Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Mai mult
Meniu
Autentificare
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact
Prima pagină / Hotărâri ale Consiliului Local / Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate
Registrul cu hotărâri
2020 | 2021 | 2022 |
1 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 217 / Data iniţiere: 21-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: modificarea și completarea H.C.L. Tomești nr. 75 din 18.06.2020 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI
Vizualizare document
2 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 216 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea“ contractării unor servicii de elagaj, toaletare și tăiere pentru un număr de 11 arbori, situați pe domeniul public în sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, care prezintă pericol de prăbușire
Vizualizare document
3 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 215 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea” alocării din bugetul comunei a sumei de 5.000 lei, necesară suplimentării cheltuielilor pentru organizarea Sărbătorilor de Iarnă (2022-2023), în Comuna Tomeşti, Județul Iași”
Vizualizare document
4 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 214 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 500 m.p., situat în intravilan extins conform PUG Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 4, Parcelele Tf. 171/8(cuprinde și Parcela 170) și Tf. 141/12 și extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 4, Parcelele Tf. 171/9 și Tf. 141/13, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
5 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 213 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea actualizării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN SAT TOMEȘTI, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI
Vizualizare document
6 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 212 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:” salariilor de bază, începând cu luna ianuarie 2023, pentru funcționarii publici și personalul contractual angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași și din instituțiile și serviciile publice de interes local, pe compartimente funcționale, conform prevederilor legale în vigoare”
Vizualizare document
7 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 211 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2022
Vizualizare document
8 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 210 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: înființarea “Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân” și aprobarea delegării acestuia prin contract de concesiune
Vizualizare document
9 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 209 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea Proiectului cultural ”EDUTOM-Educație prin cultură”, al asociatiei ASOCIAȚIA UNIC, adresat comunității Tomești, în cadrul PNRR - Investiția 15 Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural, Apelul de finanțare 1- proiecte culturale derulate în localități cu mai puțin de 50000 locuitori” si a acordului de cofinantare”
Vizualizare document
10 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 208 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea Proiectului cultural ”Educație prin artă și meșteșug”, al asociatiei FUNDAȚIA CORONA, adresat comunității Tomești, în cadrul PNRR - Investiția 15 Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural, Apelul de finanțare 1- proiecte culturale derulate în localități cu mai puțin de 50000 locuitori” si a acordului de cofinantare”
Vizualizare document
11 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 207 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:”trecerii în domeniul public al comunei Tomești, județul Iași a următoarelor extinderi de apă: Sat Tomești - Str. Șoseaua Veche L= 575 m.l. și Str. Rândunicii L=784 m.l.; Sat Vlădiceni – Str. Dealul Mândrului L=400 m.l. în vederea predării acestora în administrarea S.C. APAVITAL S.A. Iași)
Vizualizare document
12 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 206 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea ”studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/ devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE PODEȚE ÎN LOCALITĂȚILE TOMEȘTI, CHICEREA ȘI VLĂDICENI, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, aprobat pentru finanțare prin Programul national de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezent&ac
Vizualizare document
13 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 205 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea ”studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/ devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE PE STRĂZILE PLOPILOR, ANTREPRENORILOR ȘI TINERETULUI ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, aprobat pentru finanțare prin Programul national de investiții ”Anghel Saligny”, precum și
Vizualizare document
14 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 204 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 864 m.p., situat în Tarlaua 13, Parcela A. 670/2(cuprinde și Parcela 666), intravilan extins conf. PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
15 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 203 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea”actualizării Planului de achiziții publice de la nivelul Primăriei comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2022”)
Vizualizare document
16 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 202 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:“ trecerii a două terenuri: (1)teren în suprafață de 127 m.p. situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 31, Parcela CC.5/5 și (2) teren în suprafață de 202 m.p., situat în intravilanul extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Nr. Cadastral 69196, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării prin licita
Vizualizare document
17 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 201 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea “Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități pe anul 2023 (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001
Vizualizare document
18 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 200 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea „graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul I - 2023”
Vizualizare document
19 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 199 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: alegerea unui preşedinte de şedinţe al Consiliului Local al comunei Tomești, județul Iași, pe trimestrul I - 2023
Vizualizare document
20 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 198 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: delegarea serviciului de transport public catre SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. si atribuirea directă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în comuna Tomești, în baza art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) 1370/2007
Vizualizare document
21 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 197 / Data iniţiere: 15-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023
Vizualizare document
22 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 196 / Data iniţiere: 08-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor, în vederea executării obiectivului de investiții: „Construire creșă mică, str. Iasomiei, nr. 77, sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iași”
Vizualizare document
23 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 195 / Data iniţiere: 08-12-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: modificarea și completarea HCL Tomești nr. 167 din 06 octombrie 2022, referitoare la aprobarea depunerii proiectului LUCRĂRI DE RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE – ETAPA II ÎN COMUNA TOMEŞTI, JUDEŢUL IAŞI - BLOC DE LOCUINTE NR. 1 ISCIP – N.C. 60148-C1, BLOC DE LOCUINTE NR. 2 ISCIP – N.C. 60749-C1, BLOC DE LOCUINTE NR. 3 ISCIP – N.C. 60764-C1, BLOC DE LOCUINTE NR. 4 ISCIP – 60385-C1 şi a anexei privind descrierea sumară a investiției
Vizualizare document
24 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 194 / Data iniţiere: 24-11-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:”completării domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași cu 7(șapte) terenuri pe care sunt amplasate SPA-uri la lucrarea de investiții ”Extindere Rețea de Canalizare în Comuna Tomești, Județul Iași”, conform Planurilor de Amplasament anexate, în vederea intabulării și predării acestora în administrarea S.C. APAVITAL S.A. Iași”)
Vizualizare document
25 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 193 / Data iniţiere: 24-11-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2022
Vizualizare document
26 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 192 / Data iniţiere: 24-11-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea achiziției unui contract de prestări servicii pentru organizarea și funcționarea iluminatului public festiv pe perioada Sărbătorilor de iarnă (2022-2023), în Comuna Tomeşti, Județul Iași
Vizualizare document
27 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 191 / Data iniţiere: 24-11-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea” alocării din bugetul comunei a sumei de 45.000 lei, necesară cheltuielilor pentru organizarea Sărbătorilor de iarnă (2022-2023), în Comuna Tomeşti, Județul Iași
