Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.MONITORUL OFICIAL LOCAL --> Hotărârile autorității deliberative --> Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

Registrul cu hotarari

1 ) Nr. înregistrare: 34 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 126 m.p., situat în intravilan extins conform PUG Sat Chicerea, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 40, Parcela Pș. 2064/13, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”

Vizualizare document
2 ) Nr. înregistrare: 33 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 288 m.p., situat în intravilan extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela L. 2494/2, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”

Vizualizare document
3 ) Nr. înregistrare: 32 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 107 m.p., situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 17, Parcela Arabil 606/3, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”

Vizualizare document
4 ) Nr. înregistrare: 31 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 163 m.p., situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 18, Parcela Pș. 880/3, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”

Vizualizare document
5 ) Nr. înregistrare: 30 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „trecerii unui teren în suprafaţă totală de 163 m.p., situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 18, Parcela Pș. 880/3, conform schițelor anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării”

Vizualizare document
6 ) Nr. înregistrare: 29 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea constituirii dreptului de acces, conform cererii înregistrată sub nr. 18154/23.12.2020, pe domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, pe o suprafață de 1080 mp canalizare proprie (rețea îngropată), în zona Vlădiceni, în vederea instalării de fibră optică, respectiv pentru întreținerea, înlocuirea sau mutarea rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora

Vizualizare document
7 ) Nr. înregistrare: 28 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public „Alimentare cu energie electrică SEDIU FIRMĂ și SPAȚIU COMERCIAL, amplasată în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași”, având în vedere cererea nr. 22/07.01.2021

Vizualizare document
8 ) Nr. înregistrare: 27 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „acordării unui ajutor de urgență în sumă de 1000 lei, pentru cheltuieli de înmormântare”, având în vedere cererea nr. 2398/18.02.2021

Vizualizare document
9 ) Nr. înregistrare: 26 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării H.C.L. Tomești cu nr. 71 din 25.08.2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul actualizării Comisiei privind identificarea, selectarea și certificarea cazurilor de acordare a ajutoarelor de urgență sau de înmormântare de la nivelul Comunei Tomești, Județul Iași”, în conformitate cu referatul nr. 2509/19.02.2021

Vizualizare document
10 ) Nr. înregistrare: 25 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu bunurile de retur, date în administrarea S.C. APA VITAL S.A. Iași”

Vizualizare document
11 ) Nr. înregistrare: 24 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării unor prevederi din cuprinsul HCL Tomești nr. 174 din 19.12.2019 și din HCL Tomești nr. 144 din 17.12.2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local, pentru realizarea unor activități (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001, pe anii 2020, 2021”, în conformitate cu referatul de specialitate înregistrat sub numărul 2505 din 19.02.2021

Vizualizare document
12 ) Nr. înregistrare: 23 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „achiziționării unui serviciu de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, este parte în proces, până la angajarea unui consilier juridic la nivel local”

Vizualizare document
13 ) Nr. înregistrare: 22 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării H.C.L. Tomești nr. 32 din 28.04.2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul actualizării Comisiei Locale de Ordine Publică de la nivelul Comunei Tomești, Județul Iași”, având în vedere referatul cu nr. 2500/19.02.2021

Vizualizare document
14 ) Nr. înregistrare: 21 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public: „Extindere rețele electrice în Localitatea Chicerea, Comuna Tomești, Județul Iași”, având în vedere cererea înregistrată sub nr. 2177/15.02.2021

Vizualizare document
15 ) Nr. înregistrare: 20 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: Privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public: „Extindere rețele electrice în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași”, având în vedere cererea înregistrată sub nr. 2012/11.02.2021

Vizualizare document
16 ) Nr. înregistrare: 19 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „Programului privind transportul elevilor din comună, care frecventează unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Tomești, Județul Iași, cu microbuzele aflate în dotarea Primăriei Tomești”

Vizualizare document
17 ) Nr. înregistrare: 18 / Data iniţiere: 25-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „cuantumului minim lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Comunei Tomești, Județul Iași, care se acordă în anul şcolar 2020-2021”

Vizualizare document
18 ) Nr. înregistrare: 17 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării art. 4 din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 107 din 27.08.2020 cu privire la aprobarea proiectului «ÎMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI»”

Vizualizare document
19 ) Nr. înregistrare: 16 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „modificării unor prevederi referitoare la cuantumul indemnizației consilierilor locali din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Comunei Tomești, Județul Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Tomești nr. 120 din 26.11.2020”

Vizualizare document
20 ) Nr. înregistrare: 15 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „trecerii unui teren în suprafață de 40 mp, situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela 22/6, conform schițelor anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării prin licitație publică, pentru derulare activități comerciale”

