Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotarari CL Tomesti din luna decembrie 2020

Hotarari CL Tomesti din luna decembrie 2020

Documente pdf
HOTĂRÂREA NR. 137 din 17 decembrie 2020 - privind aprobarea alegerii unui preşedinte de şedinţe al Consiliului Local al comunei Tomești, județul Iași, pe trimestrul I - 2021
HOTĂRÂREA NR. 138 din 17 decembrie 2020 - privind aprobarea graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul I - 2021
HOTĂRÂREA NR. 139 din 17 decembrie 2020 - privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, în Comuna Tomești, pentru anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 140 din 17 decembrie 2020 - privind aprobarea constituirii unui drept de uz și de servitute legală, asupra unui teren de 220 mp din domeniul public al Com. Tomești, pentru montarea a doi stâlpi de beton (SC 15014) în fundații turnate și a unei linii electrice subterane de medie tensiune (20 KV), în lungime de 270 m, pentru executarea proiectului „Buclare PT2 Abator Tomești cu derivația 20 KV PT 9+PT 22 Tomești”
HOTĂRÂREA NR. 141 din 17 decembrie 2020 - privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 570 mp, situat în Tarlaua 25, Parcela 788/9, intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului
HOTĂRÂREA NR. 142 din 17 decembrie 2020 - privind aprobarea schimbării denumirii străzii Bahlui, în strada Primăverii, situată în sat Tomești, comuna Tomeşti, judeţul Iaşi
HOTĂRÂREA NR. 143 din 17 decembrie 2020 - privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 40
HOTĂRÂREA NR. 144 din 17 decembrie 2020 - privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități pe anul 2021 (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001
HOTĂRÂREA NR. 145 din 17 decembrie 2020 - privind aprobarea modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu un teren în suprafață de 163 mp, situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești, Județul Iași, Tarla 18, Parcela 880/3

