Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

Registrul cu hotarari

2020 | 2021 |
1 ) Nr. înregistrare: 140 / Data iniţiere: 07-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea Regulamentului privind instituirea măsurilor ce trebuie respectate de către deţinătorii/proprietarii de câini, pe raza Comunei Tomești, Județul Iași

Vizualizare document
2 ) Nr. înregistrare: 139 / Data iniţiere: 07-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 168 mp, situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 13, Parcela A. 439/7, precum și aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”

Vizualizare document
3 ) Nr. înregistrare: 138 / Data iniţiere: 07-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru obiectivul de investitii - «Realizare accese la proprietăți, pavele din beton 6 cm, bordure prefabricate 20x25 cm, pereu din plăci beton C 30/37, plasă sudată de 6 mm, tub corugat 500 mm, în Comuna Tomești, Județul Iași»”

Vizualizare document
4 ) Nr. înregistrare: 137 / Data iniţiere: 07-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru obiectivul de investitii – „Reabilitare și dotare Centru de Zi «Sfânta Maria»”, în Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași

Vizualizare document
5 ) Nr. înregistrare: 136 / Data iniţiere: 07-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru obiectivul de investitii - «Executare trotuar Etapa III la D.N. 28 (Iași-Albița), de la Km. 83+263.430-85+060.000, în Comuna Tomești, Județul Iași»”

Vizualizare document
6 ) Nr. înregistrare: 135 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru obiectivul de investitii - «Extindere rețea de canalizare în comuna Tomești, județul Iași»”

Vizualizare document
7 ) Nr. înregistrare: 134 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării, în sensul completării Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 168 mp, situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, Tarlaua 13, Parcela A. 439/7”

Vizualizare document
8 ) Nr. înregistrare: 133 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „realizării lucrărilor de întreținere și reparații drumuri locale, pentru străzile: Str. Cierului -0,340 km. din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași; Str. Sf. Ioan cel Nou de la Suceava – 0,555 km. din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, și Str. Țiganului – 1,360 km. din Sat Goruni, Comuna Tomești, Județul Iași, conform documentațiilor anexate”

Vizualizare document
9 ) Nr. înregistrare: 132 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea cumpărării sistemului de canalizare din Sat Vlădiceni, Com. Tomeşti, Jud. Iaşi, aparţinând unei societăți, aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat, cu stabilirea valorii minime de piață a obiectivului de mai sus, precum aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind preluarea sistemului de canalizare menționat, având în vedere referatul de specialitate cu nr. 13511 din 24.09.2021

Vizualizare document
10 ) Nr. înregistrare: 131 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „cumpărării de către U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, a unui teren în suprafață de 242 mp, situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, pentru efectuare lucrări de investiții publice (amplasare SPAU pentru lucrarea de canalizare), aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat, cu stabilirea valorii minime de piață a terenului respectiv, aprobarea procesului-verbal de negociere directă”

Vizualizare document
11 ) Nr. înregistrare: 130 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 13509 din 24.09.2021

Vizualizare document
12 ) Nr. înregistrare: 129 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „trecerii unui teren în suprafață de 970 mp, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, situat în Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, în vederea dezbaterii moștenirii, teren concesionat pe care se află locuința proprietate personală pe numele I.V. și I.L.”, având în vedere cererea cu nr. 9121 din 01.07.2021

Vizualizare document
13 ) Nr. înregistrare: 128 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării unor prevederi din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 103 din 26.08.2021 privind organizarea Sărbătorilor Comunei Tomeşti, Ediţia a IX-a - 2021”

Vizualizare document
14 ) Nr. înregistrare: 127 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării taxei de salubrizare pentru persoanele juridice care desfășoară activitate pe raza comunei Tomești, începând cu data de 01.10.2021”

Vizualizare document
15 ) Nr. înregistrare: 126 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „alocării sumei de 31.852 lei din bugetul Comunei Tomești, în vederea susținerii activităților competiționale organizate de Clubul Sportiv Tomești-Iași, în anul 2021”

Vizualizare document
16 ) Nr. înregistrare: 125 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „acordării unui ajutor de urgență în sumă de 700 lei, pentru cheltuieli înmormântare”, având în vedere cererea cu nr. 13153 din 21.09.2021

Vizualizare document
17 ) Nr. înregistrare: 124 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „încheierii Protocolului de Asociere, în vederea realizării obiectivului de investiții «Tren Metropolitan Iași»”