Vizualizare document
28 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 190 / Data iniţiere: 24-11-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea”ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a S.C. APAVITAL S.A. Iași”)
Vizualizare document
29 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 189 / Data iniţiere: 24-11-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 85 m.p., situat în Tarlaua 204, Parcela 27/13, Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
30 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 188 / Data iniţiere: 24-11-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: acordarea avizului favorabil pentru lucrarea de investiție: ”ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA ȚUȚORA, JUDEȚUL IAȘI”
Vizualizare document
31 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 187 / Data iniţiere: 24-11-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:” Planului Urbanistic Zonal PUZ+RLU privind ”CONSTRUIRE HALE DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE PRODUSE NEALIMENTARE, SPAȚII ADMINISTRATIVE, SPAȚII COMERCIALE, BIROURI, PARCARE, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE REȚELE UTILITĂȚI ÎN SAT VLĂDICENI, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, pe teren în suprafață de 11.814,00 m.p. din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, având număr cadastral 68290, înscris în Cartea Funciară 68290, UAT Comuna Tome
Vizualizare document
32 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 186 / Data iniţiere: 24-11-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea :“constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. pentru terenul în lungime de 220,00 ml, aparținând domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, ocupat în cadrul lucrării: «EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ HALĂ INDUSTRIALĂ APARȚINÂND S.C. TALEX IMOBIL SRL, NR. CADASTRAL 67927», conform documentației anexate”
Vizualizare document
33 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 185 / Data iniţiere: 24-11-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: participarea la Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 – Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile , Obiectivul specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale cu obiectivul de investiții: “Construire capacități de producere energie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu în Comuna Tomești, Județul Iași” și aprobarea
Vizualizare document
34 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 184 / Data iniţiere: 24-11-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea ”Programului de îmbunătățire a eficienței energetice a Comunei Tomești, Județul Iași, pentru perioada 2023-2028”)
Vizualizare document
35 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 183 / Data iniţiere: 15-11-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea actualizării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”)
Vizualizare document
36 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 182 / Data iniţiere: 15-11-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2022
Vizualizare document
37 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 181 / Data iniţiere: 07-11-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: ”completării domeniului public al comunei Tomești, județul Iași, cu 4 terenuri de exploatare și utilitate publică”)
Vizualizare document
38 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 180 / Data iniţiere: 07-11-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din comuna Tomești, județul Iași”
Vizualizare document
39 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 179 / Data iniţiere: 07-11-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ” Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de fenomenele hidrometeorologice per iculoase din comuna Tomești, județul Iași
Vizualizare document
40 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 178 / Data iniţiere: 27-10-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași
Vizualizare document
41 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 177 / Data iniţiere: 27-10-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2022
Vizualizare document
42 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 176 / Data iniţiere: 27-10-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:”alocării sumei de 20.000 lei din bugetul comunei Tomești pentru achiziționarea unui serviciu de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile de o importanță deosebită aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care Comuna Tomești este parte în proces”
Vizualizare document
43 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 175 / Data iniţiere: 27-10-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: „modificării organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomești, Județul Iași, în sensul transformării unor posturi vacante de funcții publice de execuție și reorganizării autorității publice locale”
Vizualizare document
44 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 174 / Data iniţiere: 13-10-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2022
Vizualizare document
45 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 173 / Data iniţiere: 13-10-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea depunerii proiectului "REABILITARE ENERGETICA SI CONSOLIDARE SCOALA SAT GORUNI, COMUNA TOMESTI, JUDETUL IASI" şi a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect
Vizualizare document
46 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 172 / Data iniţiere: 06-10-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: acordării unui sprijin financiar în sumă de 40.000 lei Parohiei Tomești V-”Sfântul Arhidiacon Ștefan” din sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, pentru începerea lucrărilor de construire la biserică
Vizualizare document
47 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 171 / Data iniţiere: 06-10-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Tomesti judetul Iasi” și anexei privind descrierea sumara a investititi si a notei de fundamentare
Vizualizare document
48 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 170 / Data iniţiere: 06-10-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea ” trecerii în domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, a bunurilor de retur ce vor fi date în administrarea S.C. APAVITAL S.A. Iași”)
Vizualizare document
49 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 169 / Data iniţiere: 06-10-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: ” dezmembrării terenului în suprafață de 60.000 m.p., situat în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 17/1, Parcelele nr. 705/2/14 și 717/1/10, categoria de folosință fâneață, identificat cu nr. cadastral 67821, înscris în Cartea Funciară nr. 67821, aparținând domeniului public al comunei, în patru loturi( LOT. 1: 43.527 m.p.; LOT. 2: 3164 m.p.; LOT. 3: 10.000 m.p. și LOT. 4: 3309 m.p.), pe care
Vizualizare document
50 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 168 / Data iniţiere: 06-10-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea depunerii proiectului "LUCRĂRI DE RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE – ETAPA II ÎN COMUNA TOMEŞTI, JUDEŢUL IAŞI BLOC DE LOCUINTE NR. 8 – N.C. 62658" şi a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect
Vizualizare document
51 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 167 / Data iniţiere: 06-10-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea depunerii proiectului LUCRĂRI DE RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE – ETAPA II ÎN COMUNA TOMEŞTI, JUDEŢUL IAŞI - BLOC DE LOCUINTE NR. 1 ISCIP – N.C. 60148-C1, BLOC DE LOCUINTE NR. 2 ISCIP – N.C. 60749-C1, BLOC DE LOCUINTE NR. 3 ISCIP – N.C. 60764-C1, BLOC DE LOCUINTE NR. 4 ISCIP – 60385-C1 şi a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect
Vizualizare document
52 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 166 / Data iniţiere: 06-10-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea depunerii proiectului LUCRĂRI DE RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE – ETAPA II ÎN COMUNA TOMEŞTI, JUDEŢUL IAŞI - BLOC DE LOCUINTE NR. 1 – N.C. 60278-C1, BLOC DE LOCUINTE NR. 2 – N.C. 60170-C1 SI BLOC DE LOCUINTE NR. 3 – N.C. 60127-C1 şi a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect
Vizualizare document
53 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 165 / Data iniţiere: 06-10-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea depunerii proiectului „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la sala de sport a Școlii D.D. Pătrășcanu, Comuna Tomești, Judetul Iasi” şi a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect
Vizualizare document
54 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 164 / Data iniţiere: 06-10-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare energetică Școala D.D. PĂTRĂȘCANU, Comuna Tomești, Județul Iași” şi a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect
Vizualizare document
55 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 163 / Data iniţiere: 06-10-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea depunerii proiectului "REABILITARE ENERGETICA SI CONSOLIDARE SCOALA SAT GORUNI, COMUNA TOMESTI, JUDETUL IASI" şi a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect
Vizualizare document
