Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Impozitul pe mijloacele de transport

Actul normativ în baza căruia se acordă facilitatea fiscală: Legea 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare HCL TOMESTI 115/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.

Nu se datorează impozit pe mijloace de transport pentru:

*mijloacele de transport ale instituțiilor publice;
*mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public; vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
*mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
*mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență;
*mijloacele de transport ale instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;
*mijloacele de transport ale fundațiilor înființate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvoltă și ajută instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;
*mijloacele de transport ale organizațiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;
*autovehiculele acționate electric;
*autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă și care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
*mijloacele de transport deținute de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale.
*mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.

Impozitul pe mijloace de transport se reduce cu 50% pentru:
*mijloacele de transport hibride.

Ultima actualizare: 12:23 | 13.06.2024

Trimite o
întrebare

Sari la conținut