Vizualizari: 84
Data creare: 27-01-2021 13:52:03

Hotarari CL Tomesti din luna noiembrie 2020

Hotarari CL Tomesti din luna noiembrie 2020

Documente pdf
HOTĂRÂREA NR. 116 din 05 noiembrie 2020 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului ”EDU TOM - Educație digitală în Comuna Tomești, Județul Iași”, și împuternicirea domnului Primar Ștefan Timofte să semneze toate actele necesare și să facă toate demersurile necesare pentru depunerea proiectului menționat mai sus
HOTĂRÂREA NR. 117 din 05 noiembrie 2020 - privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020, în conformitate cu referatul de specialitate înregistrat sub numărul 15.085 din 04.11.2020
HOTĂRÂREA NR. 118 din 05 noiembrie 2020 - cu privire la aprobarea desemnării reprezentanților din partea Consiliului Local Tomești în consiliile de administrație și în comisiile de evaluare si asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ cu personalitate juridică de stat, sau particular, de pe raza comunei Tomești, județul Iași, pentru anul școlar 2020-2021”
HOTĂRÂREA NR. 119 din 10 noiembrie 2020 - privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020, în conformitate cu referatul de specialitate înregistrat sub numărul 15.294 din 09.11.2020
HOTĂRÂREA NR. 120 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Tomești, Județul Iași și încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tomești nr. 40 din 26.03.2020, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Tomești
HOTĂRÂREA NR. 121 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea desemnării reprezentantului Comunei Tomești, județul Iași, în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă-Canal Iași-ARSACIS, precum și a înlocuitorului acestuia, având în vedere referatul de specialitate cu nr. 15899 din 19.11.2020
HOTĂRÂREA NR. 122 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea desemnării reprezentantului legal al U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași și al înlocuitorului acestuia, în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRITATE (A.D.I.S. IAȘI), având în vedere referatul cu nr. 15901 din 19.11.2020
HOTĂRÂREA NR. 123 din 26 noiembrie 2020 - privind aprob. modif. H.C.L. Tomești 75/2013, în sensul completării cu lucrările de investiții privind extinderile de apă efectuate pe domeniul public din com. Tomești, completarea cu un teren de 848 mp, din Tarlaua 17/1, Parcelele P. 729/3 și A 730/3, intravilan extins cf PUG sat Tomești, com.Tomești, și completarea domeniului public cu Drum de Exploatare DS 846/1 în intravilan sat Tomești și DE 644 în extravilan Com. Tomești
HOTĂRÂREA NR. 124 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea modificării, în sensul rectificării poziției 56 - cod clasificare 1.3.7. Teren sat Tomești - fosta Școală Dealul Doamnei, în suprafață de 500 m.p. din Anexa la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în sensul rectificării indicatorilor cadastrali, din Tarlaua 26, Parcela 1479/6, în Tarlaua 26, Parcela Tf 1507/2 (cuprinde și parcela 1508)
HOTĂRÂREA NR. 125 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea punerii la dispoziția «PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020», a unui teren din domeniul public al Comunei Tomești, în folosință gratuită şi pe termen limitat, pentru utilitate publică, în vederea construirii unei stații de pompare apă uzată în sat Chicerea, com. Tomești, din cadrul proiectului POIM
HOTĂRÂREA NR. 126 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea trecerii a trei terenuri în suprafață de 9,40 mp, 11 mp, respectiv 12,55 mp, situate în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, conform schițelor anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării sau concesionării
HOTĂRÂREA NR. 127 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea documentației pentru închirierea, prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 10,50 m.p. situat în domeniul public al Comunei Tomești, Tarlaua 204, Sat Tomești, (Cartier Tomești) Comuna Tomești, Județul Iași, pentru derulare activități comerciale
HOTĂRÂREA NR. 128 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași: «EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE, PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC. CHICEREA, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA BENEFICIARULUI G.O.», în baza cererii nr. 15718 din 16.11.2020
HOTĂRÂREA NR. 129 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea demolării centralei termice aflate pe domeniu public al comunei Tomești, județul Iași
HOTĂRÂREA NR. 130 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea modificării, în sensul completării Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, cu două terenuri, unul de 288 mp, situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, com. Tomești, jud. Iași, Tarla 47, Parcela L 2494/2, și al doilea, în suprafață de 126 mp, situat în intravilan extins cf PUG, sat Chicerea, com. Tomești, jud. Iași, Tarla 40, Parcela 2064/13
HOTĂRÂREA NR. 131 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea cumpărării de către U.A.T. Comuna Tomești, a unui teren în de 1903 mp, din extravilan, com. Tomești, jud. Iași, pentru înființare drum public, aprobarea Raportului de evaluare, cu stabilirea valorii minime de piață a terenului respectiv, aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind cumpărarea terenului, precum și includerea terenului în domeniul public al com. Tomești
HOTĂRÂREA NR. 132 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea înscrierii U.A.T. Comuna Tomești, județul Iași, în Sistemul Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor Locale - Ghișeul.ro-
HOTĂRÂREA NR. 133 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență material numitei M.C., în vederea refacerii parțiale a locuinței distruse în urma unui incendiu
HOTĂRÂREA NR. 134 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași, având în vedere adresa nr. 30394/2020
HOTĂRÂREA NR. 135 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 1658 m.p., situat în Tarlaua 127, Parcela 4604/12, extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus
HOTĂRÂREA NR. 136 din 26 noiembrie 2020 - privind aprobarea desemnării a doi membri din partea Consiliului Local Tomești în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor, la diverse obiective sau lucrări de interes public, realizate pe raza comunei Tomești, județul Iași, având în vedere referatul de specialitate cu nr. 16088 din 25.11.2020

Vizualizari: 99
Data creare: 23-12-2020 13:07:19

Hotarari CL Tomesti din luna august 2020

Hotarari CL Tomesti din luna august 2020

Documente pdf
HOTĂRÂREA NR. 101 din 27 august 2020 - privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași: ”EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC. TOMEȘTI, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, PE CHELTUIALA BENEFICIARULUI P.V., având în vedere cererea cu nr. 9825 din 30.07.2020
HOTĂRÂREA Nr. 102 din 27 august 2020 - privind atribuirea denumirii a două străzi din sat Tomești, comuna Tomeşti, judeţul Iaşi: Str. Antreprenorilor și Str. Plopilor
HOTĂRÂREA NR. 103 din 27 august 2020 - privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local “ASOCIAŢIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI”
HOTĂRÂREA Nr. 104 din 27 august 2020 - privind aprobarea: „organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași, urmare reorganizării autorității publice conform prevederilor art. 518 alin. 1 lit. (d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, având în vedere raportul cu nr. 10.998 din 21.08.2020”
HOTĂRÂREA NR. 105 din 27 august 2020 - privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020, în conformitate cu referatul de specialitate înregistrat sub numărul 10.999 din 21.08.2020
HOTĂRÂREA NR. 106 din 27 august 2020 - cu privire la: ”neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative din școlile de pe raza Comunei Tomești, Județul Iași, pentru anul școlar 2020-2021”
HOTĂRÂREA NR. 107 din 27 august 2020 - cu privire la aprobarea proiectului „ÎMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI”, finanțat prin PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020”
HOTĂRÂREA NR. 108 din 27.08.2020 - privind aprobarea: „modificării, în sensul rectificării unor prevederi menționate eronat în cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 95 din 30.07.2020”
HOTĂRÂREA NR. 109 din 27 august 2020 - privind aprobarea: „acordării unui sprijin financiar, în sumă de 15000 lei, Parohiei Vlădiceni - din sat Vlădiceni, comuna Tomești, jud. Iași, pentru finalizare lucrări biserică”, având în vedere referatul de specialitate cu nr. 10784 din 19.08.2020
HOTĂRÂREA NR. 110 din 27 august 2020 - privind efectuarea demersurilor legale în vederea preluării sistemului de canalizare în Sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti, Jud.Iaşi, aparţinând S.C. Dustas S.R.L.