56 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 162 / Data iniţiere: 29-09-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea proiectului:” Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Tomești în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, componenta C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.A – Înființare de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență”
Vizualizare document
57 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 161 / Data iniţiere: 29-09-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea acordării îndemnizației lunare pentru consilierii locali în cuantum de 10% din indemnizația lunară a primarului, pentru perioada rămasă din mandat aferentă anilor 2022-2024”]
Vizualizare document
58 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 160 / Data iniţiere: 29-09-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea „constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C. APAVITAL S.A. Iași, pentru terenul ocupat de traseul conductelor și organizarea de șantier, pe durata existenței acestora privind lucrarea de investiții:„ MODIFICARE TRASEU CONDUCTĂ DE REFULARE ÎN SATUL CHICEREA, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, ÎN CADRUL PROIECTULUI 92/2020 (construire stație de pompare inclusiv alimentare cu energie electrică, montare rezervor 500 mc și înlocuire conduct
Vizualizare document
59 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 159 / Data iniţiere: 29-09-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2022
Vizualizare document
60 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 158 / Data iniţiere: 29-09-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: acordul Consiliului Local Tomești pentru organizarea etapei de Campionat Național CUPA ADVENTURE 4X4 IAȘI, cu restricționarea circulației (excepție riverani) pe drumul comunal de pe raza Comunei Tomești DC 44(Chicerea-Comarna) de la km. 1,6(intersecție cu Str. Salcâmului) până la km. 4,6(din Comarna la nr. 10), în datele de 11.11.2022 și 12.11.2022, în intervalul orar 10,00-19,00)
Vizualizare document
61 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 157 / Data iniţiere: 29-09-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:”alocării sumei de 5000 lei din bugetul comunei Tomești, Școlii Gimnaziale Chicerea, în vederea achiziționării unei mașini de spălat și a unui uscător electric pentru curățarea, spălarea și dezinfectarea lenjeriilor de pat ale preșcolarilor din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Chicerea
Vizualizare document
62 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 156 / Data iniţiere: 29-09-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea „constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. pentru terenul aparținând domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, ocupat în cadrul lucrării (LEA 20Kv - 50 ml și LES 20Kv – 25 ml) aferente obiectivului: «EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ HALĂ SERVICE-AUTO APARȚINÂND S.C. MELA MOV CAR SERVICE SRL, NR. CADASTRAL 66105», conform documentației anexate
Vizualizare document
63 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 155 / Data iniţiere: 29-09-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea „constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. pentru terenul în suprafață de 56,00 mp, aparținând domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, ocupat în cadrul lucrării: «EXTINDERE REȚELE DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN VEDEREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ HALĂ PRODUCȚIE CONFECȚII METALICE APARȚINÂND S.C. SIMPROMET SRL, NR. CADASTRAL 66416 », conform documentației anexate
Vizualizare document
64 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 154 / Data iniţiere: 29-09-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:”completării listei cu bunurile din domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu trei terenuri: un teren în suprafață de 864 m.p., situat în intravilanul extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 13, Parcela A.670/2(cuprinde și Parcela 666); un teren în suprafață de 500 m.p., situat în intravilan extins conform PUG Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 4, Parcelele Tf. 171/8(cuprinde și P.170) și Tf. 141/1
Vizualizare document
65 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 153 / Data iniţiere: 29-09-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: ” completării domeniului public al comunei Tomești, județul Iași, cu un drum de exploatare și 3 terenuri de utilitate publică, situate pe raza Comunei Tomești, Județul Iasi”)
Vizualizare document
66 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 152 / Data iniţiere: 29-09-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea desemnării reprezentanților din partea Consiliului Local Tomești în consiliile de administrație și în comisiile de evaluare si asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ cu personalitate juridică de stat, sau particular, de pe raza comunei Tomești, județul Iași, pentru anul școlar 2022-2023”)
Vizualizare document
67 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 151 / Data iniţiere: 29-09-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea „graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul IV - 2022”)
Vizualizare document
68 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 150 / Data iniţiere: 29-09-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: “alegerea unui preşedinte de şedinţe al Consiliului Local al comunei Tomești, județul Iași, pe trimestrul IV - 2022”
Vizualizare document
69 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 149 / Data iniţiere: 12-09-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2022
Vizualizare document
70 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 148 / Data iniţiere: 12-09-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea modificării H.C.L. Tomești nr. 68 din 15.04.2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului ”Achiziție microbuz nepoluant și puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Tomești, Județul Iași”
Vizualizare document
71 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 147 / Data iniţiere: 06-09-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea acordării titlului de „Cetăţean de Onoare” al Comunei Tomeşti, domnului XXXXXXXXXX
Vizualizare document
72 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 146 / Data iniţiere: 06-09-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea acordării titlului de „Cetăţean de Onoare” al Comunei Tomeşti, domnului XXXXXXXXXX
Vizualizare document
73 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 145 / Data iniţiere: 06-09-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea acordării titlului de „Cetăţean de Onoare” al Comunei Tomeşti, domnului XXXXXXXXXX
Vizualizare document
74 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 144 / Data iniţiere: 06-09-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: atribuirea denumirii ”Aleea Centru de Zi”, situată în sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași
Vizualizare document
75 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 143 / Data iniţiere: 25-08-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: ”cumpărării de către U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, a unui teren în suprafață de 32 m.p., situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Nr. Cadastral 68400, Carte funciară 68400, pentru efectuare lucrări de investiții publice(amplasare SPAU pentru lucrarea de canalizare), aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat E.P.I.E.B.M Munteanu Paul Iulian, cu stabilirea valorii minime de piață a terenului respectiv, aprobare
Vizualizare document
76 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 142 / Data iniţiere: 25-08-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: modificarea si completarea HCL nr. 61 din 04.04.2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului “Lucrari de renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale – Etapa I in Comuna Tomești, Judetul Iasi” – Bloc de locuinte nr. 47 – NC 64436 şi a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect
Vizualizare document
77 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 141 / Data iniţiere: 25-08-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: ”vânzării prin licitație publică a terenului cu destinatia „loc de veci” amplasat in intravilan extins conform PUG, Sat Tomesti, Comuna Tomesti, Judetul Iasi, nr. cadastral 68646 , precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
78 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 140 / Data iniţiere: 25-08-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: modificarea si completarea HCL nr. 69/15.04.2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „REALIZARE SISTEM GIS (SISTEM INFORMATIONAL GEOGRAFIC) IN COMUNA TOMESTI, JUDETUL IASI" şi anexei 1 privind descrierea sumara a investititiei si a notei de fundamentare
Vizualizare document
79 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 139 / Data iniţiere: 25-08-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: modificarea si completarea HCL nr. 60_04.04.2022 cu privire la aprobarea depunerii proiectului „LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE – ETAPA I IN COMUNA TOMESTI, JUDETUL IASI” – BLOC DE LOCUINTE NR. 45A SI 45B şi a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect
Vizualizare document
