Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.MONITORUL OFICIAL LOCAL --> Hotărârile autorității deliberative

Hotarari CL Tomesti din luna ianuarie 2020

Hotarari Consiliul Local Tomesti din luna ianuarie 2020

Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 1 privind aprobarea Programului Primarului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 2 cu privire la aprobarea ”statelor de funcţii şi a numărului de asistenţi personali de la nivelul Comunei Tomești, începând cu luna ianuarie 2020”
HOTĂRÂREA NR. 3 cu privire la aprobarea „casării unor mijloace fixe aparținând Școlii Gimnaziale ”D.D. Pătrășcanu” Tomești”
HOTĂRÂREA NR. 4 cu privire la aprobarea:”Planului Urbanistic Zonal PUZ + RLU pentru ”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII”, situat în intravilanul comunei Tomești, sat Tomești, comuna Tomești
HOTĂRÂREA NR. 5 privind aprobarea: ”realizării extinderii conductei de distribuție gaze naturale presiune redusă, branșament și post de reglare/măsurare, pentru două imobile situate în Sat Tomești, Strada Prof. Petru Olteanu”
HOTĂRÂREA NR. 6 cu privire la acceptul Consiliului Local Tomești pentru folosire cale de acces cu nr. cad. 65949(acces stadion), pentru intrare-ieșire la terenul cu lucrarea privind Planul Urbanistic Zonal fază PUZ +RLU pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE la D.N. 28, din intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești
HOTĂRÂREA NR. 7 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 8 privind aprobarea ”Planului de Pază al Comunei Tomești, Județul Iași, pentru anul 2020”
HOTĂRÂREA NR. 9 privind aprobarea: ”modificării, în sensul completării H.C.L. nr. 154 din 31.10.2019, privind «demararea formalităților în vederea încheierii unui contract de comodat (folosință gratuită), pe durată determinată, între comuna Tomești, județul Iași și C.M.I. Dr. Ciocoi Dana – Daniela, privind utilizarea clădirii Dispensar medical din sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iați, pentru funcționare cabinel medical de familie»&rdquo
HOTĂRÂREA NR. 10 cu privire la aprobarea: ”achitării cotizației comunei Tomețti, județul Iați, de 50.000 lei la Grupul de Acțiune Locală GAL Poiana Vlădicăi, pentru anul 2020”
HOTĂRÂREA NR. 11 privind luarea unor măsuri la nivel local pentru diminuarea poluării aerului, conform Planului de Menținere a Calității Aerului, urmarea depășirilor valorii limită a indicatorului particule în suspensie PM 10 înregistrate la stația de minitorizare locală situată în sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași”
HOTĂRÂREA NR. 12 privind efectuarea demersurilor legale în vederea trecerii, din domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în domeniul privat al comunei Tomești, județul Iași, a grupului sanitar exterior de la Școala din sat Goruni, comuna Tomești, în vederea desființării, imobil aflat într-o stare avansată de degradare
HOTĂRÂREA NR. 13 privind aprobarea:”modificării, în sensul completării Anexei la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 2540 m.p. situat în Tarlaua 17, Parcela N 618/5-(cimitir vechi), situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași”
HOTĂRÂREA NR. 14 aprobarea:“acordării unui sprijin financiar, în sumă de 50.000 lei, Parohiei Tomești I - ”Nașterea Maicii Domnului” din sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, în vederea efectuării lucrărilor de consolidare a turlei de deasupra naosului clădirii Bisericii parohiale”
HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea realizării lucrării: ”Extinderea de rețea de alimentare cu energie electrică a spațiului comercial și a sediului administrativ, din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași”
HOTĂRÂREA NR. 16 cu privire la:”încadrarea zonei de siguranță și de protecție a drumurilor comunale Str. Sf. Nicolae, Str Boca Toader, Str. Codrului, Str. Dealul Cucului, Str. Zorilor, Str. Crucii, Str. Narciselor, Str. Brăduțului, Str. Crizantemelor, Str. Nucilor, Str. Pinilor, Str. Salcâmului, Str. Chicerea 2, Str. Releu 3 și Str. Cireșului, din satele comunei Tomești, ce fac obiectul proiectului de investiții ”LUCRĂRI DE REABILITARE A DRUMURILOR DE PE TERITORIUL
HOTĂRÂREA nr. 17 cu privire la propunerea de acordare a calificativului performanțelor profesionale individuale pe anul 2019, pentru domnul Mancaș Gabriel, secretarul general al Comunei Tomești, Județul Iași
HOTĂRÂREA NR. 18 cu privire la:“acordul prealabil al Consiliului Local Tomești pentru acces carosabil din Strada Nucilor Km. 0+068 dreapta către terenul amplasat limitrof străzii, teren identificat cu nr. cad. 2028 înscris în C.F. cu nr. 62430, a Comunei Tomești, Județul Iași, pe care va fi amplasat obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE SEDIU SECTOR POLIȚIE DE FRONTIERĂ TOMEȘTI”
HOTĂRÂREA NR. 19 cu privire la aprobarea: ”acordării din domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în folosință gratuită și pe termen limitat pentru utilitate publică, către S.C. APA VITAL S.A. Iași, a două terenuri, unul în suprafață de 21 m.p., pentru amplasarea Stației de pompare ape uzate SPAU 1 și al doilea, în suprafață de 20 m.p., pentru amplasarea Stației de pompare ape uzate SPAU 3”