Vizualizari: 107
Data creare: 23-10-2020 12:04:36

Hotarari CL Tomesti din luna iulie 2020

Hotarari CL Tomesti din luna iulie 2020

Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 89 din 09 iulie 2020 - privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020, în conformitate cu referatul de specialitate înregistrat sub numărul 8567 din 06.07.2020
HOTĂRÂREA NR. 90 din 09 iulie 2020 - cu privire la aprobarea: “vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 268 m.p., nr. cadastral 66629, situat în Tarla 10, Parcela Arabil 455/5, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
HOTĂRÂREA NR. 91 din 09 iulie 2020 - cu privire la aprobarea: “vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 247 m.p., nr. cadastral 66957, situat în Tarla 47, Parcela Arabil 2489/8, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
HOTĂRÂREA NR. 92 din 09 iulie 2020 - cu privire la aprobarea: “vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 147 m.p., situat în Tarla 5, Parcela Arabil 114, intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
HOTĂRÂREA NR. 93 din 30 iulie 2020 - privind anularea accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Comunei Tomești, Județul Iași, în condițiile O.U.G. nr. 69/2020
HOTĂRÂREA NR. 94 din 30 iulie 2020 - privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin Actul Adițional nr. 39
HOTĂRÂREA NR. 95 din 30 iulie 2020 - privind aprobarea: modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu patru terenuri, conform schițelor și Planurilor de Amplasament anexate: 2540 mp din intravilan Sat Tomești, 3276 mp din intravilan Sat Tomești, 570 mp din intravilan Sat Tomești, 1658 mp din intravilan extins conform PUG Sat Tomești
HOTĂRÂREA NR. 96 din 30 iulie 2020 - cu privire la aprobarea: “vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 848 m.p., situat în Tarlaua 23, Parcela CC 462/1, Arabil 462/2, intravilan Sat Goruni, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
HOTĂRÂREA NR. 97 din 30 iulie 2020 - privind aprobarea: rezilierii contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local Tomești și P.I., respectiv P.P., privind un teren în suprafață de 68 m.p., situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 127, Parcela 4607, pentru nerespectarea clauzelor contractuale
HOTĂRÂREA Nr. 98 din 30 iulie 2020 - privind: „stabilirea consumului lunar de combustibil (1700 litri/lună) pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Primăriei Comunei Tomești, Județul Iași”
HOTĂRÂREA NR. 99 din 30 iulie 2020 - cu privire la aprobarea: “contului de execuție al bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe Semestrul I al anului 2020”
HOTĂRÂREA NR. 100 din 30 iulie 2020 - cumpărarea de către U.A.T. Com. Tomești, a unui teren de 160 mp, intravilan extins sat Chicerea, Com. Tomești, Jud. Iași, aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii minime de piață a terenului, aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind cumpărarea terenului, includerea terenului cumpărat în domeniul public al comunei Tomești

