Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Impozitul pe mijloacele de transport

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

Persoanele juridice care la data de 31 decembrie 2015 detin mijloace de transport radiate din circulatie conform prevederilor legale din domeniul circulatiei pe drumurile publice, au obligatia sa depuna o declaratie in acest sens, insotita de documente justificative, pana la data de 31 mai 2016. In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, radierii unui mijloc de transport sau schimbarii sediului/punctului de lucru de catre detinatorul acestuia se va depune o declaratie la care va anexa acte doveditoare.

Termene de plata

Rata I – pana la 30 iunie, inclusiv

Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv. Impozitul pe mijloace de transport de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. Impozitul pe mijloace de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana juridica care are in proprietate mijlocul de transport la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. Daca se achita integral impozitul pana la data de 30.06.2016 (prima scadenta) se acorda o bonificatie de 10%.

Sanctiuni

CONTRAVENTIE CUANTUMUL AMENZII (RON)

Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale de la 280 la 1116

Nedepunerea declaratiilor fiscale; de la 1116 la 2784

Contraventiilor prevazute in prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna.

Ultima actualizare: 11:17 | 25.04.2024

Trimite o
întrebare

Sari la conținut