Vizualizari: 7
Data creare: 23-10-2020 10:45:48

Hotarari CL Tomesti din luna februarie 2020

Hotarari CL Tomesti din luna februarie 2020

Documente pdf
HOTĂRÂREA NR. 20 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”LUCRĂRI DE REABILITARE A DRUMURILOR DE PE TERITORIUL UAT TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
HOTĂRÂREA Nr. 21 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ”LUCRĂRI DE REABILITARE A DRUMURILOR DE PE TERITORIUL UAT TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
HOTĂRÂREA NR. 22 privind aprobarea: ”decontării cheltuielilor cu deplasarea, diurna și cazarea, pentru un număr de 5(cinci) reprezentanți din partea U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, care vor participa la TWIN TOWN DAYS și la Congresul , în vederea realizării de noi contacte cu 9(nouă) orașe din Uniunea Europeană, program ce se va desfășura în perioada 4-9 martie 2020, în orașul Eeklo din Belgia”
HOTĂRÂREA Nr. 23 privind aprobarea bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, bugetul local și sursa 10, pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 24 privind aprobarea: ”utilizării excedentului bugetar la finele anului 2019, în sumă de 139.260 lei, în anul 2020, pentru obiective de investiții din Comuna Tomești, Județul Iași”
HOTĂRÂREA Nr. 25 cu privire la aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, care va funcționa în anul școlar 2020-2021 pe raza Comunei Tomești, Județul Iași
HOTĂRÂREA NR. 26 privind: ”modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 34”
HOTĂRÂREA NR. 27 privind ”modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 35”
HOTĂRÂREA NR. 28 cu privire la:”acordarea de mandat special în vederea exprimării votului AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, urmare aderării Municipiului Roman, Jud. Neamț, la asociația ARSACIS”
HOTĂRÂREA NR. 29 cu privire la aprobarea: ”Planului Urbanistic Zonal PUZ+RLU privind , în sat Tomești, comuna Tomești”
HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea: ”trecerii a două terenuri situate în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, conform schițelor anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării, pentru derulare activități comerciale”
HOTĂRÂREA NR. 31 cu privire la aprobarea: ”punerii la dispoziția , a 5(cinci) terenuri din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, identificate conform Planurilor de situație anexate, în folosință gratuită şi pe termen limitat, pentru utilitate publică, în vederea construirii a 5(cinci) stații de pompare apă uzată pe raza comunei, din cadrul proiectului POIM”
HOTĂRÂREA NR. 32 privind aprobarea: “modificării în sensul rectificării poziției 322 - cod clasificare 1.3.7.1. Drum exploatare, din Anexa la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași”
HOTĂRÂREA NR. 33 cu privire la aprobarea “contului de execuție al bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2019”
HOTĂRÂREA Nr. 34 cu privire la aprobarea : „alocării sumei de 30.000 lei din bugetul Comunei Tomești, în vederea susținerii activităților competiționale din anul 2020, organizate la Clubul Sportiv Tomești-Iași”
HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea ”modificării în sensul completării Anexei nr. 4 la H.C.L. Tomești nr. 173/2019 privind impozitele și taxele locale pe anul 2020”
HOTĂRÂREA NR. 36 privind aprobarea planurilor anuale 2020 pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru îndeplinirea celor 18 funcții de sprijin
HOTĂRÂREA NR. 37 privind aprobarea:”modificării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, conform documentațiilor cadastrale anexate”
HOTĂRÂREA NR. 38 privind aprobarea: ”achiziționării unui container pentru depozit la Sala Sporturilor Tomești”

