Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.MONITORUL OFICIAL LOCAL --> Hotărârile autorității deliberative --> Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

Proiecte de hotărâri CL - luna ianuarie 2020

Proiecte de hotărâri CL - luna ianuarie 2020

Documente pdf
1_Pr. Hot. 15957 din 02.12.2019 - privind aprobarea Programului Primarului Comunei Tomeşti, pe anul 2020
2_Pr Hot 868 din 23 01 2020 - cu privire la aprobarea ”statelor de funcţii şi a numărului de asistenţi personali de la nivelul Comunei Tomești, începând cu luna ianuarie 2020”
3_Pr Hot 870 din 23 01 2020 - cu privire la aprobarea „casării unor mijloace fixe aparținând Școlii Gimnaziale ”D.D. Pătrășcanu” Tomești”
4_Pr Hot 873 din 23 01 2020 - cu privire la aprobarea: Planului Urbanistic Zonal PUZ + RLU pentru ”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII”, situat în intravilanul comunei Tomești, sat Tomești, suprafață teren 3800 m.p, beneficiar fiind T.Ș.Ș., având în vedere cererea cu nr. 499 din 16.01.2020
5_Pr Hot 875 din 23 01 2020 - privind aprobarea: ”realizării extinderii conductei de distribuție gaze naturale presiune redusă, branșament și post de reglare/măsurare, pentru două imobile situate în Sat Tomești, la solicitarea și pe cheltuiala beneficiarilor M.M. și B.L.B., având în vedere cererea nr. 409 din 15.01.2020”
6_Pr Hot 877 din 23 01 2020 - cu privire la acceptul Consiliului Local Tomești pentru folosire cale de acces, pentru intrare-ieșire la terenul cu lucrarea privind Planul Urbanistic Zonal fază PUZ +RLU pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE, din intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, suprafață teren 23.940,00 m.p., având în vedere cererea nr. 753 din 22.01.2020
7_Pr Hot 16149 din 05 12 2019 - privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2020
8_Pr Hot 16200 din 06 12 2019 - privind aprobarea ”Planului de Pază al Comunei Tomești, Județul Iași, pentru anul 2020”
9_Pr Hot 879 din 23 01 2020 - privind aprobarea: ”modificării, în sensul completării H.C.L. nr. 154 din 31.10.2019, privind «demararea formalităților în vederea încheierii unui contract de comodat (folosință gratuită), pe durată determinată, între comuna Tomești, județul Iași și C.M.I. Dr. C.D.D., privind utilizarea clădirii Dispensar medical din sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iați, pentru funcționare cabinel medical de familie»
10_Pr Hot 883 din 23 01 2020 - cu privire la aprobarea: ”achitării cotizației comunei Tomești, județul Iați, de 50.000 lei la Grupul de Acțiune Locală GAL Poiana Vlădicăi, pentru anul 2020”
11_Pr Hot 884 din 23 01 2020 - privind luarea unor măsuri la nivel local pentru diminuarea poluării aerului, conform Planului de Menținere a Calității Aerului, urmarea depășirilor valorii limită a indicatorului particule în suspensie PM 10 înregistrate la stația de minitorizare locală situată în sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași”
12_Pr Hot 888 din 23 01 2020 - privind efectuarea demersurilor legale în vederea trecerii, din domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în domeniul privat al comunei Tomești, județul Iași, a grupului sanitar exterior de la Școala din sat Goruni, comuna Tomești, în vederea desființării, imobil aflat într-o stare avansată de degradare
13_Pr Hot 891 din 23 01 2020 - privind aprobarea: ”modificării, în sensul completării Anexei la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 2540 m.p. situat în Tarlaua 17, Parcela N 618/5-(cimitir vechi), situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași”
14_Pr Hot 895 din 23 01 2020 - privind aprobarea: acordării unui sprijin financiar, în sumă de 50.000 lei, Parohiei Tomești I - „Nașterea Maicii Domnului” din sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, în vederea efectuării lucrărilor de consolidare a turlei de deasupra naosului clădirii Bisericii parohiale
15_Pr Hot 743 din 21 01 2020 - privind aprobarea realizării lucrării „Extinderea de rețea de alimentare cu energie electrică a spațiului comercial și a sediului administrativ, din sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul iași, la solicitarea și pe cheltuiala beneficiarului T.B.I.”, în baza cererii cu nr. 16399 din 12.12.2019”
16_Pr Hot 898 din 23 01 2020 - ”încadrarea zonei de siguranță și de protecție a drumurilor comunale Str. Sf. Nicolae, Str Boca Toader, Str. Codrului, Str. Dealul Cucului, Str. Zorilor, Str. Crucii, Str. Narciselor, Str. Brăduțului, Str. Crizantemelor, Str. Nucilor, Str. Pinilor, Str. Salcâmului, Str. Chicerea 2, Str. Releu 3, Str. Cireșului, din satele com. Tomești, obiectul proiectului de inv.”LUCRĂRI DE REABILITARE A DRUMURILOR DE PE TERITORIUL U.A.T. TOMESTI”
17_Pr Hot 900 din 23 01 2020 - cu privire la propunerea de acordare a calificativului performanțelor profesionale individuale pe anul 2019, pentru domnul Mancaș Gabriel, secretarul general al Comunei Tomești, Județul Iași
18_Pr Hot 925 din 23 01 2020 - cu privire la: „acordul prealabil al Consiliului Local Tomești pentru acces carosabil, în vederea realizării obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE SEDIU SECTOR POLIȚIE DE FRONTIERĂ TOMEȘTI”
19_Pr Hot 927 din 23 01 2020 - cu privire la aprobarea: „acordării din domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în folosință gratuită și pe termen limitat pentru utilitate publică, a două terenuri, unul în suprafață de 21 m.p., pentru amplasarea Stației de pompare ape uzate SPAU 1, și al doilea, în suprafață de 20 m.p., pentru amplasarea Stației de pompare ape uzate SPAU 3”

Vizualizari: 38
Data creare: 02-12-2020 13:06:55

Prezentare comuna Tomesti

Imagine Comuna TomestiComuna Tomești se află în estul județului, la est de municipiul Iași, pe malul drept al Bahluiului și al râului Jijia, în zona confluenței celor două râuri, pe pantele nordice ale Podișului Central Mol