Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.MONITORUL OFICIAL LOCAL --> Hotărârile autorității deliberative --> Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

Proiecte de hotărâri CL - luna iunie 2020

Proiecte de hotărâri CL - luna iunie 2020

Documente pdf
75_Pr Hot 7339 din 15 06 2020 - privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
76_Pr Hot 7342 din 15 06 2020 - privind aprobarea: „trecerii unui teren în suprafață de 2000 m.p. situat în intravilan, sat. Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, Tarla 3, nr. cadastral 61913, conform schițelor anexate, din domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea realizării obiectivului de investiții «Construire sediu primărie, în comuna Tomești, jud. Iași»”
77_Pr Hot 7344 din 15 06 2020 - privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020, în conformitate cu referatul de specialitate înregistrat sub numărul 7343 din 15.06.2020
78_Pr Hot 7339 din 15 06 2020 - privind aprobarea documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
79_Pr Hot 7724 din 19 06 2020 - privind: “alegerea unui președinte de ședință al Consiliului Local Tomești pe trimestrul III - 2020”
80_Pr Hot 7726 din 19 06 2020 - privind aprobarea “graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul III - 2020”
81_Pr Hot 5383 din 30 04 2020 - privind aprobarea: ”documentației pentru închirierea, prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 18 m.p. situat în domeniul public al Comunei Tomești, Tarlaua 204, Sat Tomești, (Cartier Tomești) Comuna Tomești, Județul Iași, pentru derulare activități comerciale”
82 Pr Hot 6305 din 22 05 2020 - de aprobare a Actului Adițional nr. 37 la Contractul de delegare ce cuprinde modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, a prețului pentru apa industrială, a tarifului pentru canalizare și a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare
83_Pr Hot 6928 din 05 06 2020 - privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024, prin Actul Adițional nr. 38 la Contractul de delegare a gestiunii dintre ARSACIS și S.C. APAVITAL S.A. Iași
84_Pr Hot 7729 din 19 06 2020 - cu privire la aprobarea: “vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 3179 m.p., nr. cadastral 66661, teren extravilan Comuna Tomești, Jud. Iași, aflat în domeniul privat al comunei, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
85_Pr Hot 7732 din 19 06 2020 - cu privire la aprobarea: „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 509 m.p., nr. cadastral 66537, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, și extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
86_Pr Hot 7734 din 19 06 2020 - privind aprobarea amplasării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași a instalațiilor electrice pentru lucrarea: „MODERNIZARE PTCz 5 BLOCURI TOMEȘTI, SAT TOMEȘTI, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, având în vedere cererea cu nr. 7294 din 15.06.2020
87_Pr Hot 7736 din 19 06 2020 - privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași: EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILELE SITUATE ÎN COM. TOMEȘTI, PE CHELTUIALA BENEFICIARILOR: B.R., M.C. ȘI G.M., în baza cererii cu nr. 7495 din 17.06.2020
88_Pr hot 7740 din 19.06.2020 - privind rectificarea unor prevederi menționate eronat din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 75 din 18.06.2020 și din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 78 din 18.06.2020

Vizualizari: 41
Data creare: 02-12-2020 15:09:11

Prezentare comuna Tomesti

Imagine Comuna TomestiComuna Tomești se află în estul județului, la est de municipiul Iași, pe malul drept al Bahluiului și al râului Jijia, în zona confluenței celor două râuri, pe pantele nordice ale Podișului Central Mol