Vizualizare document
18 ) Nr. înregistrare: 123 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „alocării sumei de 5.091 lei din bugetul comunei Tomești, necesară pentru achiziționarea de ghiozdane și rechizite copiilor proveniți din familii defavorizate din comuna Tomești”

Vizualizare document
19 ) Nr. înregistrare: 122 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării organigramei, în sensul transformării postului vacant de funcție publică de execuție de inspector cl. I, gr. principal (atribuții în cadrul Biroului financiar-contabilitate, manag. proiecte, cadastru, fond funciar), într-un post contractual de execuție de consilier personal al primarului (S), în cadrul Cabinetului primarului comunei Tomești”

Vizualizare document
20 ) Nr. înregistrare: 121 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public - Extindere rețele electrice JT+MT în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Brăduțului, având în vedere cererea înregistrată sub nr. 14142 din 15.10.2020

Vizualizare document
21 ) Nr. înregistrare: 120 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării și rectificării unor prevederi din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 20 din 25.02.2021 și H.C.L. Tomești nr. 41 din 25.03.2021”

Vizualizare document
22 ) Nr. înregistrare: 119 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „decontării cheltuielilor cu participarea unui salariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, la cursurile obținerii de permis auto categ. C, D, E, pentru microbuzele și autospeciala P.S.I. din dotarea Primăriei Tomești”

Vizualizare document
23 ) Nr. înregistrare: 118 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 31 mp, situat în sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, aflat în domeniul privat al comunei, către proprietarul dobânditor de bună-credinţă al construcţiei de pe teren, în baza dreptului de preempţiune, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, având în vedere cererea cu nr. 16472 din 07.12.2020

Vizualizare document
24 ) Nr. înregistrare: 117 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Viceprimarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 64 mp, situat în sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, aflat în domeniul privat al comunei, către proprietarul dobânditor de bună-credinţă al construcţiei de pe teren, în baza dreptului de preempţiune, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, având în vedere cererea cu nr. 7116 din 21.05.2021

Vizualizare document
25 ) Nr. înregistrare: 116 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 196 mp, situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 13, Parcela CC 510/11, precum și aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”

Vizualizare document
26 ) Nr. înregistrare: 115 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1194 mp, situat în intravilan extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 12, Parcela 660/3/10, Carte funciară 65556, precum și aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”

Vizualizare document
27 ) Nr. înregistrare: 114 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1150 mp, situat în intravilan extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 127, Parcela 4617/40, Carte Funciară 65441, precum și aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”

Vizualizare document
28 ) Nr. înregistrare: 113 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași - EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU UN IMOBIL SITUAT ÎN LOC. TOMEȘTI, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, pe cheltuiala beneficiarului, având în vedere cererea cu nr. 12111 din 30.08.2021

Vizualizare document
29 ) Nr. înregistrare: 112 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „constituirii unui drept de uz și de servitude pentru terenul în supraf. de 118 mp, din Sat Vlădiceni, Com. Tomești, aparținând domeniului public al Com. Tomești, în vederea executării lucrării - «Alimentare cu energie electrică imobil, proprietarea domnului D.G.S., cu înființarea instalației de utilizare pe terenul aparținând domeniului public al UAT Tomești, sat Vlădiceni», conform cerererii nr. 11362/13.08.21

Vizualizare document
30 ) Nr. înregistrare: 111 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „realizării lucrării pe domeniul public - «Alimentare cu energie electrică SPAU 7, situată în sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iași»”, având în vedere cererea înregistrată sub nr. 11504 din 17.08.2021

Vizualizare document
31 ) Nr. înregistrare: 110 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „realizării lucrării pe domeniul public - «Alimentare cu energie electrică SPAU 5, situată în sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași»”, având în vedere cererea înregistrată sub nr. 11605 din 18.08.2021

Vizualizare document
32 ) Nr. înregistrare: 109 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „desemnării reprezentanților din partea Consiliului Local Tomești în consiliile de administrație și în comisiile de evaluare si asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ cu personalitate juridică de stat sau particular, de pe raza comunei Tomești, județul Iași, pentru anul școlar 2021-2022”

Vizualizare document
33 ) Nr. înregistrare: 108 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul IV - 2021”

Vizualizare document
34 ) Nr. înregistrare: 107 / Data iniţiere: 30-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „alegerii unui preşedinte de şedinţe al Consiliului Local al comunei Tomești, județul Iași, pe trimestrul IV - 2021”

Vizualizare document
35 ) Nr. înregistrare: 106 / Data iniţiere: 23-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind probarea „modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu un teren în suprafață de 840 mp, situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 126, Parcela Pș. 4617/46, pentru lucrări de investiții în interes public”

