Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.MONITORUL OFICIAL LOCAL --> Hotărârile autorității deliberative --> Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

Proiecte de hotărâri CL - luna aprilie 2020

Proiecte de hotărâri CL - luna aprilie 2020

Documente pdf
48_Pr Hot 4580 din 07 04 2020 - cu privire la: ”îndreptarea unor erori materiale constatate în cadrul Planului Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism (PUG +RLU) ale Comunei Tomești, Județul Iași, aprobate prin H.C.L. Tomești nr. 70 din 07.10.2014”
49_Pr Hot 4582 din 07 04 2020 - aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020, în conformitate cu referatul de specialitate înregistrat sub numărul 4581 din 07.04.2020
50_Pr Hot 4583 din 07 04 2020 - privind acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 3500 lei, în baza cererii formulate de H.T., pentru efectuarea de urgență a unui tratament medical de specialitate soției acestuia, H.L., având în vedere cererea cu nr. 4209 din 25.03.2020
51_Pr Hot 2587 din 21 02 2020 - privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza Comunei Tomești, Județul Iași
52_Pr Hot 4439 din 01 04 2020 - privind ”actualizarea/modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, ARSACIS Iași, prin Actul Adițional nr.36”
53_Pr Hot 5076 din 23 04 2020 - privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Comuna Tomești, Județul Iași, și participării Consiliului Local al Comunei Tomești la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 – 2020
54_Pr Hot 5122 din 24 04 2020 - privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
55_Pr Hot 5098 din 24 04 2020 - privind aprobarea realizării lucrării „Alimentare cu energie electrică locuință amplasată în sat Chicerea, Comuna Tomești, Județul Iași”, pe cheltuiala beneficiarilor, având în vedere cererea cu nr. 536 din 30.03.2020
56_Pr Hot 5109 din 24 04 2020 - privind aprobarea realizării lucrării: ”Extindere rețele electrice în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Zona M.M. și M.M., pe cheltuiala beneficiarilor și a proprietarilor”, având în vedere cererea cu nr. 2962 din 28.02.2020
57_Pr Hot 5111 din 24 04 2020 - privind aprobarea realizării lucrărilor „Extindere conductă distribuție gaze naturale presiune redusă, branșamente și PRM”, pentru imobilele situate în localitatea Chicerea, Comuna Tomești, județul Iași, beneficiari fiind A.A., A.M., C.D.L., L.C., Z.E., D.M., C.C., I.V., din buget local și cotă parte a beneficiarilor de mai sus, având în vedere cererea cu nr. 4605 din 07.04.2020
58_Pr Hot 5113 din 24 04 2020 - privind aprobarea:“modificării, în sensul rectificării unor prevederi menționate eronat în cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 75 din 26.09.2013 și ale H.C.L. Tomești nr. 26 din 28.02.2019, modificată de H.C.L. Tomești nr. 86 din 27.06.2019”
59_Pr Hot 5116 din 24 04 2020 - privind aprobarea modificării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019: DE 4947/2/5-Sat Chicerea, DE 4956/1-Sat Chicerea, 792 m.p.-intravilan Sat Tomești, 2233 m.p.-intravilan extins conform PUG Sat Tomești
60_Pr Hot 5119 din 24 04 2020 - privind aprobarea: ”modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 247 m.p., identificat cadastral în Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași”
61_Pr Hot 5378 din 30 04 2020 - cu privire la: „acordul Consiliului Local Tomești pentru crearea unei căi de acces și relocarea construcției de colectare a deșeurilor, în vederea asigurării accesului de intrare/ieșire la lucrarea de investiție CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE - fază PUZ+RLU, beneficiari fiind G.M. și G.Ș., având în vedere cererea cu nr. 5241 din 28.04.2020”
62_Pr Hot 5381 din 30 04 2020 - privind aprobarea realizării branșamentului de canalizare pentru beneficiarul B.R., prin racordarea la rețeaua publică de canalizare de pe domeniul privat din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, pe cheltuiala beneficiarului solicitant, având în vedere cererea cu nr. 3596 din 11.03.2020

Vizualizari: 38
Data creare: 02-12-2020 14:35:13

Prezentare comuna Tomesti

Imagine Comuna TomestiComuna Tomești se află în estul județului, la est de municipiul Iași, pe malul drept al Bahluiului și al râului Jijia, în zona confluenței celor două râuri, pe pantele nordice ale Podișului Central Mol