Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Mai mult
Meniu
Autentificare
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact
Prima pagină / Hotărâri ale Consiliului Local / Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri
Registrul cu proiecte de hotărâri
2020 | 2021 |
1 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 18030 / Data iniţiere: 20-12-2021 / Iniţiator: Viceprimarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „achitării cotizației comunei Tomești, județul Iași, de 20.000 lei la Grupul de Acțiune Locală GAL Poiana Vlădicăi, pentru anul 2022”
Vizualizare document
2 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17624 / Data iniţiere: 10-12-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași și din instituțiile și serviciile publice de interes local, pe compartimente funcționale, conform prevederilor legale în vigoare”
Vizualizare document
3 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17619 / Data iniţiere: 10-12-2021 / Iniţiator: Viceprimarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași:: «EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI DOUĂ BRANȘAMENTE PRM, ÎN SAT TOMEȘTI, STR. PRIMĂVERII (FOSTĂ BAHLUI), COM. TOMEȘTI, JUD. IAȘI», pe cheltuiala beneficiarului solicitant”, având în vedere cererea înregistrată sub nr. 17046 din 02.12.2021
Vizualizare document
4 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17617 / Data iniţiere: 10-12-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A., pentru terenul în lungime de 180 ml, aparținând domeniului public al Com. Tomești, ocupat de Linie Electrică Subterană de Medie Tensiune (LES 20 Kv), în lungime de 180 ml, pe durata existenței acesteia, în cadrul lucrării „Alimentare cu energie electrică punct de lucru – service, amplasat în sat Tomești, str. Primăverii (fostă Bahlui)”
Vizualizare document
5 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17615 / Data iniţiere: 10-12-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași: «EXTINDERE CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI BRANȘAMENTE PRM, ÎN SAT TOMEȘTI, STR. VALEA LUPULUI, COM. TOMEȘTI, JUD. IAȘI», pe cheltuiala beneficiarilor solicitanți”, având în vedere cererea înregistrată la Primăria Tomești sub nr. 17687 din 13.12.2021
Vizualizare document
6 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17612 / Data iniţiere: 10-12-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „Planului de măsuri necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme a deșeurilor pe raza comunei Tomești, județul Iași”
Vizualizare document
7 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17610 / Data iniţiere: 10-12-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 17609 din 10.12.2021
Vizualizare document
8 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17608 / Data iniţiere: 10-12-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1665 mp, situat în Tarlaua 53, Fâneață în Parcelele 2847/6 (cuprinde și p. 2848), 2836/6 (cuprinde și p.2850, p. 2851), intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
9 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17605 / Data iniţiere: 10-12-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „ vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 320 mp, situat în Tarlaua 189, Parcelele F.1172/3 și F. 1162/3, intravilan extins conf. PUG sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
10 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17602 / Data iniţiere: 10-12-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 82 mp, situat în Tarlaua 34, Parcela P. 1787/2, intravilan extins conf. PUG sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
11 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17599 / Data iniţiere: 10-12-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 152 mp, situat în Tarlaua 20, Parcela V. 999/8, intravilan extins conf. PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
12 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17596 / Data iniţiere: 10-12-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 214 mp, situat în Tarlaua 23, Parcela A. 555/2, intravilan sat Goruni, comuna Tomești, județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
13 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17593 / Data iniţiere: 10-12-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități pe anul 2021 (lucrări, servicii etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001
Vizualizare document
14 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17591 / Data iniţiere: 10-12-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul I - 2022”
Vizualizare document
15 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17589 / Data iniţiere: 10-12-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „alegerii unui preşedinte de şedinţe al Consiliului Local al comunei Tomești, județul Iași, pe trimestrul I - 2022”