80 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 138 / Data iniţiere: 25-08-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: ”Planului Urbanistic de Detaliu privind construire anexă cu destinația spațiu comercial și branșamente utilități, sat Chicerea, nr. cad. 68664, Comuna Tomești, Județul Iași, beneficiar XXXXXXX
Vizualizare document
81 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 137 / Data iniţiere: 25-08-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: ” completării domeniului public al comunei Tomești, județul Iași, cu 3 drumuri de exploatare și de utilitate publică, situate în intravilanul extins conform PUG al satului Chicerea, Comuna Tomesti, Judetul Iasi”
Vizualizare document
82 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 136 / Data iniţiere: 25-08-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea “Regulamentului de organizare si functionare a Cimitirului Tomesti, Sat Tomesti, Str. Stupinelor”
Vizualizare document
83 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 135 / Data iniţiere: 25-08-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2022
Vizualizare document
84 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 134 / Data iniţiere: 25-08-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea organizării Sărbătorilor Comunei Tomeşti, Ediţia a X-a - 2022, ce se vor desfășura în data de 08 septembrie 2022, precum și alocarea din bugetul comunei a sumei de 150.000 lei, pentru organizarea sărbătorilor de mai sus
Vizualizare document
85 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 133 / Data iniţiere: 11-08-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privire la aprobarea ”schimbării categoriei de folosință a unui teren de 398 m.p., Nr. Cadastral 64813, din curți construcții (C.C.), în drum public (D.P.), în lungime de 65 m.l., cu destinația Aleea Centru de Zi Tomești”
Vizualizare document
86 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 132 / Data iniţiere: 11-08-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “ Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în Comuna Tomești , Județul Iași” și acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului
Vizualizare document
87 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 131 / Data iniţiere: 11-08-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea devizului general al obiectivului de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în Comuna Tomești , Județul Iași” și participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public
Vizualizare document
88 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 130 / Data iniţiere: 28-07-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 777 m.p., situat în Tarlaua 20, din care 383 m.p. în Parcela A. 966/6 și 394 m.p. în Parcela A. 1003/8, intravilan extins conf. PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
89 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 129 / Data iniţiere: 28-07-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2022
Vizualizare document
90 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 128 / Data iniţiere: 28-07-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea : “ alocării sumei de 58.000 lei din bugetul Comunei Tomești, Clubului Sportiv Tomești-Iași, pentru susținerea activităților competiționale din anul 2022
Vizualizare document
91 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 127 / Data iniţiere: 28-07-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: punerea la dispoziție a amplasamentului situat în intravilan, localitatea Tomești, județul Iași, aflat în administrarea Consiliului Local Tomești, în suprafață de 3072 mp pentru „PROIECT TIP – CONSTRUIRE CRESA MICA, SAT TOMESTI, COMUNA TOMESTI, JUDETUL IASI”
Vizualizare document
92 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 126 / Data iniţiere: 28-07-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: ”cumpărării de către U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, a unui teren în suprafață de 4552 m.p., de la S.C. APAVITAL S.A. Iași, situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, identificat ca LOT 3 cu Nr. Cadastral 68667, pentru înființare cale de acces în interes public, aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii de piață a terenului respectiv, aprobarea pr
Vizualizare document
93 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 125 / Data iniţiere: 28-07-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: ”trecerii, cu titlu gratuit, în domeniul public al comunei Tomești, județul Iași a lucrării executate Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Tomești, județul Iași – zona XXXXXXXXXX, formată din Conductă de apă PEHD, D=110, în lungime de 200 m.l., situată pe Str. Prof. Petru Olteanu la nr. 422A, din Sat Tomești, ComunaTomești, Județul Iași, cu valoarea din deviz de 68.073,77 lei, la solicitarea domnului XXXXXXXXXX, pentru darea în administrar
Vizualizare document
94 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 124 / Data iniţiere: 28-07-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: ”trecerii a două terenuri: 1)teren în suprafață de 782 m.p. Nr. Cad. 61861 și 2) teren în suprafață de 113 m.p. Nr. Cad. 61863, din domeniul privat al comunei Tomești, județul Iași, în domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, pentru efectuare lucrări de investiții publice la Centrul de Zi Tomești”
Vizualizare document
95 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 123 / Data iniţiere: 28-07-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:”trecerii în domeniul public al comunei Tomești, județul Iași a următoarelor extinderi de apă: Sat Tomești - Str. Șoseaua Veche L= 575 m.l. și Str. Rândunicii L=784 m.l.; Sat Vlădiceni – Str. Dealul Mândrului L=400 m.l.; Sat Chicerea – Str. Cicoarei(fostă Str. Releu) L=260 m.l. și Str. Canarului(fostă Str. Cireșului) L= 188 m.l.”
Vizualizare document
96 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 122 / Data iniţiere: 28-07-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea participării Comunei Tomești, Județul Iași, ca membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Iași Infrastructură” ce are ca scop dezvoltarea infrastructurii transportului rutier pe raza județului Iași
Vizualizare document
97 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 121 / Data iniţiere: 28-07-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: „înscrierea definitivă a dreptului de proprietate pentru un drum de interes public de pe raza Comunei Tomești și atestarea apartenenței acestuia la domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, republicată”
Vizualizare document
98 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 120 / Data iniţiere: 28-07-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:“trecerii unui teren în suprafață de 85 m.p. situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela 27/13, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea intabulării și vânzării prin licitație publică, pentru derulare activități comerciale
Vizualizare document
99 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 119 / Data iniţiere: 28-07-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului și a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru anul școlar 2022-2023”)
Vizualizare document
100 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 118 / Data iniţiere: 28-07-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea ”completării unor prevederi în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Comunei Tomești, Județul Iași, privind derularea ședințelor C.L. Tomești atât fizic, cât și online folosind tehnologia informației și comunicațiilor, conform prevederilor legale specifice în materie
Vizualizare document
101 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 117 / Data iniţiere: 06-07-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: trecerea în domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, a instalațiilor de canalizare și SPA-urilor conform Procesului-Verbal de recepție parțială nr. 6020 din 08.04.2022 și a Anexei nr. 1 la Procesul Verbal, aferente obiectivului de investiții:”Extindere rețea de canalizare în Comuna Tomești, Județul Iași” și predării în administrarea S.C. APAVITAL S.A. Iași”)
Vizualizare document
102 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 116 / Data iniţiere: 06-07-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea “STRATEGIEI PRIVIND INFRASTRUCTURA DE EDUCAȚIE TIMPURIE A COMUNEI TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI 2022-2030”
Vizualizare document
103 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 115 / Data iniţiere: 06-07-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: înscrierea definitivă a dreptului de proprietate pentru trei terenuri și clădiri aferente unde funcționează unități de învățământ aflate pe teritoriul administrativ al Comunei Tomești, Județul Iași, precum și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, republicată, în baza documentațiilor tehnico-cadastrale anexate
Vizualizare document
104 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 114 / Data iniţiere: 06-07-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea depunerii proiectului „PROIECT TIP – CONSTRUIRE CRESA MICA, SAT TOMESTI, COMUNA TOMESTI, JUDETUL IASI” și anexelor acesteia
Vizualizare document
105 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 113 / Data iniţiere: 06-07-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea “Procesului verbal de negociere și a contractului de vânzare-cumpărare pentru preluarea în domeniul public al Comunei Tomești a „Sistemului de iluminat public” din Comuna Tomești, Județul Iași, aflat în proprietatea DELGAZGRID S.A.”