Vizualizari: 93
Data creare: 23-10-2020 12:01:55

Hotarari CL Tomesti din luna iunie 2020

Hotarari CL Tomesti din luna iunie 2020

Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 75 din 18 iunie 2020 - privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
HOTĂRÂREA NR. 76 din 18 iunie 2020 - privind aprobarea: „trecerii unui teren în suprafață de 2000 m.p. situat în intravilan, sat. Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, Tarla 3, nr. cadastral 61913, conform schițelor anexate, din domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea realizării obiectivului de investiții «Construire sediu primărie, în comuna Tomești, jud. Iași»”
HOTĂRÂREA NR. 77 din 18 iunie 2020 - privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020, în conformitate cu referatul de specialitate înregistrat sub numărul 7343 din 15.06.2020
HOTĂRÂREA NR. 78 din 18 iunie 2020 - privind aprobarea documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
HOTĂRÂREA NR. 79 din 25 iunie 2020 - privind: „alegerea unui președinte de ședință al Consiliului Local Tomești pe trimestrul III - 2020”
HOTĂRÂREA NR. 80 din 25 iunie 2020 - privind aprobarea “graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul III - 2020”
HOTĂRÂREA NR. 81 din 25 iunie 2020 - privind aprobarea: ”documentației pentru închirierea, prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 18 m.p. situat în domeniul public al Comunei Tomești, Tarlaua 204, Sat Tomești, (Cartier Tomești) Comuna Tomești, Județul Iași, pentru derulare activități comerciale”
HOTĂRÂREA NR. 82 din 25 iunie 2020 - de aprobare a Actului Adițional nr. 37 la Contractul de delegare ce cuprinde modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, a prețului pentru apa industrială, a tarifului pentru canalizare și a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare
HOTĂRÂREA NR. 83 din 25 iunie 2020 - privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024, prin Actul Adițional nr. 38 la Contractul de delegare a gestiunii dintre ARSACIS și S.C. APAVITAL S.A. Iași
HOTĂRÂREA NR. 84 din 25 iunie 2020 - cu privire la aprobarea: „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 3179 m.p., nr. cadastral 66661, teren extravilan Comuna Tomești, Jud. Iași, aflat în domeniul privat al comunei, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
HOTĂRÂREA NR. 85 din 25 iunie 2020 - cu privire la aprobarea: „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 509 m.p., nr. cadastral 66537, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, și extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
HOTĂRÂREA NR. 86 din 25 iunie 2020 - privind aprobarea amplasării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași a instalațiilor electrice pentru lucrarea: „MODERNIZARE PTCz 5 BLOCURI TOMEȘTI, SAT TOMEȘTI, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, având în vedere cererea cu nr. 7294 din 15.06.2020
HOTĂRÂREA NR. 87 din 25 iunie 2020 - privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași: EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILELE SITUATE ÎN COM. TOMEȘTI, PE CHELTUIALA BENEFICIARILOR: B.R., M.C. ȘI G.M., în baza cererii cu nr. 7495 din 17.06.2020
HOTĂRÂREA NR. 88 din 25 iunie 2020 - privind rectificarea unor prevederi menționate eronat din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 75 din 18.06.2020 și din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 78 din 18.06.2020

Vizualizari: 95
Data creare: 23-10-2020 11:29:37

Hotarari CL Tomesti din luna mai 2020

Hotarari CL Tomesti din luna mai 2020

Documente pdf
HOTĂRÂREA NR. 63 din 21 mai 2020 - privind aprobarea „majorării devizului ofertă cu suma de 461.876,80 lei, cheltuială neeligibilă suportată din bugetul local, la care se adaugă TVA”, pentru obiectivul de investiție „EXECUTARE TROTUAR ETAPA III LA DN 28 (IAȘI-ALBIȚA) DE LA KM 83+263.430-85+060.000 ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
HOTĂRÂREA Nr. 64 din 21 mai 2020 - privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020, în conformitate cu referatul de specialitate înregistrat sub numărul 5895 din 15.05.2020
HOTĂRÂREA NR. 65 din 28 mai 2020 - privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Tomești în AGA ADIS Iași, în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, altele decât reciclabile, și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași
HOTĂRÂREA NR. 66 din 28 mai 2020 - privind aprobarea: „organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași, urmare reorganizării autorității publice conform prevederilor art. 518 alin. 1 lit. (d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, având în vedere nota de fundamentare cu nr. 4498 din 02.04.2020”
HOTĂRÂREA NR. 67 din 28 mai 2020 - privind aprobarea: ”modificării în sensul completării Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești nr. 72 din 20.06.2007 privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările și completările ulterioare, cu un teren în suprafață de 147 m.p. identificat cadastral în Tarlaua 5, Parcela Arabil 144, intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași”
HOTĂRÂREA NR. 68 din 28 mai 2020 - pentru asigurarea suportului IT în vederea organizării şi dezvoltării Sistemului de control intern managerial prin intermediul platformei “Soluția eSCIM”
HOTĂRÂREA NR. 69 din 28 mai 2020 - privind aprobarea acordării de vouchere de vacanță, în anul 2020, salariaților de la nivelul U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea Regulamentului intern de acordarea voucherelor de vacanță
HOTĂRÂREA Nr. 70 din 28 mai 2020 - privind aprobarea: „lucrărilor de recompartimentări ușoare, amenajarea și modernizarea spațiilor din sediul Primăriei Comunei Tomești, Județul Iași”
HOTĂRÂREA Nr. 71 din 28 mai 2020 - privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020, în conformitate cu referatul de specialitate înregistrat sub numărul 6279 din 22.05.2020
HOTĂRÂREA NR. 72 din 28 mai 2020 - cu privire la aprobarea: „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 81 mp, situat în Tarlaua 204, Parcela 27/12, Sat Tomești, Cartier Tomești, Com.Tomești, Jud.Iași, pentru derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat ANEVAR Chiriac Florin”
HOTĂRÂREA NR. 73 din 28 mai 2020 - cu privire la aprobarea: „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 83 m.p., situat în Tarlaua 204, Parcela 27/10, Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, pentru derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat ANEVAR Chiriac Florin”
HOTĂRÂREA NR. 74 din 28 mai 2020 - privind aprobarea: “acordării unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din sat Goruni, comuna Tomești, județul Iași, pentru efectuarea unor lucrări de renovare a bisericii”