Vizualizare document
16 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 12068 / Data iniţiere: 27-08-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind schimbarea denumirii din „Strada Țiganului”, în „Strada Gorunului”, situată în sat Goruni, com. Tomești, jud. Iași, având la nord str. Codrului, la sud, extravilan sat Tomești, la est, intravilan sat Goruni, la vest, intravilan sat Goruni
Vizualizare document
17 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 12067 / Data iniţiere: 27-08-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind atribuirea de denumiri unor străzi de pe teritoriul administrativ al comunei Tomești, judeţul Iaşi, având în vedere referatul înregistrat sub nr. 11900 din 24.08.2021
Vizualizare document
18 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17491 / Data iniţiere: 09-12-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 17490 din 09.12.2021
Vizualizare document
19 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17311 / Data iniţiere: 07-12-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea modificării, în sensul rectificării unor poziții din H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, având în vedere referatul compartimentului de specialitate cu nr. 17310 din 07.12.2021
Vizualizare document
20 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16753 / Data iniţiere: 19-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „modificării H.C.L. Tomești cu nr. 121 din 26.11.2020, în sensul schimbării reprezentantului din partea U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă și Canalizare - ARSACIS”, având în vedere referatul de specialitate cu nr. 16572 din 19.11.2021
Vizualizare document
21 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16604 / Data iniţiere: 19-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: Privind aprobarea: „acceptării ofertei de donaţie având ca obiect următoarele suprafețe, aferente bunei desfășurări a lucrării de investiții «Extindere rețea apă potabilă, str. Cireșului, sat Chicerea, com. Tomești, jud. Iași»: 141,40 mp; 118,8 mp; 167,5 mp; 137,90 mp; 136,60 mp; 131,28 mp; 146,70 mp; 142,82 mp – reprezentând cote indivize din terenul în suprafață totală de 1123, precum și includerea acestor suprafețe de teren în Anexa la HCL Tomeș
Vizualizare document
22 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16601 / Data iniţiere: 19-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu un drum de exploatare și de utilitate publică, în suprafață de 200 mp și lungime de 65 ml, Tarlaua 17, Parcela DR 580/2, situat în intravilan sat Tomești, com. Tomești, jud. Iași, ce face legătura între Str. Narciselor –Nr. cad.66341 și Str. Văzduh - Nr. cad. 62333”
Vizualizare document
23 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16599 / Data iniţiere: 19-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A., pentru terenul în lungime de 50 ml, ocupat de Linie Electrică Subterană de Medie Tensiune (LES 20 Kv), pe durata existenței acesteia, din Sat Tomești, Com. Tomești, Jud. Iași, aparținând domeniului public al Com. Tomești, Jud. Iași, în cadrul lucrării «Extindere rețele electrice, în Sat Tomești, Com. Tomești, Jud. Iași, Zona Hale de Producție»
Vizualizare document
24 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16597 / Data iniţiere: 19-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 16596 din 19.11.2021
Vizualizare document
25 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16594 / Data iniţiere: 19-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „criteriilor, procedurilor pentru numirea și eliberarea de funcție, respectiv a atribuțiilor specifice funcției contractuale de conducere de administrator public de la nivelul U.A.T. Tomești, aprobarea modelului-cadru de contract de management și a coeficientului de ierarhizare a funcției”
Vizualizare document
26 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16591 / Data iniţiere: 19-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „alocării din bugetul comunei a sumei de 30.000 lei, necesară cheltuielilor pentru organizarea Sărbătorilor de iarnă (2021-2022), în Comuna Tomeşti, Județul Iași”
Vizualizare document
27 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16588 / Data iniţiere: 19-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: modificării organigramei - transformare post vacant de funcție publică de conducere de șef Serviciu juridic stare civilă, asistență socială, alocații, indemnizații, Monitorul Oficial Local, într-un post contractual de execuție de îngrijitor (G), reorganizare autoritate publică locală și transformare post vacant de funcție publică de execuție, din consilier juridic cl. I, gr. sup., în cons. jur., cl. I, gr. princ.