Vizualizare document
106 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 112 / Data iniţiere: 30-06-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: atribuirea de denumiri unor străzi de pe teritoriul administrativ al comunei Tomești, judeţul Iaşi
Vizualizare document
107 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 111 / Data iniţiere: 30-06-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:”realizării lucrărilor AMENAJARE LOCURI DE VECI ÎN CIMITIR ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN ÎN SAT TOMEȘTI, STR. STUPINELOR, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, pe amplasament în suprafață de 5845 m.p., proprietatea U.A.T. Comuna Tomești, conform documentației întocmită de SC TOTAL PROIECT SRL
Vizualizare document
108 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 110 / Data iniţiere: 30-06-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: înscrierea definitivă a dreptului de proprietate pentru un drum de interes public de pe raza Comunei Tomești și atestarea apartenenței acestuia la domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, republicată
Vizualizare document
109 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 109 / Data iniţiere: 30-06-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2022
Vizualizare document
110 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 108 / Data iniţiere: 30-06-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: acordul Consiliului Local Tomești pentru CONSTRUIRE TEREN TENIS DE CÂMP, ANEXE ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE ȘI BRANȘAMENTE REȚELE UTILITĂȚI” , pe teren în suprafață de 1624 m.p. situat în intravilan Sat Tomești, Str. Stupinelor, Nr. Cadastral 67713, Comuna Tomești, Județul Iași, beneficiar fiind XXXXXXXXXX
Vizualizare document
111 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 107 / Data iniţiere: 30-06-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:”Planului Urbanistic de Detaliu privind ”LUCRĂRI DE FUNCȚIONALIZARE POD EXISTENT, APARTAMENTARE, AMENAJARE PARCĂRI ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI”, pentru imobilul situat în satul Tomești, comuna Tomești, Str Văzduh nr. 41, județul Iași, Nr. Cadastral 66400, beneficiar fiind S.C. KRONOS CERAMICHE SRL)
Vizualizare document
112 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 106 / Data iniţiere: 30-06-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:”Planului Urbanistic Zonal PUZ+RLU privind ”CONSTRUIRE POLIGON DE TIR, TIP INDOOR”, pe teren în suprafață de 700 m.p. situat în intravilanul Comunei Tomești, Sat Chicerea, Județul Iași, Nr. cad. 65869, înscris în Cartea Funciară nr. 65869 UAT Comuna Tomești, beneficiar fiind XXXXXXX
Vizualizare document
113 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 105 / Data iniţiere: 30-06-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:”Planului Urbanistic Zonal PUZ+RLU privind ”CONSTRUIRE SHOWROOM , SPAȚII ADMINISTRATIVE, COMERCIALE ȘI DE DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII, ACCES LA D.N. 28, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE REȚELE”, pe teren amplasat în Comuna Tomești, Județul Iași, nr. cadastral 66495, beneficiar FIIND S.C. UTISERV CONSTRUCT SRL)
Vizualizare document
114 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 104 / Data iniţiere: 30-06-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea modificării art. 4 din H.C.L. Tomești nr. 75 din 21.04.2022, referitoare la „participarea Comunei Tomești, Județul Iași la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, prin programul Rabla 2022, în vederea achiziționării unui autoturism nou, necesar activității Biroului de Poliție Locală Tomești, și predării spre casare a unui autoturism uzat din proprietatea Comunei Tomești”
Vizualizare document
115 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 103 / Data iniţiere: 30-06-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: revocarea: H.C.L. Tomești cu nr. 164 din 25.11.2021, H.C.L. Tomești cu nr. 49 din 31.03.2022 și a art. 7 din H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 15.04.2022”
Vizualizare document
116 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 102 / Data iniţiere: 30-06-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea ”realizării, în cursul anului 2022, a unor obiective și lucrări de investiții publice în comuna Tomești, județul Iași, constând în: amenajare parc, amenajare loc de joacă, construire umbrar, realizare stații de autobuz, construire garaj, reabilitare Aleea D. D. Pătrășcanu, achiziționarea altor produse și servicii pentru realizarea lucrărilor de mai sus, precum și achiziționare teren, achiziționare sistem video, achiziționare toalete ecologice, achiziținare
Vizualizare document
117 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 101 / Data iniţiere: 30-06-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:”alocării sumei de 19.776 lei din bugetul comunei Tomești, Școlii Gimnaziale Chicerea, în vederea achiziționării unor bunuri necesare deschiderii Grădiniței cu Program Prelungit Chicerea dar și pentru buna funcționare a școlii
Vizualizare document
118 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 100 / Data iniţiere: 30-06-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: acordarea în folosință gratuită, pe termen limitat (30 de ani), din domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași și din administrarea Consiliului Local Tomești, a unui teren în suprafață totală de 160 m.p., situat în intravilan extins conf. PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Jud. Iași, Tarlaua 127, Parcela P. 4617/46, Parohiei Tomești V - ”Sf. Arhidiacon Ștefan”, din sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași
Vizualizare document
119 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 99 / Data iniţiere: 30-06-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 214 m.p., situat în Tarlaua 47, Parcela A. 2489/9, intravilan extins conf. PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus
Vizualizare document
120 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 98 / Data iniţiere: 30-06-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: completarea listei cu bunurile din domeniul privat al comunei Tomești, județul Iași, cu două terenuri: teren în suprafață de 57 m.p., situat în Tarlaua 127, Parcela P. 4617/47, intravilan extins conf. PUG sat Tomești, comuna Tomești, Județul Iași, și teren în suprafață totală de 777 m.p., situat în Tarlaua 20, intravilan extins conf. PUG sat Tomești, comuna Tomești, Județul Iași, din care 383 m.p. în Parcela A 966/6 și 394 m.p. în Parcela A 1003/8”)
Vizualizare document
121 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 97 / Data iniţiere: 30-06-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: ”acordării unui ajutor de urgență în sumă de 700 lei, pentru cheltuieli înmormântare
Vizualizare document
122 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 96 / Data iniţiere: 30-06-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea „graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul III - 2022
Vizualizare document
123 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 95 / Data iniţiere: 30-05-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: alegerea unui preşedinte de şedinţe al Consiliului Local al comunei Tomești, județul Iași, pe trimestrul III - 2022”
Vizualizare document
124 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 94 / Data iniţiere: 26-05-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: ”modificării în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu un drum de exploatare și de utilitate publică, în suprafață de 2921 m.p. amplasat cadastral in tarla 16 parcele DE 684/4(cuprinde % din P.683,685,688,689) – cf. Pl. Cad. Ps, DE 691/4 (cuprinde % din P 698/1) cf. Pl. Cad. A si Tarla 17/1, parcele DE 709/2/54 (cuprinde % din P. 698/1, 702/2) – cf. Pl. Cad. F, DE 702/3/4 (cuprinde % din
Vizualizare document
125 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 93 / Data iniţiere: 26-05-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: modificarea si completarea HCL nr. 177 din 16.12.2021 cu privire la “Planul de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități pe anul 2022 (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001”]
Vizualizare document
126 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 92 / Data iniţiere: 26-05-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: modificarea si completarea HCL nr. 186 din 16.12.2021 cu privire la aprobarea Planului de măsuri necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme a deșeurilor pe raza comunei Tomești, județul Iași”]
Vizualizare document
127 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 91 / Data iniţiere: 26-05-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2022
Vizualizare document
128 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 90 / Data iniţiere: 26-05-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea „constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. pentru terenul în suprafață de 5,00 mp, din Sat Tomesti, Comuna Tomești, Județul Iași, aparținând domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea executării lucrării «Alimentare cu energie electrica 5 locuinte, Comuna Tomesti, Judetul Iasi, avand nr. cad 66929, 66928, 66927, 66926, 66925 – Proprietar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsi XXXXXXXXXX», conform
Vizualizare document
129 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 89 / Data iniţiere: 26-05-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea „constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea SC APAVITAL SA pentru terenul în suprafață de 245 ml (130 ml apa si 115 ml canalizare), din Sat Vladiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, aparținând domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, nr. cad. 66511, în vederea executării lucrării «Extindere retea alimentare cu apa si retea de canalizare pentru imobil situat in Sat Vladiceni – Proprietar XXXXXXXXXX», conform docum
Vizualizare document
130 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 88 / Data iniţiere: 26-05-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea „constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. pentru terenul în suprafață de 5,00 mp, din Sat Chicerea, Comuna Tomești, Județul Iași, aparținând domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, , în vederea executării lucrării «Alimentare cu energie electrica 14 locuinte, sat Chicerea, Comuna Tomesti, Judetul Iasi, avand nr. cad 67158, 67159, 67161, 67162, 67163, 67164, 67165, 67166, 67167, 67168, 67169, 67170,
