Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Impozitul/Taxa pe cladiri

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere:

1. Persoanele juridice au obligatia sa depuna declaratii privind cladirile pe care le detin in proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinatia si valoarea impozabila a acestora, pana la data de 31 mai 2016.

2. In termen de 30 de zile de la data dobandirii, construirii, extinderii, reconstruirii, consolidarii, modernizarii, demolarii, modificarii, inclusiv schimbarea integrala sau partiala a folosintei, care determina cresterea sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25%, sau in cazul in care intervin schimbari privind denumirea persoanei juridice, a situatiei juridice de natura sa conduca la modificarea impozitului/taxei pe cladiri, a domiciliului fiscal se va depune o declaratie la care se vor anexa documentele doveditoare.

3. In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de o luna, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului.

4. In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractelor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte.

5. Persoanele juridice care efectueaza operatiuni juridice in cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unei cladiri, au obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operatiunii. 6. Persoanele juridice sunt obligate sa depuna declaratii chiar daca beneficiaza de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri.

Termene de plata

Pentru impozitul pe cladiri Rata I – pana la 30 iunie, inclusiv

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Pentru taxa pe cladiri

Pana la data de 25 ale lunii urmatoare din perioada de valabilitate a contractelor de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. Impozitul anual pe cladiri de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana juridica care are in proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. Daca se achita integral impozitul pana la data de 30.06.2016 (prima scadenta) se acorda o bonificatie de 10%.

Sanctiuni

CONTRAVENTIE CUANTUMUL AMENZII (RON)

Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; de la 280 la 1116

Nedepunerea declaratiilor fiscale pevazute la alin. 2, 3, 4; de la 1116 la 2784 Nedepunerea declaratiilor fiscale pevazute la alin. 5 si 6; de la 1116 la 2500

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Ultima actualizare: 12:23 | 13.06.2024

Trimite o
întrebare

Sari la conținut