Vizualizari: 100
Data creare: 23-10-2020 11:24:16

Hotarari CL Tomesti din luna aprilie 2020

Hotarari CL Tomesti din luna aprilie 2020

Documente pdf
HOTĂRÂREA NR. 48 din 09 aprilie 2020 - cu privire la: „îndreptarea unor erori materiale constatate în cadrul Planului Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism (PUG +RLU) ale Comunei Tomești, Județul Iași, aprobate prin H.C.L. Tomești nr. 70 din 07.10.2014”
HOTĂRÂREA Nr. 49 din 09 aprilie 2020 - privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020, în conformitate cu referatul de specialitate înregistrat sub numărul 4581 din 07.04.2020
HOTĂRÂREA NR. 50 din 09 aprilie 2020 - privind acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 3500 lei, în baza cererii formulate de H.T., pentru efectuarea de urgență a unui tratament medical de specialitate soției acestuia, H.L., având în vedere cererea cu nr. 4209 din 25.03.2020
HOTĂRÂREA nr. 51 din 09 aprilie 2020 - privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza Comunei Tomești, Județul Iași
HOTĂRÂREA NR. 52 din 30 aprilie 2020 - privind „actualizarea/modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, ARSACIS Iași, prin Actul Adițional nr.36”
HOTĂRÂREA NR. 53 din 30 aprilie 2020 - privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Comuna Tomești, Județul Iași, și participării Consiliului Local al Comunei Tomești la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 – 2020
HOTĂRÂREA NR. 54 din 30 aprilie 2020 - privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
HOTĂRÂREA NR. 55 din 30 aprilie 2020 - privind aprobarea realizării lucrării „Alimentare cu energie electrică locuință amplasată în sat Chicerea, Comuna Tomești, Județul Iași”, pe cheltuiala beneficiarilor, având în vedere cererea cu nr. 536 din 30.03.2020
HOTĂRÂREA NR. 56 din 30 aprilie 2020 - privind aprobarea realizării lucrării: ”Extindere rețele electrice în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Zona M.M. și M.M., pe cheltuiala beneficiarilor și a proprietarilor”, având în vedere cererea cu nr. 2962 din 28.02.2020
HOTĂRÂREA NR. 57 din 30 aprilie 2020 - privind aprobarea realizării lucrărilor „Extindere conductă distribuție gaze naturale presiune redusă, branșamente și PRM”, pentru imobilele situate în localitatea Chicerea, Comuna Tomești, județul Iași, beneficiari fiind A.A., A.M., C.D.L., L.C., Z.E., D.M., C.C., I.V., din buget local și cotă parte a beneficiarilor, având în vedere cererea cu nr. 4605 din 07.04.2020
HOTĂRÂREA NR. 58 din 30 aprilie 2020 - privind aprobarea: „modificării, în sensul rectificării unor prevederi menționate eronat în cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 75 din 26.09.2013 și ale H.C.L. Tomești nr. 26 din 28.02.2019, modificată de H.C.L. Tomești nr. 86 din 27.06.2019”
HOTĂRÂREA NR. 59 din 30 aprilie 2020 - privind aprobarea: modificării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019: DE 4947/2/5-Sat Chicerea, DE 4956/1-Sat Chicerea, 792 m.p.-intravilan Sat Tomești, 2233 m.p.-intravilan extins conform PUG Sat Tomești
HOTĂRÂREA NR. 60 din 30 aprilie 2020 - privind aprobarea: „modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 247 m.p., identificat cadastral în Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași”
HOTĂRÂREA NR. 61 din 30 aprilie 2020 - cu privire la: „acordul Consiliului Local Tomești pentru crearea unei căi de acces și relocarea construcției de colectare a deșeurilor, în vederea asigurării accesului de intrare/ieșire la lucrarea de investiție CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE - fază PUZ+RLU, beneficiari fiind G.M. și G.Ș., având în vedere cererea cu nr. 5241 din 28.04.2020”
HOTĂRÂREA NR. 62 din 30 aprilie 2020 - privind aprobarea realizării branșamentului de canalizare pentru beneficiarul B.R., prin racordarea la rețeaua publică de canalizare de pe domeniul privat din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, pe cheltuiala beneficiarului solicitant, având în vedere cererea cu nr. 3596 din 11.03.2020