Vizualizare document
131 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 87 / Data iniţiere: 26-05-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului de investitii “Extindere retea de energie electrica in sat Tomesti, Comuna Tomesti, Judetul Iasi, Str. Bradutului_Zona XXXXXXXXXXsi a contributiei Comunei Tomesti la aceasta investitie, conform documentației anexate”
Vizualizare document
132 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 86 / Data iniţiere: 26-05-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului de investitii “Extindere retea de energie electrica JT+MT in sat Tomesti, Str. Primaverii (fosta Bahlui), Comuna Tomesti, Judetul Iasi_Zona XXXXXXXXXXsi a contributiei Comunei Tomesti la aceasta investitie, conform documentației anexate”
Vizualizare document
133 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 85 / Data iniţiere: 24-05-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea contractarii unei scrisori de garantie bancara de buna executie in favoarea DELGAZ GRID S.A. pentru garantarea investiției “Realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Goruni, aparținătoare Primăriei Comunei Tomești, Jud. Iași”
Vizualizare document
134 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 84 / Data iniţiere: 18-05-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea „constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. pentru terenul în suprafață de 5,00 mp, din Sat Tomesti, Comuna Tomești, Județul Iași, zona de protectie DN28 Tomesti-Iasi aparținând domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea executării lucrării «ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 6 LOCUINȚE AMPLASATE ÎN SAT TOMEȘTI, COM. TOMEȘTI, JUD. IAȘI, APARȚINÂND SC ACA ZOORK PROJECT SRL», conf
Vizualizare document
135 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 83 / Data iniţiere: 18-05-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea „constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. pentru terenul în suprafață de 68,00 mp, amplasat în Cartier Tomesti, Comuna, Judetul Iasi, în vederea executării lucrării «ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LOCUINȚE COLECTIVE DEMISOL, PARTER ȘI 2 ETAJE AMPLASATE ÎN SAT TOMEȘTI, COM. TOMEȘTI, JUD. IAȘI, NR. CAD. 64997, APARȚINÂND PFA CUPEȚ EUGEN», conform documentației anexate”
Vizualizare document
136 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 82 / Data iniţiere: 18-05-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea „constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. pentru terenul în suprafață de 10,00 mp, din Sat Tomesti, Comuna Tomești, Județul Iași, zona de protectie DN28 Tomesti-Iasi aparținând domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea executării lucrării « ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ HALE INDUSTRIALE AMPLASATE ÎN MUN. IAȘI, ȘOS. IAȘI-TOMEȘTI, NR. 67D, NR.CAD. 142190 - XXXXXXXXXX», conform d
Vizualizare document
137 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 81 / Data iniţiere: 18-05-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: efectuarea demersurilor legale în vederea achizitionarii prin cumparare a unui teren cu destinatie”cale de acces” in suprafata de 4.552 mp, proprietatea APAVITAL SA.
Vizualizare document
138 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 80 / Data iniţiere: 18-05-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: modificarea si completarea HCL nr. 40_29.03.2018 si HCL nr. 96_04.07.2019 cu privire la înscrierea definitivă a dreptului de proprietate pentru un teren suprafață de 18055 m.p. situat în Tarlaua 189, Parcelele 1151/15; 1152/5; 1153/14; 1154/1; 1180/1; 1179/9, nr. cadastral 65558, intravilan extins conform PUG Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași)
Vizualizare document
139 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 79 / Data iniţiere: 21-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea “STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI 2021 – 2027”
Vizualizare document
140 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 78 / Data iniţiere: 21-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea realizării, în cursul anului 2022, a unui obiectiv și lucrări de investițe publica în comuna Tomești, județul Iași, constând în ,, Executarea lucrarilor de construire pentru amenajare zona de imbarcare scolari si imprejmuire teren scoala D.D. Patrascanu din cartier Tomesti, Comuna Tomesti, Judetul Iasi” si a sumelor necesare conform documentatiei anexate
Vizualizare document
141 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 77 / Data iniţiere: 21-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea acordului de parteneriat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara GAZ-3 si aprobarea cererii de finantare, a devizului estimativ si implementarii pentru obiectivul “Infiintare retele de distributie a gazului metan pe teritoriile administrative ale comunelor associate: Comarna,Costuleni,Prisacani
Vizualizare document
142 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 76 / Data iniţiere: 21-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea „constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. pentru terenul în suprafață de 9,00 mp, din Sat Tomesti, Comuna Tomești, Județul Iași, aparținând domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea executării lucrării «Extindere retele electrice in sat Tomesti, Str. Torentului, Comuna Tomesti, Judetul Iasi – Zona XXXXXXXXXX», conform documentației anexate
Vizualizare document
143 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 75 / Data iniţiere: 21-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: „participării Comunei Tomești, Județul Iași la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, prin programul Rabla 2022, în vederea achiziționării unui autoturism nou, necesar activității Biroului de Poliție Locală Tomești, și predării spre casare a unui autoturism uzat din proprietatea Comunei Tomești
Vizualizare document
144 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 74 / Data iniţiere: 21-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: ” punerii la dispozitia PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN PERIOADA 2014-2020 a terenului aferent din domeniul public al comunei Tomesti, Judetul Iasi, in folosinta gratuita si pe termen limitat pentru utilitate publica, fara licitatie publica pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia
Vizualizare document
145 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 73 / Data iniţiere: 21-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea indexării cu rata inflației de 5,1% a impozitelor şi taxelor locale de la nivelul comunei Tomești, județul Iași, începând cu anul fiscal 2023
Vizualizare document
146 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 72 / Data iniţiere: 15-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: XXXXXXXXXXsi XXXXXXXXXX, a unui teren în suprafață de 1903 m.p., situat în extravilan, comuna Tomești, județul Iași, Carte funciară 67333, pentru înființare drum public, aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat E.P.I.E.B.M XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cu stabilirea valorii minime de piață a terenului respectiv, aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind iesirea din indiviziune, U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași preluand in deplina propriet
Vizualizare document
147 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 71 / Data iniţiere: 15-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: modificarea HCL nr. 50_31.03.2022 privind probarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectul de investiții „EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A LOCALITATILOR TOMESTI, CHICEREA SI VLADICENI DIN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
Vizualizare document
148 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 70 / Data iniţiere: 15-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea depunerii proiectului „Achiziție sistem de monitorizare video în Comuna Tomești, Județul Iași” și Anexei 1 privind descrierea sumara a investitiei si a notei de fundamentare
Vizualizare document
149 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 69 / Data iniţiere: 15-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea depunerii proiectului „REALIZARE SISTEM GIS (SISTEM INFORMATIONAL GEOGRAFIC) IN COMUNA TOMESTI, JUDETUL IASI" şi anexei 1 privind descrierea sumara a investititi si a notei de fundamentare
Vizualizare document
150 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 68 / Data iniţiere: 15-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea depunerii proiectului „Achizitie microbuz nepoluant si puncte de reincarcare pentru vehicule electrice în Comuna Tomești, Judetul Iasi
Vizualizare document
151 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 67 / Data iniţiere: 15-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: Revocarea HCL Tomești nr. 57/2021 de aprobare a curselor regulate care vor face parte din Noul program de transport public județean de persoane, precum și stațiile de îmbarcare care vor fi cuprinse în Traseele județene de transport public de persoane prin curse regulate, de pe raza Comunei Tomești, Județul Iași
Vizualizare document
152 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 66 / Data iniţiere: 15-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: modificarea și completarea HCL nr. 52_31.03.2022 cu privire la înscrierea definitivă a dreptului de proprietate pentru un trotuar de interes public de pe raza Comunei Tomești și atestarea apartenenței acestuia la domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, republicată
Vizualizare document
153 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 65 / Data iniţiere: 15-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea obiectivului de investitii „Dezvoltarea sistemului de distribuție gaze naturale în localitatea Goruni, Comuna Tomești, Județul Iași” și participarea la cofinanțarea obiectivului
Vizualizare document
154 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 64 / Data iniţiere: 15-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2022