Vizualizare document
28 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16586 / Data iniţiere: 19-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, cu patru terenuri: teren de 82 mp, intrav. extins cf PUG sat Chicerea, com. Tomești; teren de 152 mp, intrav. extins cf PUG sat Tomești, com. Tomești; teren de 320 mp, intrav. extins cf PUG sat Vlădiceni, com. Tomești; teren de 1665 mp, intrav. extins cf PUG sat Tomești, com. Tomești”
Vizualizare document
29 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16583 / Data iniţiere: 19-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „demarării formalităților, în vederea încheierii unui contract de comodat (folosință gratuită), pe durată determinată, între U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași și C.M.I. Dr. Raicea Adriana, privind utilizarea clădirii Dispensar medical, având o suprafață construită desfășurată de Sc = 84,00 mp, și a terenului aferent acesteia, în suprafață de 1500,00 mp, având număr cadastral 64859”
Vizualizare document
30 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16581 / Data iniţiere: 19-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu imobil - clădire, având destinația de dispensar medical uman, situat în sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, având regimul de înălțime P (parter) și o suprafață construită desfășurată de Sc = 84,00 mp, precum și terenul aferent clădirii, în suprafață de 1500,00 mp”
Vizualizare document
31 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16578 / Data iniţiere: 19-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „modificării, în sensul completării unor prevederi din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 10 din 28.01.2021, modificată și completată prin H.C.L. Tomești nr. 143 din 28.10.2021, referitoare la acordarea din domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în folosință gratuită și pe termen limitat, pentru utilitate publică, către S.C. APA VITAL S.A. Iași, a două terenuri, având în vedere adresa înregistrată sub nr. 15998 din 08.11.2021”
Vizualizare document
32 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16577 / Data iniţiere: 19-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „desemnării domnului Ciulei Liviu-Eduard, director executiv în cadrul Primăriei Comunei Tomești, reprezentant din partea U.A.T. Tomești, în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală «Poiana Vlădicăi», Proiect finanțat prin PNDR axa LEADER, SM 19.1., beneficiar fiind Comuna Tomești, Județul Iași, precum și în cadrul Adunării Generale a Membrilor Asociației GAL «Poiana Vlădicăi»”
Vizualizare document
33 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16575 / Data iniţiere: 19-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „modificării H.C.L. Tomești cu nr. 70 din 27.05.2021, în sensul schimbării reprezentantului din partea U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, să semneze Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, consolidat, ce rezultă prin includerea tuturor modificărilor, completărilor și actualizărilor intervenite prin acte adiționale”
Vizualizare document
34 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15784 / Data iniţiere: 03-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții «Extindere Sistem de Canalizare pe Străzile Plopilor, Antreprenorilor și Tineretului în Comuna Tomești, Jud. Iași»”
Vizualizare document
35 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15782 / Data iniţiere: 03-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 15781 din 03.11.2021
Vizualizare document
36 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15779 / Data iniţiere: 03-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „alocării sumei de 10.000 lei, Școlii Gimnaziale «D.D. Pătrășcanu» Tomești, în vederea achitării serviciilor de asistență juridică și de reprezentare a școlii în fața instanței de judecată într-un dosar având ca obiect daune morale”
Vizualizare document
37 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15778 / Data iniţiere: 03-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „desemnării unui reprezentant al Consiliului Local Tomeşti în Comisia de evaluare a probei de interviu, în calitate de membru, pentru ocuparea postului de director din cadrul Şcolii Gimnaziale Chicerea, unitate de învăţământ de stat cu personalitate juridică din sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iași”
Vizualizare document
38 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15777 / Data iniţiere: 03-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „desemnării unui reprezentant al Consiliului Local Tomești în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct din cadrul Şcolii Gimnaziale «D.D. Pătrășcanu» Tomești, unitate de învăţământ de stat cu personalitate juridică din sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași”
Vizualizare document
39 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15775 / Data iniţiere: 03-11-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „cumpărării de către U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, a unui teren în suprafață de 4700 mp, situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Nr. Cadastral 66817, Carte funciară 66817, pentru extindere cimitir în sat Tomești, comuna Tomești, aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat, cu stabilirea valorii de piață a terenului, aprobarea procesului-verbal de negociere directă”
Vizualizare document
40 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15153 / Data iniţiere: 22-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 15152 din 22.10.2021
Vizualizare document
41 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15150 / Data iniţiere: 22-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții «Construire Podețe în Localitățile Tomești, Chicerea și Vlădiceni, Comuna Tomești»”
Vizualizare document
42 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15146 / Data iniţiere: 22-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „studiului de oportunitate, a caietului de sarcini precum și a raportului de evaluare pentru vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 9,40 mp, situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Jud. Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 22/27, pentru derulare activități comerciale”
Vizualizare document
43 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15143 / Data iniţiere: 22-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „studiului de oportunitate, a caietului de sarcini precum și a raportului de evaluare pentru vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 11 mp, situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 27/7, pentru derulare activități comerciale”