Vizualizari: 93
Data creare: 23-10-2020 11:13:58

Hotarari CL Tomesti din luna martie 2020

Hotarari CL Tomesti din luna martie 2020

Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 39 din 09 martie 2020 - privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2020, în conformitate cu referatul de specialitate cu nr. 3276 din 05.03.2020
HOTĂRÂREA NR. 40 din 26 marite 2020 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Tomești, Județul Iași, în conformitate cu noile prevederi legale în materie
HOTĂRÂREA NR. 41 din 26 martie 2020 - cu privire la aprobarea: „completării cu unele prevederi ale Anexei 1 la H.C.L. Tomești nr. 54 din 26.07.2012, în sensul introducerii posibilității desfășurării de către salariați a activității din primărie, la domiciliu sau în regim de telemuncă, conform prevederilor legale în vigoare, pe perioada stării de urgență, stării de necesitate sau de forță majoră”
HOTĂRÂREA Nr. 42 din 26 martie 2020 - privind: „alegerea unui președinte de ședință al Consiliului Local Tomești pe trimestrul II - 2020”
HOTĂRÂREA NR. 43 din 26 martie 2020 - privind aprobarea „graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul II - 2020”
HOTĂRÂREA nr. 44 din 26 martie 2020 - privind aprobarea: acordării unui sprijin financiar Parohiei III Tomești „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” Tomești, în sumă de 50.000 lei, pentru lucrările de construire a bisericii din sat Tomești, cartier Tomești, comuna Tomești, județul Iași, având în vedere cererea nr. 3842 din 17.03.2020
HOTĂRÂREA nr. 45 din 26 martie 2020 - cu privire la: „revocarea H.C.L. Tomești cu nr. 177 din 19.12.2019 și a H.C.L. Tomești cu nr. 13 din 30.01.2020, date pentru aprobarea modificării, în sensul completării Anexei la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași”
HOTĂRÂREA Nr. 46 din 26 martie 2020 - privind aprobarea: „Listei cu lucrările de investiții publice de la nivelul Primăriei comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2020”
HOTĂRÂREA NR. 47 din 26 martie 2020 - privind aprobarea: ”Planului de achiziții publice de la nivelul Primăriei comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2020”