Vizualizare document
155 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 63 / Data iniţiere: 15-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectul de investiții „EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A LOCALITĂȚILOR GORUNI, TOMESTI SI CHICEREA_ETAPA II, DIN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
Vizualizare document
156 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 62 / Data iniţiere: 04-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea depunerii proiectului „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la sala de sport a Școlii D.D. Pătrășcanu, Comuna Tomești, Judetul Iasi” şi a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect
Vizualizare document
157 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 61 / Data iniţiere: 04-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea depunerii proiectului “Lucrari de renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale – Etapa I in Comuna Tomești, Judetul Iasi” – Bloc de locuinte nr. 47 – NC 64436 şi a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect
Vizualizare document
158 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 60 / Data iniţiere: 04-04-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea depunerii proiectului „LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE – ETAPA I IN COMUNA TOMESTI, JUDETUL IASI” – BLOC DE LOCUINTE NR. 45A SI 45B şi a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiec
Vizualizare document
159 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 59 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea utilizării excedentului bugetar la finele anului 2021, în sumă de 291.710,68 lei, în anul 2022, pentru obiectivele de investiții „Proiect POCU”, în sumă de 249.140 lei, și „Garaj”, în sumă de 42.570,68 lei, din comuna Tomești, județul Iași
Vizualizare document
160 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 58 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea Regulamentului privind prestarea de activități în folosul comunității și stabilirea domeniilor serviciilor publice în care persoanele care au săvârșit infracțiuni sau persoanele care au fost sancționate contravențional vor presta muncă în folosul comunității, ca obligație stabilită de instanța de judecată
Vizualizare document
161 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 57 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea „Planului de amenajament pastoral pentru toate pajiștile permanente aflate pe raza comunei Tomești, județul Iași”
Vizualizare document
162 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 56 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea acordării de vouchere de vacanță, în anul 2022, salariaților de la nivelul U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea Regulamentului intern de acordarea voucherelor de vacanță
Vizualizare document
163 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 55 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea alocării sumei de 50.000 lei din bugetul Comunei Tomești, în vederea susținerii activităților competiționale organizate de Clubul Sportiv Tomești-Iași, în anul 2022)
Vizualizare document
164 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 54 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea modificării și completării H.C.L. Tomești nr. 164 din 22.12.2016 privind tarifele de închiriere a terenului de fotbal „Mircea Andrioaie” de la Clubul Sportiv Tomești-Iași, din sat Tomești, comuna Tomești
Vizualizare document
165 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 53 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea modificării și completării H.C.L. Tomești nr. 164 din 22.12.2016 privind tarifele de închiriere pentru Sala de Sport din sat Tomești, comuna Tomești
Vizualizare document
166 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 52 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: înscrierea definitivă a dreptului de proprietate pentru un trotuar de interes public de pe raza Comunei Tomești și atestarea apartenenței acestuia la domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, republicată”
Vizualizare document
167 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 51 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară în cadrul serviciului social de zi „Centrul de Zi Sfânta Maria Tomești
Vizualizare document
168 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 50 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectul de investiții „EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A LOCALITATILOR TOMESTI, CHICEREA SI VLADICENI DIN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
Vizualizare document
169 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 49 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: „demarării formalităților, în vederea încheierii unui contract de comodat (folosință gratuită), pe durată determinată, între U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași și C.M.I. Medicină de familie Dr. Opincă C. Suzana-Maria, privind utilizarea clădirii Dispensar medical, având o suprafață construită desfășurată de Sc = 84,00 mp, și a terenului aferent acesteia, având număr cadastral 65490, înscris în Cartea Funciară 65490 UAT Comuna Tomești, p
Vizualizare document
170 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 48 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: modificarea si completarea HCL nr. 38/2022 cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor, în vederea executării obiectivului de investiții: „Proiect tip – Construire creșă mică, sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași
Vizualizare document
171 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 47 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2022
Vizualizare document
172 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 46 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea contului de încheiere a execuţiei bugetare, a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Tomeşti, Județul Iași, pe anul 2021
Vizualizare document
173 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 45 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea „graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul II - 2022”)
Vizualizare document
174 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 44 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: “alegerea unui preşedinte de şedinţe al Consiliului Local al comunei Tomești, județul Iași, pe trimestrul II - 2022”
Vizualizare document
175 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 43 / Data iniţiere: 08-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectul de investiții „ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A LOCALITĂȚII GORUNI, DIN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
Vizualizare document
176 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 42 / Data iniţiere: 08-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2022
Vizualizare document
177 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 41 / Data iniţiere: 08-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul comunei Tomești, necesară pentru acordarea de ajutor umanitar în rândul refugiaților ucraineni, constând în achiziția de pături, produse de igienă, alimente de strictă necesitate neperisabile
Vizualizare document
178 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 40 / Data iniţiere: 08-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: desemnarea a doi consilieri locali care vor face parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Tomești, Județul Iași
Vizualizare document
179 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 39 / Data iniţiere: 08-03-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:”achitării diferenței de cotizație a comunei Tomești, județul Iași, de 30.000 lei la Grupul de Acțiune Locală GAL Poiana Vlădicăi, pentru anul 2022
Vizualizare document
180 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 38 / Data iniţiere: 24-02-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor, în vederea executării obiectivului de investiții: „Proiect tip – Construire creșă mică, sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași”
Vizualizare document
181 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 37 / Data iniţiere: 24-02-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:”relocării Stației de Reglare – Sector Gaze Naturale (SRS) din cartier Tomești, sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași”)
Vizualizare document
182 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 36 / Data iniţiere: 24-02-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: trecerea în domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, a unui teren în suprafață de 242 m.p. situat în intravilan extins conf. PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Nr. cadastral 68217 și darea acestuia în administrarea S.C. APAVITAL S.A. Iași pentru amplasare SPAU la proiectul de canalizare din sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași”)
Vizualizare document
183 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 35 / Data iniţiere: 24-02-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași:”Extindere conductă de distribuție gaze naturale presiune redusă și Branșamente PRM în Sat Vlădiceni, Strada Stejar, Nr. cadastral 66511, Comuna Tomești, Județul Iași”, pe cheltuiala beneficiarului solicitant
Vizualizare document
184 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 34 / Data iniţiere: 24-02-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea :”Regulamentului–Cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi: ”Centrul de Zi Sfânta Maria Tomești
Vizualizare document
185 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 33 / Data iniţiere: 24-02-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: completarea HCL nr. 135 din 30.09.2021 referitoare la aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru obiectivul de investitii „Extindere rețea de canalizare în comuna Tomești, județul Iași”
Vizualizare document
186 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 32 / Data iniţiere: 24-02-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:”modificării și rectificării unor prevederi din cuprinsul: H.C.L. Tomești nr. 106 din 23.09.2021, H.C.L. Tomești nr. 163 din 25.11.2021, H.C.L. Tomești nr. 171 din 25.11.2021 și H.C.L. Tomești nr. 172 din 25.11.2021
