Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.MONITORUL OFICIAL LOCAL --> Hotărârile autorității deliberative --> Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

Proiecte de hotărâri CL - luna iulie 2020

Proiecte de hotărâri CL - luna iulie 2020

Documente pdf
89_Pr Hot Nr. 8568 din 06 07 2020 - privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020, în conformitate cu referatul de specialitate înregistrat sub numărul 8567 din 06.07.2020
90_Pr Hot 8571 din 06 07 2020 - cu privire la aprobarea: “vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 268 m.p., nr. cadastral 66629, situat în Tarla 10, Parcela Arabil 455/5, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
91_Pr Hot 8572 din 06 07 2020 - cu privire la aprobarea: „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 247 m.p., nr. cadastral 66957, situat în Tarla 47, Parcela Arabil 2489/8, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
92_Pr Hot 8573 din 06 07 2020 - cu privire la aprobarea: “vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 147 m.p., situat în Tarla 5, Parcela Arabil 114, intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
93_Pr Hot 7742 din19 06 2020 - privind anularea accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Comunei Tomești, Județul Iași, în condițiile O.U.G. nr. 69/2020
94_Pr Hot 9485 din 24 07 2020 - privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin Actul Adițional nr. 39
95_Pr Hot 9489 din 24 07 2020 - privind aprobarea modificării, în sensul completării Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu patru terenuri, conform schițelor și Planurilor de Amplasament anexate: 2540 mp din intravilan Sat Tomești, 3276 mp din intravilan Sat Tomești, 570 mp din intravilan Sat Tomești, 1658 mp din intravilan extins conform PUG Sat Tomești
96_Pr hot 9492 din 24 07 2020 - cu privire la aprobarea: “vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 848 m.p., situat în Tarlaua 23, Parcela CC 462/1, Arabil 462/2, intravilan Sat Goruni, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
97_Pr hot 9494 din 24 07 2020 - privind aprobarea: rezilierii contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local Tomești și P.I., respectiv P.P., privind un teren în suprafață de 68 m.p., situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 127, Parcela 4607, pentru nerespectarea clauzelor contractuale
98_Pr hot 8375 din 02 07 2020 - privind: “stabilirea consumului lunar de combustibil (1700 litri/lună) pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Primăriei Comunei Tomești, Județul Iași”
99_Pr hot 8566 din 06 07 2020 - referitoare la aprobarea: ”cumpărării de către U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, a unui teren în suprafață de 160 m.p., situat în intravilan extins sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iași, nr. cadastral 66490, pentru efectuarea unor lucrări în interes public, aprobarea Raportului de evaluare, aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind cumpărarea terenului, includerea terenului cumpărat în domeniul public al com.Tom
100_Pr Hot 9446 din 23.07.2020 - privind cumpărarea de către U.A.T. Com. Tomești, a unui teren de 160 mp, intravilan extins sat Chicerea, Com. Tomești, Jud. Iași, aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii minime de piață a terenului, aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind cumpărarea terenului, includerea terenului cumpărat în domeniul public al comunei Tomești

Vizualizari: 38
Data creare: 03-12-2020 08:19:40

Prezentare comuna Tomesti

Imagine Comuna TomestiComuna Tomești se află în estul județului, la est de municipiul Iași, pe malul drept al Bahluiului și al râului Jijia, în zona confluenței celor două râuri, pe pantele nordice ale Podișului Central Mol