Vizualizari: 9
Data creare: 23-10-2020 10:58:46

Hotarari CL Tomesti din luna martie 2020

Hotarari CL Tomesti din luna martie 2020

Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 39 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Tomești, Județul Iași, în conformitate cu noile prevederi legale în materie
HOTĂRÂREA NR. 41 cu privire la aprobarea:“modificării în sensul completării cu unele prevederi a Anexei 1 la H.C.L. Tomești nr. 54 din 26.07.2012, în sensul introducerii posibilității desfășurării de către salariați a activității din primărie, la domiciliu,sau în regim de telemuncă, conform prevederilor legale în vigoare, pe perioada stării de urgență, stării de necesitate sau de forță majoră”
HOTĂRÂREA Nr. 42 privind: “alegerea unui președinte de ședință al Consiliului Local Tomești pe trimestrul II - 2020”
HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea “graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul II - 2020”
HOTĂRÂREA nr. 44 privind aprobarea: ”acordării unui sprijin financiar Parohiei III Tomești ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” Tomești, în sumă de 50.000 lei, pentru lucrările de construire a bisericii din sat Tomești, cartier Tomești, comuna Tomești, județul Iași”
HOTĂRÂREA nr. 45 cu privire la: ”revocarea H.C.L. Tomești cu nr. 177 din 19.12.2019 și a H.C.L. Tomești cu nr. 13 din 30.01.2020, date pentru aprobarea modificării, în sensul completării Anexei la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași”
HOTĂRÂREA Nr. 46 privind aprobarea: ”Listei cu lucrările de investiții publice de la nivelul Primăriei comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2020”
HOTĂRÂREA NR. 47 privind aprobarea: ”Planului de achiziții publice de la nivelul Primăriei comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2020”

Vizualizari: 9
Data creare: 23-10-2020 11:09:54

Hotarari CL Tomesti din luna aprilie 2020

Hotarari CL Tomesti din luna aprilie 2020

Documente pdf
HOTĂRÂREA NR. 48 cu privire la: ”îndreptarea unor erori materiale constatate în cadrul Planului Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism (PUG +RLU) ale Comunei Tomești, Județul Iași, aprobate prin H.C.L. Tomești nr. 70 din 07.10.2014”
HOTĂRÂREA Nr. 49 aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 50 cu privire la: ”acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 3500 lei, pentru efectuarea de urgență a unui tratament medical de specialitate”
HOTĂRÂREA nr. 51 privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza Comunei Tomești, Județul Iași
HOTĂRÂREA NR. 52 privind ”actualizarea/modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, ARSACIS Iași, prin Actul Adițional nr.36”
HOTĂRÂREA NR. 53 privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Comuna Tomești, Județul Iași, și participării Consiliului Local al Comunei Tomești la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 – 2020
HOTĂRÂREA NR. 54 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
HOTĂRÂREA NR. 55 privind aprobarea realizării lucrării:”Alimentare cu energeie electrică locuință amplasată în Sat Chicerea, Strada Cireșului, Comuna Tomești, Județul Iași”
HOTĂRÂREA NR. 56 privind aprobarea realizării lucrării: ”Extindere rețele electrice în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Crizantemelor”
HOTĂRÂREA NR. 57 privind aprobarea realizării lucrărilor: ”Extindere conductă distribuție gaze naturale presiune redusă, branșamente și P.R.M. pentru imobilele situate în Localitatea Chicerea, Str. Coasta Morii, Comuna Tomești, Județul Iași”
HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea:“modificării, în sensul rectificării unor prevederi menționate eronat în cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 75 din 26.09.2013 și ale H.C.L. Tomești nr. 26 din 28.02.2019, modificată de H.C.L. Tomești nr. 86 din 27.06.2019”
HOTĂRÂREA NR. 59 privind aprobarea:”modificării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, conform documentațiilor cadastrale anexate”
HOTĂRÂREA NR. 60 privind aprobarea:”modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 247 m.p., identificat cadastral în Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași”
HOTĂRÂREA NR. 61 cu privire la:”acordul Consiliului Local Tomești pentru crearea unei căi de acces și relocarea construcției de colectare a deșeurilor de pe Str. Mihail Codreanu(lângă Școala D.D. Pătrășcanu), în vederea asigurării accesului de intrare/ieșire la lucrarea de investiție CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE - fază PUZ+RLU, la drumul public Mihail Codreanu”
HOTĂRÂREA NR. 62 privind aprobarea realizării branșamentului de canalizare, prin racordarea la rețeaua publică de canalizare de pe domeniul privat al Centrului de Zi ”Sf. Maria” din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași

Vizualizari: 9
Data creare: 23-10-2020 11:13:58

Hotarari CL Tomesti din luna mai 2020

Hotarari CL Tomesti din luna mai 2020

Documente pdf
HOTĂRÂREA NR. 63 privind aprobarea ”majorării devizului ofertă cu suma de 461.876,80 lei, cheltuială neeligibilă suportată din bugetul local, la care se adaugă TVA”, pentru obiectivul de investiție „EXECUTARE TROTUAR ETAPA III LA DN 28 (IAȘI-ALBIȚA) DE LA KM 83+263.430-85+060.000 ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
HOTĂRÂREA Nr. 64 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 65 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Tomești în AGA ADIS Iași, în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, altele decât reciclabile, și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași
HOTĂRÂREA Nr. 66 privind aprobarea: ”organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași, urmare reorganizării autorității publice conform prevederilor art. 518 alin. 1 lit. (d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ”
HOTĂRÂREA NR. 67 privind aprobarea: ”modificării în sensul completării Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești nr. 72 din 20.06.2007 privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările și completările ulterioare, cu un teren în suprafață de 147 m.p. identificat cadastral în Tarlaua 5, Parcela Arabil 144, intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași”
HOTĂRÂREA NR. 68 pentru asigurarea suportului IT în vederea organizării şi dezvoltării Sistemului de control intern managerial prin intermediul platformei “Soluția eSCIM”
HOTĂRÂREA NR. 69 privind aprobarea acordării de vouchere de vacanță, în anul 2020, salariaților de la nivelul U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea Regulamentului intern de acordarea voucherelor de vacanță
HOTĂRÂREA Nr. 70 privind aprobarea: “lucrărilor de recompartimentări ușoare, amenajarea și modernizarea spațiilor din sediul Primăriei Comunei Tomești, Județul Iași”
HOTĂRÂREA Nr. 71 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 72 cu privire la aprobarea: ”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 81 m.p., situat în Tarlaua 204, Parcela 27/12, Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, pentru derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat ANEVAR Chiriac Florin, pentru terenul din cartier Tomești, în vederea stabilirii prețului de pornire a licitațiilor”
HOTĂRÂREA NR. 73 cu privire la aprobarea: ”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 83 m.p., situat în Tarlaua 204, Parcela 27/10, Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, pentru derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat ANEVAR Chiriac Florin, pentru terenul din cartier Tomești, în vederea stabilirii prețului de pornire a licitațiilor”
HOTĂRÂREA NR. 74 aprobarea:“ acordării unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din sat Goruni, comuna Tomești, județul Iași, pentru efectuarea unor lucrări de renovare a bisericii”

Vizualizari: 10
Data creare: 23-10-2020 11:24:16

Hotarari CL Tomesti din luna iunie 2020

Hotarari CL Tomesti din luna iunie 2020

Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 75 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
HOTĂRÂREA Nr. 77 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 78 privind aprobarea documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
HOTĂRÂREA Nr. 79 privind: “alegerea unui președinte de ședință al Consiliului Local Tomești pe trimestrul III - 2020”
HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea “graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul III - 2020”
HOTĂRÂREA NR. 81 privind aprobarea: ”documentației pentru închirierea, prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 18 m.p. situat în domeniul public al Comunei Tomești, Tarlaua 204, Sat Tomești, (Cartier Tomești) Comuna Tomești, Județul Iași, pentru derulare activități comerciale”
HOTĂRÂREA NR. 82 de aprobare a Actului Adițional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ce cuprinde modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, a prețului pentru apa industrială, a tarifului pentru canalizare și a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare
HOTĂRÂREA NR. 83 privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024, prin Actul Adițional nr. 38 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 48/2009 dintre ARSACIS și S.C. APAVITAL S.A. Iași
HOTĂRÂREA NR. 84 cu privire la aprobarea: “vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 3179 m.p., nr. cadastral 66661, teren extravilan Comuna Tomești, Jud. Iași, aflat în domeniul privat al comunei, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
HOTĂRÂREA NR. 85 cu privire la aprobarea: “vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 509 m.p., nr. cadastral 66537, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, și extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea amplasării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași a instalațiilor electrice pentru lucrarea: ”MODERNIZARE PTCz 5 BLOCURI TOMEȘTI, SAT TOMEȘTI, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași: ”EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILELE SITUATE ÎN LOC. VLĂDICENI, STR. STEJAR”)
HOTĂRÂREA Nr. 88 privind rectificarea unor prevederi menționate eronat din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 75 din 18.06.2020 și din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 78 din 18.06.2020
HOTĂRÂREA NR. 76 privind aprobarea: „trecerii unui teren în suprafață de 2000 m.p. situat în intravilan, sat. Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, Tarla 3, nr. cadastral 61913, conform schițelor anexate, din domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea realizării obiectivului de investiții «Construire sediu primărie, în comuna Tomești, jud. Iași»”