Vizualizare document
36 ) Nr. înregistrare: 105 / Data iniţiere: 26-08-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 11387 din 13.08.2021

Vizualizare document
37 ) Nr. înregistrare: 104 / Data iniţiere: 26-08-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „acordării titlului de „Cetăţean de Onoare” al Comunei Tomeşti, domnului Vladlen Babcinețchi”

Vizualizare document
38 ) Nr. înregistrare: 103 / Data iniţiere: 26-08-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind probarea „organizării Sărbătorilor Comunei Tomeşti, Ediţia a IX-a - 2021, ce se vor desfășura în data de 08 septembrie 2021, precum și alocarea din bugetul comunei a sumei de 120.000 lei, pentru organizarea sărbătorilor de mai sus”

Vizualizare document
39 ) Nr. înregistrare: 102 / Data iniţiere: 29-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „achiziționării unui autoturism necesar pentru activitatea Compartimediului de mediu din cadrul Primăriei comunei Tomești”

Vizualizare document
40 ) Nr. înregistrare: 101 / Data iniţiere: 29-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași - EXTINDERE CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC. TOMEȘTI, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA BENEFICIARULUI R.M.P., având în vedere cererea cu nr. 10195 din 22.07.2021

Vizualizare document
41 ) Nr. înregistrare: 100 / Data iniţiere: 29-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 10289 din 23.07.2021

Vizualizare document
42 ) Nr. înregistrare: 99 / Data iniţiere: 29-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „înscrierii definitive a dreptului de proprietate pentru 3 drumuri de interes public de pe raza Comunei Tomești și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, republicată”

Vizualizare document
43 ) Nr. înregistrare: 98 / Data iniţiere: 29-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „trecerii unui teren situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarla 204, Parcela C.C.22/24, în suprafață de 64 mp, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării prin licitație publică, pentru derulare activități comerciale”

Vizualizare document
44 ) Nr. înregistrare: 97 / Data iniţiere: 29-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, cu două terenuri: (1) teren în suprafață totală de 205 mp, situat în intravilan extins conform PUG, sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iași, identificat cadastral în Tarlaua 40, Parcela 2065/12, și (2) teren de 196 mp, situat în Tarlaua 13, Parcela 510/11, situat în intravilan extins conform PUG, sat Tomești, comuna Tomești”

Vizualizare document
45 ) Nr. înregistrare: 96 / Data iniţiere: 29-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 2220 mp, situat în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 17/1, Parcela F. 709/2/53, în suprafață de 1500 mp și Parcela F. 705/2/15 (cuprinde și P. 705/1) în suprafață de 720 mp, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului”

Vizualizare document
46 ) Nr. înregistrare: 95 / Data iniţiere: 29-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 2000 mp, situat în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 17/1, Parcela NR 704/2/4, în suprafață de 402 mp, Parcela HB 718/1/4 în suprafață de 707 mp și Parcela A 730/4, în suprafață de 891 mp, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”

Vizualizare document
47 ) Nr. înregistrare: 94 / Data iniţiere: 29-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „acordului de încetare a Contractului privind darea în folosință gratuită a unui teren de 1150 mp, pe o perioadă de 30 de ani, Parohiei «Sf. Arhidiacon Ștefan Tomești V din sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași»”, având în vedere referatul de specialitate cu nr. 10272 din 23.07.2021

Vizualizare document
48 ) Nr. înregistrare: 93 / Data iniţiere: 29-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 413 mp, situat în intravilan extins conform PUG Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 6, Parcela TF-336/7, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”

Vizualizare document
49 ) Nr. înregistrare: 92 / Data iniţiere: 29-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „protocolului de colaborare încheiat între U.A.T. Comuna Tomești și Parohia «Sf. Arhidiacon Ștefan Tomești V, din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași»”

Vizualizare document
50 ) Nr. înregistrare: 91 / Data iniţiere: 08-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „achiziționării unor utilaje necesare executării de lucrări edilitare în interes public (1 bucată tocătoare crengi; 1 bucată împrăștietor material antiderapant; 1 bucată plug de zăpadă și 1 bucată tocătoare laterală cu braț - pentru curățarea rigolelor și canalelor”

Vizualizare document
51 ) Nr. înregistrare: 90 / Data iniţiere: 08-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării H.C.L. Tomești cu nr. 116 din 05.11.2020, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului «EDU TOM - Educatie digitala in Comuna Tomesti, Județul Iași»”

