Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Impozitul pe spectacole

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data de 10 (inclusiv) ale lunii urmatoare in care a avut loc spectacolul.

Termene de plata

Lunar, pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Sanctiuni

CONTRAVENTIE CUANTUMUL AMNEZII (LEI)

Depunerea peste termen a declaratiilor; de la 280 la 1116

Nedepunerea declaratiilor de impunere; de la 1116 la 2784

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Ultima actualizare: 14:56 | 24.07.2024

Trimite o
întrebare

Sari la conținut