Vizualizare document
21 ) Nr. înregistrare: 14 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași,”, având în vedere raportul cu nr. 971 din 22.01.2021

Vizualizare document
22 ) Nr. înregistrare: 13 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 299 m.p., situat în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 12, Parcela A 660/1/80, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”

Vizualizare document
23 ) Nr. înregistrare: 12 / Data iniţiere: 28-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „casării unor mijloace fixe aparținând Școlii Gimnaziale ”D.D. Pătrășcanu” Tomești”, având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 964 din 22.01.2021

Vizualizare document
24 ) Nr. înregistrare: 11 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: Privind aprobarea „acordării în folosință gratuită, pe termen limitat (30 de ani), din domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași și din administrarea Consiliului Local Tomești, a două terenuri-teren în suprafață totală de 2540 m.p (cimitir vechi), situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Jud. Iași și teren în suprafață de 3276 mp (cimitir), situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Jud. Iași, Parohiei Tomești I - «Nașterea Maicii

Vizualizare document
25 ) Nr. înregistrare: 10 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: Privind aprobarea acordării din domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în folosință gratuită și pe termen limitat pentru utilitate publică, către o societate, a două terenuri, unul, în suprafață de 470 mp, pentru amplasare STAȚIE DE POMPARE, și al doilea, în suprafață de 1000 mp, pentru amplasare REZERVOR SUPRATERAN, pentru obiectivul de investiție „STAȚIE DE POMPARE ȘI MONTARE REZERVOR 500 MC, AMPLASATĂ ÎN SATUL CHICEREA, COMUNA TOMEȘTI”

Vizualizare document
26 ) Nr. înregistrare: 9 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: Privind aprobarea „modificării, în sensul completării HCL Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu un teren în suprafață de 662 mp, situat în intravilan extins sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 127, Parcela 4617/45, și cu un Drum de Exploatare DE 656/6 în suprafață de 978 m.p. și lungime de 189 ml, situat în Tarlaua 11, Parcela 656/6 (cuprinde Parcela 659 si Parcela 629/2)”

Vizualizare document
27 ) Nr. înregistrare: 8 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „revizuirii și consolidării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 ARSACIS, prin Actul Adițional nr. 41”

Vizualizare document
28 ) Nr. înregistrare: 7 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, care va funcționa în anul școlar 2021-2022, pe raza Comunei Tomești, Județul Iași”

Vizualizare document
29 ) Nr. înregistrare: 6 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „desemnării a doi consilieri locali care vor face parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Tomești, Jud. Iași”, având în vedere referatul nr. 952/22.01.2021

Vizualizare document
30 ) Nr. înregistrare: 5 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „achitării cotizației comunei Tomești, județul Iași, la Grupul de Acțiune Locală GAL Poiana Vlădicăi, pe anul 2021”

Vizualizare document
31 ) Nr. înregistrare: 4 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „Planului de Ordine și Siguranță Publică al Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2021”

Vizualizare document
32 ) Nr. înregistrare: 3 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „Planului de Pază al Comunei Tomești, Judetul Iasi, pentru anul 2021”

Vizualizare document
33 ) Nr. înregistrare: 2 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „statelor de funcţii şi a numărului de asistenţi personali de la nivelul Comunei Tomești, începând cu luna ianuarie 2021”

Vizualizare document
34 ) Nr. înregistrare: 1 / Data iniţiere: 28-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești

Obiectul: privind aprobarea „Programului Primarului Comunei Tomeşti, Județul Iași, pe anul 2021”