Vizualizare document
52 ) Nr. înregistrare: 89 / Data iniţiere: 08-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași”, având în vedere raportul compartimentului de specialitate cu nr. 9167 din 02.07.2021

Vizualizare document
53 ) Nr. înregistrare: 88 / Data iniţiere: 08-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „utilizării excedentului bugetar la finele anului 2020, în sumă de 22.173 lei, în anul 2021, pentru obiectivul de investiții «Acostamente și accese trotuar III», din comuna Tomești, județul Iași”

Vizualizare document
54 ) Nr. înregistrare: 87 / Data iniţiere: 08-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, având în vedere referatul cu nr. 9161 din 02.07.2021

Vizualizare document
55 ) Nr. înregistrare: 86 / Data iniţiere: 24-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „alocării sumei de 30.000 lei necesară pentru finanțarea spectacolelor din lunile iunie, iulie, august, septembrie 2021, ce se vor organiza la Amfiteatrul în aer liber din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași”

Vizualizare document
56 ) Nr. înregistrare: 85 / Data iniţiere: 24-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „alocării sumei de 15.000 lei din bugetul Comunei Tomești, în vederea susținerii activităților competiționale organizate de Clubul Sportiv Tomești-Iași, în anul 2021”

Vizualizare document
57 ) Nr. înregistrare: 84 / Data iniţiere: 24-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „indicatorilor tehnico-economici pentru UAT TOMEȘTI - «Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iasi, în perioada 2014 - 2020»”

Vizualizare document
58 ) Nr. înregistrare: 83 / Data iniţiere: 24-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Tomești spre adoptare”

Vizualizare document
59 ) Nr. înregistrare: 82 / Data iniţiere: 24-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „îndreptării unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 66 din 27.05.2021”

Vizualizare document
60 ) Nr. înregistrare: 81 / Data iniţiere: 24-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 107 m.p. teren situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 28/10, pentru derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”

Vizualizare document
61 ) Nr. înregistrare: 80 / Data iniţiere: 24-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării și rectificării unor prevederi din cuprinsul: H.C.L. Tomești nr. 25 din 25.02.2021, H.C.L. Tomești nr. 48 din 25.03.2021 și H.C.L. Tomești nr. 58 din 22.04.2021”

Vizualizare document
62 ) Nr. înregistrare: 79 / Data iniţiere: 24-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „îndreptării unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 69 din 27.05.2021”

Vizualizare document
63 ) Nr. înregistrare: 78 / Data iniţiere: 24-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind „neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative din școlile de pe raza Comunei Tomești, Județul Iași, pentru anul școlar 2021-2022”

Vizualizare document
64 ) Nr. înregistrare: 77 / Data iniţiere: 24-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „acordării unui sprijin financiar, în sumă de 20.000 lei, Parohiei «Acoperământul Maicii Domnului», din sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, pentru întocmire acte cimitir parohial”

Vizualizare document
65 ) Nr. înregistrare: 76 / Data iniţiere: 24-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „amplasării lucrării pe domeniul public «Alimentare cu energie electrică imobil aparținând PFA A.P., din sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași»”, având în vedere cererea nr. 7776 din 04.06.2021

Vizualizare document
66 ) Nr. înregistrare: 75 / Data iniţiere: 24-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ+RLU privind „CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE”, pe teren în suprafață de 23.940 mp, intravilan sat Tomești, comuna Tomești, beneficiari fiind G.M. și G.Ș

Vizualizare document
67 ) Nr. înregistrare: 74 / Data iniţiere: 24-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „ graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul III - 2021”

Vizualizare document
68 ) Nr. înregistrare: 73 / Data iniţiere: 24-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „alegerii unui preşedinte de şedinţe al Consiliului Local al comunei Tomești, județul Iași, pe trimestrul III - 2021”

Vizualizare document
69 ) Nr. înregistrare: 72 / Data iniţiere: 27-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 7145 din 21.05.2021

Vizualizare document
70 ) Nr. înregistrare: 71 / Data iniţiere: 27-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, cu trei terenuri: 1) teren în suprafață totală de 2000 mp, (402 mp-Tarlaua 17/1, Parcela NR 704/2/4; 707 mp-Parcela HB 718/1/4; 891 mp-Parcela A 730/4); 2) teren în suprafață de 449 mp, Tarlaua 18, Parcela CC 785/1/5; (3) teren în suprafață totală de 2220 mp (1500 mp-Tarlaua 17/1, Parcela F. 709/2/53; 720 mp-Parcela F. 705/2/15-cuprinde și P. 705/1)

