Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.MONITORUL OFICIAL LOCAL --> Hotărârile autorității deliberative --> Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

Proiecte de hotărâri CL - luna august 2020

Proiecte de hotărâri CL - luna august 2020

Documente pdf
101_Pr Hot 10993 din 21 08 2020 - privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași: ”EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC. TOMEȘTI, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, PE CHELTUIALA BENEFICIARULUI P.V., având în vedere cererea cu nr. 9825 din 30.07.2020
102_Pr Hot 16442 din 12 12 2019 - privind atribuirea denumirii a două străzi din sat Tomești, comuna Tomeşti, judeţul Iaşi: Str. Antreprenorilor și Str. Plopilor
103_Pr Hot 10994 din 21.08.2020 - privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local „ASOCIAŢIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI”
104_Pr Hot 10997 din 21 08 2020 - privind aprobarea: „organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași, urmare reorganizării autorității publice conform prevederilor art. 518 alin. 1 lit. (d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, având în vedere raportul cu nr. 10.998 din 21.08.2020”
105_Pr Hot 11000 din 21 08 2020 - cu privire la aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020, în conformitate cu referatul de specialitate înregistrat sub numărul 10.999 din 21.08.2020
106_Pr Hot 11001 din 21.08.2020 - cu privire la: „neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative din școlile de pe raza Comunei Tomești, Județul Iași, pentru anul școlar 2020-2021”
107_Pr Hot 11027 din 21.08.2020 - cu privire la aprobarea proiectului „ÎMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI”, finanțat prin PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020”
108_Pr Hot 11070 din 21.08.2020 - privind aprobarea: „modificării, în sensul rectificării unor prevederi menționate eronat în cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 95 din 30.07.2020”
109_Pr Hot 10785 din 19.08.2020 - privind aprobarea: „acordării unui sprijin financiar, în sumă de 15000 lei, Parohiei Vlădiceni - din sat Vlădiceni, comuna Tomești, jud. Iași, pentru finalizare lucrări biserică”, având în vedere referatul de specialitate cu nr. 10784 din 19.08.2020
110_Pr Hot 1087 din 20.08.2020 - privind efectuarea demersurilor legale în vederea preluării sistemului de canalizare în Sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti, Jud.Iaşi, aparţinând S.C. Dustas S.R.L.

Vizualizari: 36
Data creare: 03-12-2020 08:38:14

Prezentare comuna Tomesti

Imagine Comuna TomestiComuna Tomești se află în estul județului, la est de municipiul Iași, pe malul drept al Bahluiului și al râului Jijia, în zona confluenței celor două râuri, pe pantele nordice ale Podișului Central Mol