Vizualizare document
187 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 31 / Data iniţiere: 24-02-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: completarea listei cu bunurile din domeniul privat al comunei Tomești, județul Iași, cu două terenuri: teren în suprafață de 214 m.p., situat în Tarlaua 47, Parcela A. 2489/9, intravilan extins conf. PUG sat Tomești, comuna Tomești, Județul Iași, și teren în suprafață de 160 m.p., situat în Tarlaua 127, Parcela P. 4617/46, intravilan extins conf. PUG sat Tomești, comuna Tomești, Județul Iași
Vizualizare document
188 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 30 / Data iniţiere: 24-02-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: trecerea în domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, a bunurilor de retur date în administrarea S.C. APAVITAL S.A. Iași”)
Vizualizare document
189 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 29 / Data iniţiere: 24-02-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: trecerea în domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, a unui teren în suprafață de 150 m.p. situat în Tarlaua 4, Parcela 111/1, intravilan sat Goruni, comuna Tomești, județul Iași”)
Vizualizare document
190 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 28 / Data iniţiere: 24-02-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:”achiziționării unui serviciu de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, este parte în proces, până la angajarea unui consilier juridic în cadrul primăriei
Vizualizare document
191 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 27 / Data iniţiere: 24-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: atribuirea de denumiri unor străzi de pe teritoriul administrativ al comunei Tomești, judeţul Iaşi
Vizualizare document
192 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 26 / Data iniţiere: 14-02-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:”Listei cu lucrările de investiții publice ale Primăriei comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2022”)
Vizualizare document
193 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 25 / Data iniţiere: 14-02-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2022)
Vizualizare document
194 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 24 / Data iniţiere: 08-02-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea cererii de finanțare și a devizului general actualizat pentru obiectul de investiții „CONSTRUIRE PODEȚE ÎN LOCALITĂȚILE TOMEȘTI, CHICEREA ȘI VLĂDICENI, COMUNA TOMEȘTI”
Vizualizare document
195 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 23 / Data iniţiere: 08-02-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea cererii de finanțare și a devizului general actualizat proiectului de investitii „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
Vizualizare document
196 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 22 / Data iniţiere: 08-02-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea modificării H.C.L. Tomești nr. 116 din 05.11.2020, cu modificările și completările ulterioare, în sensul, desemnării persoanei responsabile în cadrul proiectului ”EDU TOM-Educație digitală în Comuna Tomești, Județul Iași, COD SMIS 144882 din cadrul Programului Operațional Competivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TI
Vizualizare document
197 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 21 / Data iniţiere: 08-02-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea ”modificării H.C.L. Tomești nr. 107 din 27.08.2020 cu modificările și completările ulterioare, în sensul desemnării persoanei responsabile în cadrul proiectului “ÎMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI” cod SMIS 130196, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, apel de propuneri de proiecte: Axa 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sără
Vizualizare document
198 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 20 / Data iniţiere: 08-02-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea”Planului de achiziții publice de la nivelul Primăriei comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2022”)
Vizualizare document
199 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 19 / Data iniţiere: 27-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: participarea la proiectul de investiție ”Dezvoltarea rețelei de drumuri locale din Zona Metropolitană Iași pentru decongestionarea traficului”
Vizualizare document
200 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 18 / Data iniţiere: 27-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:“ acordării unui sprijin financiar în sumă de 20.000 lei, Parohiei Tomești I - ”Nașterea Maicii Domnului” din sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, în vederea efectuării unor lucrări de renovare la sediul parohiei”)
Vizualizare document
201 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17 / Data iniţiere: 27-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind: „acceptarea ofertei de donaţie având ca obiect un teren în suprafață de 50 m.p. din suprafața totală de 1903 m.p., situată în Parcela 1P, categ de folosință pășune, identificat cu nr. cadastral 67333, înscris în cartea funciară nr. 67333, situat în extravilan comuna Tomești, județul Iași, pentru înființare drum public”)
Vizualizare document
202 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16 / Data iniţiere: 27-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind: ”trecerea în domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, a Sistemului de canalizare din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, în vederea dării în administrare către S.C. APAVITAL S.A. Iași””)
Vizualizare document
203 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15 / Data iniţiere: 27-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:“acordării unui sprijin financiar în sumă de 30.000 lei Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din sat Goruni, comuna Tomești, județul Iași, pentru efectuarea unor lucrări urgente de renovare, în vederea desfășurării serviciilor de cult în condiții de siguranță
Vizualizare document
204 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 14 / Data iniţiere: 27-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: acordării unui sprijin financiar în sumă de 35000 lei Parohiei Tomești V-”Sfântul Arhidiacon Ștefan” din sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, pentru construirea unui Paraclis la lăcașul de cult
Vizualizare document
205 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13 / Data iniţiere: 27-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: anularea accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2022 datorate bugetului local în condițiile O.U.G. nr. 69/2020
Vizualizare document
206 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 12 / Data iniţiere: 27-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: APROBAREA REGULAMENTULUI DE COLECTARE A RESTURILOR VEGETALE ȘI INSTITUIREA TAXEI DE COLECTARE A RESTURILOR VEGETALE ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI
Vizualizare document
207 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 11 / Data iniţiere: 27-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea achiziționării unui serviciu de întocmire Proiect Tehnic, Documentație de Autorizare și Asistență Tehnică în timpul executării lucrărilor, pentru obiectivul de investiții:„CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
Vizualizare document
208 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 10 / Data iniţiere: 27-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea:„achiziționării unui tractor precum și a utilajelor accesorii (plug deszăpezire, sărăriță scurtă, dispozitiv multifunctional de încărcare frontală cu cupă și accesorii), necesare executării de lucrări edilitare în interes public”)
Vizualizare document
209 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 9 / Data iniţiere: 27-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea modificării, în sensul rectificării pozițiilor 13, 34, 43, 44, 48 și 53 din Anexa la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași”)
Vizualizare document
210 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8 / Data iniţiere: 27-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: ” acordării unui ajutor de urgență în sumă de 3000 lei, pentru procurarea materialelor în vederea reparațiilor unui acoperiș la un imobil de locuit”)
Vizualizare document
211 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 7 / Data iniţiere: 27-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea: ”acordării unui ajutor de urgență în sumă de 1000 lei, pentru cheltuieli înmormântare”)
Vizualizare document
212 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 6 / Data iniţiere: 27-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea modificării H.C.L. Tomești nr. 116 din 05.11.2020, în sensul, desemnării persoanei responsabile în cadrul proiectului ”EDU TOM-Educație digitală în Comuna Tomești, Județul Iași, COD SMIS 144882 din cadrul Programului Operațional Competivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru eguvernare, e-învățare, e-
Vizualizare document
213 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5 / Data iniţiere: 27-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, care va funcționa în anul școlar 2022-2023 pe raza Comunei Tomești, Județul Iași
Vizualizare document
214 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4 / Data iniţiere: 07-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2022”)
Vizualizare document
215 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3 / Data iniţiere: 27-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea ”Planului de Pază al Comunei Tomești, Judetul Iasi, pentru anul 2022”)
Vizualizare document
216 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2 / Data iniţiere: 27-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea ”statelor de funcţii şi a numărului de asistenţi personali de la nivelul Comunei Tomești, începând cu luna ianuarie 2022”
Vizualizare document
217 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1 / Data iniţiere: 27-01-2022 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: aprobarea Programului Primarului Comunei Tomeşti,Județul Iași, pe anul 2022
Vizualizare document