Vizualizari: 8
Data creare: 23-10-2020 11:29:37

Hotarari CL Tomesti din luna iulie 2020

Hotarari CL Tomesti din luna iulie 2020

Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 89 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 90 cu privire la aprobarea: “vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 268 m.p., nr. cadastral 66629, situat în Tarla 10, Parcela Arabil 455/5, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
HOTĂRÂREA NR. 91 cu privire la aprobarea: “vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 247 m.p., nr. cadastral 66957, situat în Tarla 47, Parcela Arabil 2489/8, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
HOTĂRÂREA NR. 92 cu privire la aprobarea: “vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 147 m.p., situat în Tarla 5, Parcela Arabil 114, intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
HOTĂRÂREA NR. 93 privind anularea accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Comunei Tomești, Județul Iași, în condițiile O.U.G. nr. 69/2020
HOTĂRÂREA NR. 94 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 39
HOTĂRÂREA NR. 95 privind aprobarea: ”modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu patru terenuri, conform schițelor și Planurilor de Amplasament anexate”
HOTĂRÂREA NR. 96 cu privire la aprobarea: “vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 848 m.p., situat în Tarlaua 23, Parcela CC 462/1, Arabil 462/2, intravilan Sat Goruni, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
HOTĂRÂREA NR. 97 privind aprobarea: ”rezilierii contractului de concesiune, privind un teren în suprafață de 68 m.p., situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 127, Parcela 4607, pentru nerespectarea clauzelor contractuale”
HOTĂRÂREA Nr. 98 privind: “stabilirea consumului lunar de combustibil (1700 litri/lună) pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Primăriei Comunei Tomești, Județul Iași”
HOTĂRÂREA NR. 99 cu privire la aprobarea: “contului de execuție al bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe Semestrul I al anului 2020”
HOTĂRÂREA NR. 100 (referitoare la aprobarea: ”cumpărării de către U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, a unui teren în suprafață de 160 m.p., situat în intravilan extins sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iași, nr. cadastral 66490, pentru efectuarea unor lucrări în interes public, aprobarea Raportului de evaluare, aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind cumpărarea terenului, precum și includerea terenului cumpărat în domeniul public al comu

Vizualizari: 5
Data creare: 23-10-2020 12:01:55

Hotarari CL Tomesti din luna august 2020

Hotarari CL Tomesti din luna august 2020

Documente pdf
HOTĂRÂREA NR. 101 privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași: ”EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC. TOMEȘTI, STR. MORII, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
HOTĂRÂREA Nr. 102 privind atribuirea denumirii a două străzi din sat Tomești, comuna Tomeşti, judeţul Iaşi: Str. Antreprenorilor și Str. Plopilor
HOTĂRÂREA NR. 103 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local “ASOCIAŢIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI”
HOTĂRÂREA Nr. 104 privind aprobarea: ”organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași, urmare reorganizării autorității publice conform prevederilor art. 518 alin. 1 lit. (d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ”
HOTĂRÂREA Nr. 105 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 106 cu privire la: ”neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative din școlile de pe raza Comunei Tomești, Județul Iași, pentru anul școlar 2020-2021”
HOTĂRÂREA NR. 107 cu privire la aprobarea proiectului “ÎMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI” cod SMIS 130196, finanțat prin PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020”
HOTĂRÂREA NR. 108 privind aprobarea:” modificării, în sensul rectificării unor prevederi menționate eronat în cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 95 din 30.07.2020, în sensul că se va citi: ”
HOTĂRÂREA NR. 109 privind aprobarea: “acordării unui sprijin financiar, în sumă de 15000 lei, Parohiei Vlădiceni - din sat Vlădiceni, comuna Tomești, jud. Iași, pentru finalizare lucrări biserică”
HOTĂRÂREA NR. 110 privind efectuarea demersurilor legale în vederea preluării sistemului de canalizare în Sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti, Jud.Iaşi, aparţinând S.C. Dustas S.R.L.
Proiect de hotărâre nr. 11000 din 21.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020

Vizualizari: 8
Data creare: 23-10-2020 12:04:36

Prezentare comuna Tomesti

Imagine Comuna TomestiComuna Tomești se află în estul județului, la est de municipiul Iași, pe malul drept al Bahluiului și al râului Jijia, în zona confluenței celor două râuri, pe pantele nordice ale Podișului Central Mol