Vizualizare document
71 ) Nr. înregistrare: 70 / Data iniţiere: 27-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „consolidării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009”

Vizualizare document
72 ) Nr. înregistrare: 69 / Data iniţiere: 27-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea Avizului de portunitate nr. 12691 din 17.09.2020, pentru elaborarea proiectului de investiție - „PUZ+RLU-CONSTRUIRE POLIGON TIR, TIP INDOOR”, situat în intravilanul Comunei Tomești, Sat Tomești, Județul Iași, pe teren în suprafață de 700 mp, beneficiar fiind F.V., având în vedere cererea nr. 10323 din 10.08.2020

Vizualizare document
73 ) Nr. înregistrare: 68 / Data iniţiere: 27-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: Privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea unei societăți, pentru terenul în suprafață de 110 mp, din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, aparținând domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, pentru lucrarea „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ SEDIU SECTOR POLIȚIE DE FRONTIERĂ TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, conform cererii nr. 7053 din 20.05.2021

Vizualizare document
74 ) Nr. înregistrare: 67 / Data iniţiere: 27-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea constituirii unui drept de uz și de servitute în favoarea unei societăți, pentru terenul în suprafață de 235 mp, Sat Tomești, Com. Tomești, aparținând domeniului public al Com. Tomești, pentru executarea lucrării proiectului „ÎNLOCUIRE DIN ÎNCIDENTE LES 20 Kv. PT5 - PT6 TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, constând în montarea unei linii electrice subterane de medie tensiune (20 Kv), conform cererii nr. 6885 din 17.05.2021

Vizualizare document
75 ) Nr. înregistrare: 66 / Data iniţiere: 27-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 15 m.p. teren situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 207, Parcela CC 22/5, pentru derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”

Vizualizare document
76 ) Nr. înregistrare: 65 / Data iniţiere: 27-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 115 m.p. teren dezafectat situat în intravilan extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 41, Parcela 2130/1/33, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”

Vizualizare document
77 ) Nr. înregistrare: 64 / Data iniţiere: 27-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea amplasării lucrării pe domeniul public - „Extindere rețele electrice Str. Crizantemelor, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași”, având în vedere cererea cu nr. 6317 din 05.05.2021

Vizualizare document
78 ) Nr. înregistrare: 63 / Data iniţiere: 27-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „organizării Simpozionului Internațional de Sculptură Tomești, Ediția I, – „Unirea - simbol și semnificații contemporane”, în Comuna Tomești, în perioada 01 – 30 iunie 2021”

Vizualizare document
79 ) Nr. înregistrare: 62 / Data iniţiere: 18-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, având în vedere referatul cu nr. 6863 din 17.05.2021

Vizualizare document
80 ) Nr. înregistrare: 61 / Data iniţiere: 22-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „alocării sumei de 10.000 lei din bugetul comunei Tomești, necesară pentru acordarea de ajutoare sociale copiilor de la Centrul de Zi «Sf. Maria» Tomești”

Vizualizare document
81 ) Nr. înregistrare: 60 / Data iniţiere: 22-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „trecerii unui teren situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarla 204, Parcela C.C.22/10, în suprafață de 107 mp, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării prin licitație publică, pentru derulare activități comerciale”

Vizualizare document
82 ) Nr. înregistrare: 59 / Data iniţiere: 22-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007 privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 413 mp, situat în intravilan extins conform PUG, sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 6, Parcela TF-336/7”

Vizualizare document
83 ) Nr. înregistrare: 58 / Data iniţiere: 22-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu un teren în suprafață de 1378 mp, situat în intravilanul extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 20, Parcela V982/3 (cuprinde și Pracela 983), pentru lucrări de investiții în interes public (CONSTRUIRE REZERVOR DE APĂ SUPRATERAN CU STAȚIE DE CLORINARE AFERENTĂ)”

Vizualizare document
84 ) Nr. înregistrare: 57 / Data iniţiere: 22-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „curselor regulate care vor face parte din noul program de transport public județean de persoane, precum și stațiile de îmbarcare și localitățile care vor fi cuprinse în traseele județene de transport public de persoane prin curse regulate, de pe raza comunei Tomești, județul Iași”

Vizualizare document
85 ) Nr. înregistrare: 56 / Data iniţiere: 22-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Tomești, Județul Iași”

Vizualizare document
86 ) Nr. înregistrare: 55 / Data iniţiere: 22-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „aderării comunei Boghicea, județul Neamț la ARSACIS Iași și revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS”

Vizualizare document
87 ) Nr. înregistrare: 54 / Data iniţiere: 22-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „Planului de achiziții publice de la nivelul Primăriei comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2021”

