Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.MONITORUL OFICIAL LOCAL --> Hotărârile autorității deliberative --> Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

Proiecte de hotărâri CL - luna februarie 2020

Proiecte de hotărâri CL - luna februarie 2020

Documente pdf
20_Pr Hot 1722 din 07 02 2020 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”LUCRĂRI DE REABILITARE A DRUMURILOR DE PE TERITORIUL UAT TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
21_Pr Hot 1725 din 07 02 2020 - privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ”LUCRĂRI DE REABILITARE A DRUMURILOR DE PE TERITORIUL UAT TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
22_Pr Hot 1659 din 06 02 2020 - privind aprobarea: ”decontării cheltuielilor cu deplasarea, diurna și cazarea, pentru un număr de 5(cinci) reprezentanți din partea U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, care vor participa la TWIN TOWN DAYS și la Congresul , în vederea realizării de noi contacte cu 9(nouă) orașe din Uniunea Europeană, program ce se va desfășura în perioada 4-9 martie 2020, în orașul Eeklo din Belgia”
23_Pr Hot 672 din 21 01 2020 - privind aprobarea bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, bugetul local și sursa 10, pe anul 2020
24_Pr Hot 1826 din 10 02 2020 - privind aprobarea: ”utilizării excedentului bugetar la finele anului 2019, în sumă de 139.260 lei, în anul 2020, pentru obiective de investiții din Comuna Tomești, Județul Iași”
25_Pr Hot 2547 din 21 02 2020 - cu privire la aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, care va funcționa în anul școlar 2020-2021 pe raza Comunei Tomești, Județul Iași
26_Pr Hot 1029 din 27 01 2020 - privind: ”modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 34”
27_Pr Hot 1029 din 27 01 2020 - privind ”modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 35”
28_Pr Hot 2549 din 21 02 2020 - cu privire la: ”acordarea de mandat special în vederea exprimării votului AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, urmare aderării Municipiului Roman, Jud. Neamț, la asociația ARSACIS”
29_Pr Hot 2552 din 21 02 2020 - cu privire la aprobarea: Planului Urbanistic Zonal PUZ+RLU privind „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, HALĂ DEPOZITARE, SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI BIROURI, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE REȚELE”, în comuna Tomești, beneficiar fiind S.M., având în vedere cererea cu nr. 1708 din 07.02.2020
30_Pr Hot 2554 din 21.02 2020 - privind aprobarea: ”trecerii a două terenuri situate în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, conform schițelor anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării, pentru derulare activități comerciale”
31_Pr Hot 2556 din 21 02 2020 - privind aprobarea: „punerii la dispoziție a 5(cinci) terenuri din domeniul public al Com. Tomești, Jud. Iași, identificate conform Planurilor de situație anexate, în folosință gratuită şi pe termen limitat, pentru utilitate publică, în vederea construirii a 5(cinci) stații de pompare apă uzată pe raza comunei, din cadrul proiectului POIM”, având în vedere adresa cu nr. 5974/04.02.2020
32_Pr Hot 2559 din 21 02 2020 - privind aprobarea: „modificării, în sensul rectificării, poziției 322 - cod clasificare 1.3.7.1. Drum exploatare, din Anexa la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași”
33_Pr Hot 2561 din 21 02 2020 - cu privire la aprobarea “contului de execuție al bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2019”
34_Pr Hot 2563 din 21 02 2020 - cu privire la aprobarea : „alocării sumei de 30.000 lei din bugetul Comunei Tomești, în vederea susținerii activităților competiționale din anul 2020, organizate la Clubul Sportiv Tomești-Iași”
35_Pr Hot 2567 din 21 02 2020 - privind aprobarea ”modificării în sensul completării Anexei nr. 4 la H.C.L. Tomești nr. 173/2019 privind impozitele și taxele locale pe anul 2020”
36_Pr Hot 2568 din 21 02 2020 - privind aprobarea planurilor anuale 2020 pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru îndeplinirea celor 18 funcții de sprijin
37_Pr Hot 2574 din 21 02 2020 - privind aprobarea: ”modificării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019, conform documentațiilor cadastrale anexate - Str. Plopilor și Str. Antreprenorilor-Intravilan extins cf PUG Sat Tomești”
38_Pr Hot 2576 din 21 02 2020 - privind aprobarea: ”achiziționării unui container pentru depozit la Sala Sporturilor Tomești”

Vizualizari: 42
Data creare: 02-12-2020 13:56:50

Prezentare comuna Tomesti

Imagine Comuna TomestiComuna Tomești se află în estul județului, la est de municipiul Iași, pe malul drept al Bahluiului și al râului Jijia, în zona confluenței celor două râuri, pe pantele nordice ale Podișului Central Mol