Vizualizari: 99
Data creare: 23-10-2020 11:09:54

Hotarari CL Tomesti din luna februarie 2020

Hotarari CL Tomesti din luna februarie 2020

Documente pdf
HOTĂRÂREA NR. 20 din 10 februarie 2020 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „LUCRĂRI DE REABILITARE A DRUMURILOR DE PE TERITORIUL UAT TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
HOTĂRÂREA Nr. 21 din 10 februarie 2020 - privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „LUCRĂRI DE REABILITARE A DRUMURILOR DE PE TERITORIUL UAT TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
HOTĂRÂREA NR. 22 din 10 februarie 2020 - privind aprobarea: decontării cheltuielilor cu deplasarea, diurna și cazarea, pentru un număr de 5 (cinci) reprezentanți din partea U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, care vor participa la TWIN TOWN DAYS și la Congresul „TRANSFERUL JURISDICȚIEI ÎN EUROPA”, în vederea realizării de noi contacte cu 9(nouă) orașe din Uniunea Europeană, program ce se va desfășura în perioada 4-9 martie 2020, în orașul Eeklo
HOTĂRÂREA Nr. 23 din 19 februarie 2020 - privind aprobarea bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, bugetul local și sursa 10, pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 24 din 19 februarie 2020 - privind aprobarea: ”utilizării excedentului bugetar la finele anului 2019, în sumă de 139.260 lei, în anul 2020, pentru obiective de investiții din Comuna Tomești, Județul Iași”
HOTĂRÂREA Nr. 25 din 27 februarie 2020 - cu privire la aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, care va funcționa în anul școlar 2020-2021 pe raza Comunei Tomești, Județul Iași
HOTĂRÂREA NR. 26 din 27 februarie 2020 - privind: „modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 34”
HOTĂRÂREA NR. 27 din 27 februarie 2020 - privind „modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 35”
HOTĂRÂREA NR. 28 din 27 februarie 2020 - cu privire la: „acordarea de mandat special în vederea exprimării votului AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, urmare a aderării Municipiului Roman, Jud. Neamț, la asociația ARSACIS”
HOTĂRÂREA NR. 29 din 27 februarie 2020 - cu privire la aprobarea: Planului Urbanistic Zonal PUZ+RLU privind ”CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, HALĂ DEPOZITARE, SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI BIROURI, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE REȚELE”, în comuna Tomești, beneficiar fiind S.M., având în vedere cererea cu nr. 1708 din 07.02.2020
HOTĂRÂREA NR. 30 din 27 februarie 2020 - privind aprobarea: „trecerii a două terenuri situate în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, conform schițelor anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării, pentru derulare activități comerciale”
HOTĂRÂREA NR. 31 din 27 februarie 2020 - cu privire la aprobarea: „punerii la dispoziție a 5(cinci) terenuri din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, identificate conform Planurilor de situație anexate, în folosință gratuită şi pe termen limitat, pentru utilitate publică, în vederea construirii a 5(cinci) stații de pompare apă uzată pe raza comunei, din cadrul proiectului POIM”, având în vedere adresa cu nr. 5974/04.02.2020
HOTĂRÂREA NR. 32 din 27 februarie 2020 - privind aprobarea: „modificării, în sensul rectificării, poziției 322 - cod clasificare 1.3.7.1. Drum exploatare, din Anexa la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași”
HOTĂRÂREA NR. 33 din 27 februarie 2020 - cu privire la aprobarea „contului de execuție al bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2019”
HOTĂRÂREA Nr. 34 din 27 februaire 2020 - cu privire la aprobarea: „alocării sumei de 30.000 lei din bugetul Comunei Tomești, în vederea susținerii activităților competiționale din anul 2020, organizate la Clubul Sportiv Tomești-Iași”
HOTĂRÂREA NR. 35 din 27 februarie 2020 - privind aprobarea „modificării, în sensul completării Anexei nr. 4 la H.C.L. Tomești nr. 173/2019 privind impozitele și taxele locale pe anul 2020”
HOTĂRÂREA NR. 36 din 27 februarie 2020 - privind aprobarea planurilor anuale 2020 pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru îndeplinirea celor 18 funcții de sprijin
HOTĂRÂREA NR. 37 din 27 februarie 2020 - privind aprobarea modificării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019, conform documentațiilor cadastrale anexate - Str. Plopilor și Str. Antreprenorilor-Intravilan extins cf PUG Sat Tomești
HOTĂRÂREA NR. 38 din 27 februarie 2020 - privind aprobarea: „achiziționării unui container pentru depozit la Sala Sporturilor Tomești”