Vizualizare document
88 ) Nr. înregistrare: 53 / Data iniţiere: 22-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „indexării cu rata inflației de 2,6% a impozitelor şi taxelor locale de la nivelul comunei Tomești, județul Iași, începând cu anul fiscal 2022”

Vizualizare document
89 ) Nr. înregistrare: 52 / Data iniţiere: 22-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 142 din 17.12.2020, referitoare la schimbarea denumirii din strada Bahlui, în strada Primăverii, de pe raza comunei Tomești, cu Avizul favorabil nr. 13 din 16.03.2021 emis în acest sens de Comisia de atribuire de denumiri a județului Iași”

Vizualizare document
90 ) Nr. înregistrare: 51 / Data iniţiere: 22-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „Listei cu lucrările de investiții publice ale Primăriei Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2021”

Vizualizare document
91 ) Nr. înregistrare: 50 / Data iniţiere: 22-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „contului de execuție al bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2020, având în vedere referatul de specialitate cu nr. 5189 din 09.04.2021”

Vizualizare document
92 ) Nr. înregistrare: 49 / Data iniţiere: 22-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021, având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 4409 din 24.03.2021”

Vizualizare document
93 ) Nr. înregistrare: 48 / Data iniţiere: 25-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 cu: (1) teren în suprafață de 6 ha, situat în intravilanul extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 17/1, Parcela F 705/2/14(cuprinde și Parcela 705/3), F 717/1/10; (2) teren în suprafață de 2340 m.p. situat în extravilan comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 127, Parcela A. 4603/2 (cuprinde Parcelele 4604 și 4636)”

Vizualizare document
94 ) Nr. înregistrare: 47 / Data iniţiere: 25-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „participării Comunei Tomești, Județul Iași, la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, prin programul Rabla 2021, în vederea achiziționării unui autoturism nou, necesar activității Biroului de Poliție Locală Tomești, și predării spre casare a unui autoturism uzat din proprietatea Comunei Tomești”

Vizualizare document
95 ) Nr. înregistrare: 46 / Data iniţiere: 25-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „Planului de măsuri privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții și/sau demolări sau din alte activități/procese tehnologice”

Vizualizare document
96 ) Nr. înregistrare: 45 / Data iniţiere: 25-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 40 mp, situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarla 204, Parcela 22/6, pentru derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”

Vizualizare document
97 ) Nr. înregistrare: 44 / Data iniţiere: 25-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „trecerii a două terenuri situate în Sat Tomești, Cartier Tomești, Com. Tomești, Jud. Iași: (1) teren în suprafață de 15 mp, Tarla 204, Parcela C.C.22/5; (2) teren în suprafață de 31 mp, Tarla 204, Parcela 1(28/1), din domeniul public al Com. Tomești, Jud. Iași, în domeniul privat al Com. Tomești, Jud. Iași, în vederea vânzării prin licitație publică, pentru derulare activități comerciale

Vizualizare document
98 ) Nr. înregistrare: 43 / Data iniţiere: 25-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „achiziționării unei autoutilitare, necesară pentru activitatea serviciului de gospodărie comunală Tomești”

Vizualizare document
99 ) Nr. înregistrare: 42 / Data iniţiere: 25-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la HCL Tomești nr. 72 din 20.06.2007, cu trei terenuri: (1) teren 115 mp, intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarla 41, Parcela V. 2130/1/33; (2) teren 218 mp, intravilan extins conform PUG, sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarla 10, Parcela A. 455/12; (3) teren 153 mp, intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarla 51, Parcela V. 2637/2

Vizualizare document
100 ) Nr. înregistrare: 41 / Data iniţiere: 25-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „realizării lucrării pe domeniul public - «Extindere rețele electrice JT+MT în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Bahlui»”, având în vedere cererea cu nr. 3556/11.03.2021

Vizualizare document
101 ) Nr. înregistrare: 40 / Data iniţiere: 25-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „realizării lucrării pe domeniul public - «Extindere rețele electrice JT+MT în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Rândunicii»”, având în vedere cererea nr. 3555/11.03.2021

Vizualizare document
102 ) Nr. înregistrare: 39 / Data iniţiere: 25-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul II – 2021”

Vizualizare document
103 ) Nr. înregistrare: 38 / Data iniţiere: 25-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „alegerii unui preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Tomești, județul Iași, pe trimestrul II – 2021