Vizualizare document

Hotarari CL Tomesti din luna noiembrie 2020

Hotarari CL Tomesti din luna noiembrie 2020

Documente pdf
HOTĂRÂREA NR. 116 din 05 noiembrie 2020 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului ”EDU TOM - Educație digitală în Comuna Tomești, Județul Iași”, și împuternicirea domnului Primar Ștefan Timofte să semneze toate actele necesare și să facă toate demersurile necesare pentru depunerea proiectului menționat mai sus
HOTĂRÂREA NR. 117 din 05 noiembrie 2020 - privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020, în conformitate cu referatul de specialitate înregistrat sub numărul 15.085 din 04.11.2020
HOTĂRÂREA NR. 118 din 05 noiembrie 2020 - cu privire la aprobarea desemnării reprezentanților din partea Consiliului Local Tomești în consiliile de administrație și în comisiile de evaluare si asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ cu personalitate juridică de stat, sau particular, de pe raza comunei Tomești, județul Iași, pentru anul școlar 2020-2021”
HOTĂRÂREA NR. 119 din 10 noiembrie 2020 - privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020, în conformitate cu referatul de specialitate înregistrat sub numărul 15.294 din 09.11.2020
HOTĂRÂREA NR. 120 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Tomești, Județul Iași și încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tomești nr. 40 din 26.03.2020, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Tomești
HOTĂRÂREA NR. 121 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea desemnării reprezentantului Comunei Tomești, județul Iași, în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă-Canal Iași-ARSACIS, precum și a înlocuitorului acestuia, având în vedere referatul de specialitate cu nr. 15899 din 19.11.2020
HOTĂRÂREA NR. 122 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea desemnării reprezentantului legal al U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași și al înlocuitorului acestuia, în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRITATE (A.D.I.S. IAȘI), având în vedere referatul cu nr. 15901 din 19.11.2020
HOTĂRÂREA NR. 123 din 26 noiembrie 2020 - privind aprob. modif. H.C.L. Tomești 75/2013, în sensul completării cu lucrările de investiții privind extinderile de apă efectuate pe domeniul public din com. Tomești, completarea cu un teren de 848 mp, din Tarlaua 17/1, Parcelele P. 729/3 și A 730/3, intravilan extins cf PUG sat Tomești, com.Tomești, și completarea domeniului public cu Drum de Exploatare DS 846/1 în intravilan sat Tomești și DE 644 în extravilan Com. Tomești
HOTĂRÂREA NR. 124 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea modificării, în sensul rectificării poziției 56 - cod clasificare 1.3.7. Teren sat Tomești - fosta Școală Dealul Doamnei, în suprafață de 500 m.p. din Anexa la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în sensul rectificării indicatorilor cadastrali, din Tarlaua 26, Parcela 1479/6, în Tarlaua 26, Parcela Tf 1507/2 (cuprinde și parcela 1508)
HOTĂRÂREA NR. 125 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea punerii la dispoziția «PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020», a unui teren din domeniul public al Comunei Tomești, în folosință gratuită şi pe termen limitat, pentru utilitate publică, în vederea construirii unei stații de pompare apă uzată în sat Chicerea, com. Tomești, din cadrul proiectului POIM
HOTĂRÂREA NR. 126 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea trecerii a trei terenuri în suprafață de 9,40 mp, 11 mp, respectiv 12,55 mp, situate în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, conform schițelor anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării sau concesionării
HOTĂRÂREA NR. 127 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea documentației pentru închirierea, prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 10,50 m.p. situat în domeniul public al Comunei Tomești, Tarlaua 204, Sat Tomești, (Cartier Tomești) Comuna Tomești, Județul Iași, pentru derulare activități comerciale
HOTĂRÂREA NR. 128 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași: «EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE, PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC. CHICEREA, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA BENEFICIARULUI G.O.», în baza cererii nr. 15718 din 16.11.2020
HOTĂRÂREA NR. 129 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea demolării centralei termice aflate pe domeniu public al comunei Tomești, județul Iași
HOTĂRÂREA NR. 130 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea modificării, în sensul completării Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, cu două terenuri, unul de 288 mp, situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, com. Tomești, jud. Iași, Tarla 47, Parcela L 2494/2, și al doilea, în suprafață de 126 mp, situat în intravilan extins cf PUG, sat Chicerea, com. Tomești, jud. Iași, Tarla 40, Parcela 2064/13
HOTĂRÂREA NR. 131 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea cumpărării de către U.A.T. Comuna Tomești, a unui teren în de 1903 mp, din extravilan, com. Tomești, jud. Iași, pentru înființare drum public, aprobarea Raportului de evaluare, cu stabilirea valorii minime de piață a terenului respectiv, aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind cumpărarea terenului, precum și includerea terenului în domeniul public al com. Tomești
HOTĂRÂREA NR. 132 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea înscrierii U.A.T. Comuna Tomești, județul Iași, în Sistemul Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor Locale - Ghișeul.ro-
HOTĂRÂREA NR. 133 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență material numitei M.C., în vederea refacerii parțiale a locuinței distruse în urma unui incendiu
HOTĂRÂREA NR. 134 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași, având în vedere adresa nr. 30394/2020
HOTĂRÂREA NR. 135 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 1658 m.p., situat în Tarlaua 127, Parcela 4604/12, extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus
HOTĂRÂREA NR. 136 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea desemnării a doi membri din partea Consiliului Local Tomești în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor, la diverse obiective sau lucrări de interes public, realizate pe raza comunei Tomești, județul Iași, având în vedere referatul de specialitate cu nr. 16088 din 25.11.2020

Vizualizari: 64
Data creare: 23-12-2020 13:07:19

Prezentare comuna Tomesti

Imagine Comuna TomestiComuna Tomești se află în estul județului, la est de municipiul Iași, pe malul drept al Bahluiului și al râului Jijia, în zona confluenței celor două râuri, pe pantele nordice ale Podișului Central Mol