următoarele resurse financiare:

1. impozitele și taxele locale, respectiv: > impozitul / taxa pe clădiri; > impozitul / taxa pe teren; > impozitul pe mijloace de transport; > taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor; > taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama și publicitate; > concesiuni; > alte taxe locale;

2. amenzile și penalitățile aferente impozitelor și taxelor locale;

3. majorările pentru plata cu întârziere a impozitelor și taxelor locale;

4. taxele extrajudiciare de timbru instituite prin Legea nr. 117/1999, cu modificările ulterioare;

5. amenzile contravenționale prevăzute de OG nr. 2/2001;

6. venituri din valorificarea unor bunuri (pământ, imobile).

La stabilirea impozitelor și taxelor locale se are în vedere respectarea următoarelor principii:

a) principiul transparenței – prin desfășurarea acestei activități într-o manieră deschisă față de public;

b) principiul aplicării unitare – care presupune organizarea executării și executarea în concret, în mod unitar, a prevederilor Titlului IX din Codul Fiscal și normele metodologice;

c) principiul autonomiei locale – Consiliul Local stabilește impozitele și taxele locale în condițiile Titlului IX din Codul fiscal și normele metodologice.     Calcularea impozitelor și taxelor pentru clădiri și terenuri se face avandu-se în vedere ierarhizarea funcțională a localității, potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativ teritorială a României și Legii nr. 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului și delimitare a zonelor și stabilirea numărului acestora, atât în intravilanul cât și în extravilanul localităților prin hotărâri adoptate de către Consiliul Local.

Veniturile proprii ale bugetelor locale cuprind impozite, taxe și vărsăminte de venituri de la plătitori agenți economici și instituții publice și din impozite și taxe locale de la populație și de la persoane juridice. Veniturile proprii se definesc ca fiind: venituri curente: a) fiscale, b) nefiscale. Veniturile curente fiscale (impozite pe clădiri, impozite pe teren, impozite pe mijloace de transport) reprezintă categoria cu cea mai mare pondere în cuprinsul bugetelor locale. Ca urmare, aceste termene de plată reprezintă, totodată, și puncte culminante a încasărilor la bugetul local, deși cheltuielile administrative sunt regulate. Veniturile curente nefiscale (venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale, venituri din concesiuni și închirieri, etc.) au pondere mai redusă în buget. Politica fiscală nu poate fi concepută decât ca un amestec între modalitățile de procurare a resurselor și cele privind destinația ce se dă acestor resurse pentru îndeplinirea sarcinilor și funcțiilor ce revin autorităților locale.

Rolul esențial în asigurarea resurselor fiscale locale îl are dezvoltarea locală, care este, în principiu o politică de dezvoltare economică ce își concretizează obiectivele în utilizarea și dezvoltarea resurselor locale, crearea și menținerea unui climat de afaceri stabil și profitabil. Dezvoltarea economiei locale are o influență categorică și asupra creșterii bunăstării membrilor colectivității, care împreună cu agenții economici locali contribuie prin impozite și taxe locale la realizarea veniturilor fiscale ale colectivității locale.

Pe teritoriul comunei Golăiești, funcționează în prezent două ferme de vaci, una în satul Golăiești su una în satul Cilibiu, dar și o fermă de porci. O altă activitate de baza pentru cetățeni este cultivarea legumelor, de altfel o mare parte din populație are solarii în care cultivă tot felul de legume pentru consumul propriu, în mare parte, și, cine cultiva mai mult, pentru piață.De asemenea, în comună funcționează două mori, una în satul Golăiești și una în satul Medeleni. Chiar dacă sunt vechi și nu într-o stare perfectă de funcționare, ele își desfășoară activitatatea de morărit pentru a răspunde nevoilor cetățenilor în acest sector de activitate.

Având în vedere că în comună se cultivă cereale pe o mare suprafață de teren, atât pentru consumul propriu cât și pentru animale, este necesar ca în comună să funcționeze aceste mori. La nivelul comunei Golăiești există un număr de 40 de agenți economici cu activitate de servicii și comerț.

Ultima actualizare: 12:23 | 13.06.2024

Trimite o
întrebare

Sari la conținut