Vizualizare document
104 ) Nr. înregistrare: 37 / Data iniţiere: 16-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „documentației tehnico-economică pentru obiectivul de investiții «CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI»”, având în vedere referatul cu nr. 3627/11.03.2021

Vizualizare document
105 ) Nr. înregistrare: 36 / Data iniţiere: 16-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții «C.N.I. S.A.», a amplasamentului și asigurarea condițiilor, în vederea executării obiectivului de investiții: «CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI»”, având în vedere referatul cu nr. 3625/11.03.2021

Vizualizare document
106 ) Nr. înregistrare: 35 / Data iniţiere: 16-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „achiziționării unui tractor precum și a utilajelor accesorii (remorcă, lamă deszăpezire, măturătoare stradală, sărăriță, tocător de vegetație), necesare executării de lucrări edilitare în interes public”

Vizualizare document
107 ) Nr. înregistrare: 34 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 126 mp, intravilan extins conform PUG Sat Chicerea, Com. Tomești, Jud. Iași, Tarlaua 40, Parcela Pș. 2064/13, precum și aprobarea raportului de evaluare”

Vizualizare document
108 ) Nr. înregistrare: 33 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 288 mp, situat în intravilan extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela L. 2494/2, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”

Vizualizare document
109 ) Nr. înregistrare: 32 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 107 m.p., situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 17, Parcela Arabil 606/3, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”

Vizualizare document
110 ) Nr. înregistrare: 31 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 163 m.p., situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 18, Parcela Pș. 880/3, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”

Vizualizare document
111 ) Nr. înregistrare: 30 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „trecerii unui teren în suprafaţă totală de 163 m.p., situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 18, Parcela Pș. 880/3, conform schițelor anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării”

Vizualizare document
112 ) Nr. înregistrare: 29 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea constituirii dreptului de acces, conform cererii înregistrată sub nr. 18154/23.12.2020, pe domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, pe o suprafață de 1080 mp canalizare proprie (rețea îngropată), în zona Vlădiceni, în vederea instalării de fibră optică, respectiv pentru întreținerea, înlocuirea sau mutarea rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora

Vizualizare document
113 ) Nr. înregistrare: 28 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public „Alimentare cu energie electrică SEDIU FIRMĂ și SPAȚIU COMERCIAL, amplasată în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași”, având în vedere cererea nr. 22/07.01.2021

Vizualizare document
114 ) Nr. înregistrare: 27 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „acordării unui ajutor de urgență în sumă de 1000 lei, pentru cheltuieli de înmormântare”, având în vedere cererea nr. 2398/18.02.2021

Vizualizare document
115 ) Nr. înregistrare: 26 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării H.C.L. Tomești cu nr. 71 din 25.08.2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul actualizării Comisiei privind identificarea, selectarea și certificarea cazurilor de acordare a ajutoarelor de urgență sau de înmormântare de la nivelul Comunei Tomești, Județul Iași”, în conformitate cu referatul nr. 2509/19.02.2021

Vizualizare document
116 ) Nr. înregistrare: 25 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu bunurile de retur, date în administrarea S.C. APA VITAL S.A. Iași”

Vizualizare document
117 ) Nr. înregistrare: 24 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării unor prevederi din cuprinsul HCL Tomești nr. 174 din 19.12.2019 și din HCL Tomești nr. 144 din 17.12.2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local, pentru realizarea unor activități (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001, pe anii 2020, 2021”, în conformitate cu referatul de specialitate înregistrat sub numărul 2505 din 19.02.2021

Vizualizare document
118 ) Nr. înregistrare: 23 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „achiziționării unui serviciu de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, este parte în proces, până la angajarea unui consilier juridic la nivel local”

Vizualizare document
119 ) Nr. înregistrare: 22 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării H.C.L. Tomești nr. 32 din 28.04.2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul actualizării Comisiei Locale de Ordine Publică de la nivelul Comunei Tomești, Județul Iași”, având în vedere referatul cu nr. 2500/19.02.2021

Vizualizare document
120 ) Nr. înregistrare: 21 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public: „Extindere rețele electrice în Localitatea Chicerea, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Releu”, având în vedere cererea înregistrată sub nr. 2177/15.02.2021

Vizualizare document
121 ) Nr. înregistrare: 20 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public: „Extindere rețele electrice în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Brăduțului,”, având în vedere cererea înregistrată sub nr. 2012/11.02.2021

Vizualizare document
122 ) Nr. înregistrare: 19 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „Programului privind transportul elevilor din comună, care frecventează unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Tomești, Județul Iași, cu microbuzele aflate în dotarea Primăriei Tomești”