Vizualizari: 113
Data creare: 23-10-2020 10:58:46

Hotarari CL Tomesti din luna ianuarie 2020

Hotarari Consiliul Local Tomesti din luna ianuarie 2020

Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 1 din 30.01.2020 privind aprobarea Programului Primarului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 2 din 30 ianuarie 2020 - cu privire la aprobarea ”statelor de funcţii şi a numărului de asistenţi personali de la nivelul Comunei Tomești, începând cu luna ianuarie 2020”
HOTĂRÂREA NR. 3 din 30 ianuarie 2020 - cu privire la aprobarea „casării unor mijloace fixe aparținând Școlii Gimnaziale ”D.D. Pătrășcanu” Tomești”
HOTĂRÂREA NR. 4 din 30 ianuarie 2020 - cu privire la aprobarea: Planului Urbanistic Zonal PUZ + RLU pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII”, situat în intravilanul comunei Tomești, sat Tomești, suprafață teren 3800 m.p, beneficiar fiind T.Ș.Ș., având în vedere cererea cu nr. 499 din 16.01.2020
HOTĂRÂREA NR. 5 din 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea: ”realizării extinderii conductei de distribuție gaze naturale presiune redusă, branșament și post de reglare/măsurare, pentru două imobile situate în Sat Tomești, la solicitarea și pe cheltuiala beneficiarilor M.M. și B.L.B., având în vedere cererea nr. 409 din 15.01.2020”
HOTĂRÂREA NR. 6 din 30 ianuarie 2020 - cu privire la acceptul Consiliului Local Tomești pentru folosire cale de acces, pentru intrare-ieșire la terenul cu lucrarea privind Planul Urbanistic Zonal fază PUZ +RLU pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE, din intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, suprafață teren 23.940,00 m.p., având în vedere cererea nr. 753 din 22.01.2020
HOTĂRÂREA NR. 7 din 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 8 din 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea ”Planului de Pază al Comunei Tomești, Județul Iași, pentru anul 2020”
HOTĂRÂREA NR. 9 din 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea: ”modificării, în sensul completării H.C.L. nr. 154 din 31.10.2019, privind «demararea formalităților în vederea încheierii unui contract de comodat (folosință gratuită), pe durată determinată, între comuna Tomești, județul Iași și C.M.I. Dr. C.D.D., privind utilizarea clădirii Dispensar medical din sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iați, pentru funcționare cabinel medical de familie»&rdq
HOTĂRÂREA NR. 10 din 30 ianuarie 2020 - cu privire la aprobarea: ”achitării cotizației comunei Tomețti, județul Iați, de 50.000 lei la Grupul de Acțiune Locală GAL Poiana Vlădicăi, pentru anul 2020”
HOTĂRÂREA NR. 11 din 30 ianuarie 2020 - privind luarea unor măsuri la nivel local pentru diminuarea poluării aerului, conform Planului de Menținere a Calității Aerului, urmarea depășirilor valorii limită a indicatorului particule în suspensie PM 10 înregistrate la stația de minitorizare locală situată în sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași”
HOTĂRÂREA NR. 12 din 30 ianuarie 2020 - privind efectuarea demersurilor legale în vederea trecerii, din domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în domeniul privat al comunei Tomești, județul Iași, a grupului sanitar exterior de la Școala din sat Goruni, comuna Tomești, în vederea desființării, imobil aflat într-o stare avansată de degradare
HOTĂRÂREA NR. 13 din 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea: ”modificării, în sensul completării Anexei la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 2540 m.p. situat în Tarlaua 17, Parcela N 618/5-(cimitir vechi), situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași”
HOTĂRÂREA NR. 14 din 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea: acordării unui sprijin financiar, în sumă de 50.000 lei, Parohiei Tomești I - „Nașterea Maicii Domnului” din sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, în vederea efectuării lucrărilor de consolidare a turlei de deasupra naosului clădirii Bisericii parohiale
HOTĂRÂREA NR. 15 din 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea realizării lucrării ''Extinderea de rețea de alimentare cu energie electrică a spațiului comercial și a sediului administrativ, din sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul iași, la solicitarea și pe cheltuiala beneficiarului în baza cererii cu nr. 16399 din 12.12.2019”
HOTĂRÂREA NR. 16 din 30 ianuarie 2020 - privind încadrarea zonei de siguranță și de protecție a drumurilor comunale Str. Sf. Nicolae, Boca Toader, Codrului, Dealul Cucului, Zorilor, Crucii, Narciselor, Brăduțului, Crizantemelor, Nucilor, Pinilor, Salcâmului, Chicerea 2, Releu 3 și Str. Cireșului, din satele com. Tomești, ce fac obiectul proiectului de investiții ”LUCRĂRI DE REABILITARE A DRUMURILOR DE PE TERITORIUL U.A.T. TOMEȘTI”
HOTĂRÂREA nr. 17 din 30 ianuarie 2020 - cu privire la propunerea de acordare a calificativului performanțelor profesionale individuale pe anul 2019, pentru domnul Mancaș Gabriel, secretarul general al Comunei Tomești, Județul Iași
HOTĂRÂREA NR. 18 din 30 ianuarie 2020 - cu privire la: “acordul prealabil al Consiliului Local Tomești pentru acces carosabil, în vederea realizării obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE SEDIU SECTOR POLIȚIE DE FRONTIERĂ TOMEȘTI”
HOTĂRÂREA NR. 15 din 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea realizării lucrării „Extinderea de rețea de alimentare cu energie electrică a spațiului comercial și a sediului administrativ, din sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul iași, la solicitarea și pe cheltuiala beneficiarului T.B.I., în baza cererii cu nr. 16399 din 12.12.2019”

Vizualizari: 106
Data creare: 23-10-2020 10:45:48

Prezentare comuna Tomesti

Imagine Comuna TomestiComuna Tomești se află în estul județului, la est de municipiul Iași, pe malul drept al Bahluiului și al râului Jijia, în zona confluenței celor două râuri, pe pantele nordice ale Podișului Central Mol