Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Impozitul/Taxa pe teren

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

1. In termen de 30 de zile de la data dobandirii, intervenirii unor schimbari privind domiciliul fiscal al proprietarului, realizarii unor modificari ce conduc la recalcularea impozitului/ taxei pe teren datorat sau intervenirii unor schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului/ taxei pe teren se va depune o declaratie la care se vor anexa documentele doveditoare.

2. In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de o luna, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului.

3. In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractelor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte.

4. Orice persoana juridica care efectueaza operatiuni juridice in cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operatiunii.

5. Persoanele juridice sunt obligate sa depuna declaratii chiar daca beneficiaza de reducere sau de scutire la plata impozitului/ taxei pe teren.

Termene de plata

Rata I – pana la 30 iunie, inclusiv

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Termene de plata taxa pe teren

Pana la data de 25 ale lunii urmatoare din perioada de valabilitate a contractelor de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.

Impozitul anual pe teren de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana juridica care are in proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. Daca se achita integral impozitul pana la data de 30.06.2016 (prima scadenta) se acorda o bonificatie de 10%.

Sanctiuni

CONTRAVENTIE CUANTUMUL AMENZII (RON)

Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; de la 280 la 1116

Nedepunerea declaratiilor fiscale pevazute la alin. 2, 3, 4; de la 1116 la 2784 Nedepunerea declaratiilor fiscale pevazute la alin. 5 si 6; de la 1116 la 2500

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Ultima actualizare: 12:23 | 13.06.2024

Trimite o
întrebare

Sari la conținut