Vizualizare document
123 ) Nr. înregistrare: 18 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „cuantumului minim lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Comunei Tomești, Județul Iași, care se acordă în anul şcolar 2020-2021”

Vizualizare document
124 ) Nr. înregistrare: 17 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării art. 4 din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 107 din 27.08.2020 cu privire la aprobarea proiectului «ÎMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI»”

Vizualizare document
125 ) Nr. înregistrare: 16 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării unor prevederi referitoare la cuantumul indemnizației consilierilor locali din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Comunei Tomești, Județul Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Tomești nr. 120 din 26.11.2020”

Vizualizare document
126 ) Nr. înregistrare: 15 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „trecerii unui teren în suprafață de 40 mp, situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela 22/6, conform schițelor anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării prin licitație publică, pentru derulare activități comerciale”

Vizualizare document
127 ) Nr. înregistrare: 14 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași,”, având în vedere raportul cu nr. 971 din 22.01.2021

Vizualizare document
128 ) Nr. înregistrare: 13 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 299 m.p., situat în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 12, Parcela A 660/1/80, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”

Vizualizare document
129 ) Nr. înregistrare: 12 / Data iniţiere: 28-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „casării unor mijloace fixe aparținând Școlii Gimnaziale ”D.D. Pătrășcanu” Tomești”, având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 964 din 22.01.202

Vizualizare document
130 ) Nr. înregistrare: 11 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea acordării în folosință gratuită, pe termen limitat (30 de ani), din domeniul privat al Com. Tomești, Jud. Iași și din administrarea Consiliului Local Tomești, a două terenuri-teren de 2540 m.p (cimitir vechi), situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Jud. Iași, și teren de 3276 mp (cimitir), situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Jud. Iași, Parohiei Tomești I - „Nașterea Maicii Domnului”

Vizualizare document
131 ) Nr. înregistrare: 10 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: Privind aprobarea acordării din domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în folosință gratuită și pe termen limitat pentru utilitate publică, către o societate, a două terenuri, unul, în suprafață de 470 mp, pentru amplasare STAȚIE DE POMPARE, și al doilea, în suprafață de 1000 mp, pentru amplasare REZERVOR SUPRATERAN, pentru obiectivul de investiție „STAȚIE DE POMPARE ȘI MONTARE REZERVOR 500 MC, AMPLASATĂ ÎN SATUL CHICEREA, COMUNA TOMEȘTI”

Vizualizare document
132 ) Nr. înregistrare: 9 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: Privind aprobarea „modificării, în sensul completării HCL Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu un teren în suprafață de 662 mp, situat în intravilan extins sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 127, Parcela 4617/45, și cu un Drum de Exploatare DE 656/6 în suprafață de 978 m.p. și lungime de 189 ml, situat în Tarlaua 11, Parcela 656/6 (cuprinde Parcela 659 si Parcela 629/2)”

Vizualizare document
133 ) Nr. înregistrare: 8 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „revizuirii și consolidării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 ARSACIS, prin Actul Adițional nr. 41”

Vizualizare document
134 ) Nr. înregistrare: 7 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, care va funcționa în anul școlar 2021-2022, pe raza Comunei Tomești, Județul Iași”

Vizualizare document
135 ) Nr. înregistrare: 6 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „desemnării a doi consilieri locali care vor face parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Tomești, Jud. Iași”, având în vedere referatul nr. 952/22.01.2021

Vizualizare document
136 ) Nr. înregistrare: 5 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Viceprimarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „achitării cotizației comunei Tomești, județul Iași, la Grupul de Acțiune Locală GAL Poiana Vlădicăi, pe anul 2021”

Vizualizare document
137 ) Nr. înregistrare: 4 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „Planului de Ordine și Siguranță Publică al Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2021”

Vizualizare document
138 ) Nr. înregistrare: 3 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „Planului de Pază al Comunei Tomești, Judetul Iasi, pentru anul 2021”

Vizualizare document
139 ) Nr. înregistrare: 2 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „statelor de funcţii şi a numărului de asistenţi personali de la nivelul Comunei Tomești, începând cu luna ianuarie 2021”

Vizualizare document
140 ) Nr. înregistrare: 1 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „Programului Primarului Comunei Tomeşti, Județul Iași, pe anul 2021”

Vizualizare document

Prezentare comuna Tomesti

Imagine Comuna TomestiComuna Tomești se află în estul județului, la est de municipiul Iași, pe malul drept al Bahluiului și al râului Jijia, în zona confluenței celor două râuri, pe pantele nordice ale Podișului Central Mol