Vizualizare document
44 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15141 / Data iniţiere: 22-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „ modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 214 mp, situat în intravilan sat Goruni, comuna Tomești, jud. Iași, Tarlaua 23, Parcela A. 555/2”
Vizualizare document
45 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15139 / Data iniţiere: 22-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. pentru terenul în lungime de 30 ml, ocupat de Linie Electrică Subterană de Medie Tensiune (LES 20 Kv), pe durata existenței acesteia, din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, aparținând domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, în cadrul lucrării «Alimentare cu energie electrică Fabrică de medicamente + Anexe adiacente»”
Vizualizare document
46 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15137 / Data iniţiere: 22-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „modificării, în sensul completării unor prevederi în cuprinsul HCL Tomești nr. 10 din 28.01.2021 privind acordarea din domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în folosință gratuită și pe termen limitat pentru utilitate publică, către S.C. APA VITAL S.A. Iași, a două terenuri, având în vedere adresa îregistrată sub nr. 12970 din 16.09.2021”
Vizualizare document
47 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15135 / Data iniţiere: 22-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „Avizului de Oportunitate nr. 13740 din 15.10.2020 pentru elaborarea proiectului de investiție «PUZ+RLU-Introducere teren în intravilan, în vederea înființării unui cimitir, anexe aferente și împrejmuire teren», situat în extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, Nr. cad. 64906, înscris în Cartea Funciară nr. 64906 UAT Comuna Tomești, pe teren în suprafață de 11.300,00 mp”
Vizualizare document
48 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15132 / Data iniţiere: 22-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „modificării și completării Constractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, consolidat, prin Act Adițional”, având în vedere adresa înregistrată la Primăria Tomești sub nr. 14087/05.10.2021
Vizualizare document
49 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15104 / Data iniţiere: 22-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind probarea: „cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: «Modernizare Drumuri Locale, în Comuna Tomești, Județul Iași»”
Vizualizare document
50 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15101 / Data iniţiere: 22-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea: „cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții «Extindere Sistem de Alimentare cu Apă și Canalizare în Comuna Tomești, Județul Iași»”, având în vedere raportul înregistrat cu nr. 15100 din 22.10.2021
Vizualizare document
51 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15097 / Data iniţiere: 21-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea proiectului: „«Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Tomești, Județul Iași», aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării proiectului, din cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”
Vizualizare document
52 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 14579 / Data iniţiere: 13-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2022, având în vedere raportul de specialitate nr. 14290 din 07.10.2021
Vizualizare document
53 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 14112 / Data iniţiere: 05-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 168 mp, situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 13, Parcela A. 439/7, precum și aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
54 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 14105 / Data iniţiere: 05-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru obiectivul de investitii - «Realizare accese la proprietăți, pavele din beton 6 cm, bordure prefabricate 20x25 cm, pereu din plăci beton C 30/37, plasă sudată de 6 mm, tub corugat 500 mm, în Comuna Tomești, Județul Iași»”
Vizualizare document
55 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 14103 / Data iniţiere: 05-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru obiectivul de investitii – „Reabilitare și dotare Centru de Zi «Sfânta Maria»”, în Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași
Vizualizare document
56 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 14101 / Data iniţiere: 05-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru obiectivul de investitii - «Executare trotuar Etapa III la D.N. 28 (Iași-Albița), de la Km. 83+263.430-85+060.000, în Comuna Tomești, Județul Iași»”
Vizualizare document
57 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13937 / Data iniţiere: 04-10-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea Regulamentului privind instituirea măsurilor ce trebuie respectate de către deţinătorii/proprietarii de câini, pe raza Comunei Tomești, Județul Iași
Vizualizare document
58 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13534 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru obiectivul de investitii - «Extindere rețea de canalizare în comuna Tomești, județul Iași»”
Vizualizare document
59 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13513 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea cumpărării sistemului de canalizare din Sat Vlădiceni, Com. Tomeşti, Jud. Iaşi, aparţinând unei societăți, aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat, cu stabilirea valorii minime de piață a obiectivului de mai sus, precum aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind preluarea sistemului de canalizare menționat, având în vedere referatul de specialitate cu nr. 13511 din 24.09.2021
Vizualizare document
60 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13510 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 13509 din 24.09.2021
Vizualizare document
61 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13508 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „trecerii unui teren în suprafață de 970 mp, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, situat în Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, în vederea dezbaterii moștenirii, teren concesionat pe care se află locuința proprietate personală pe numele I.V. și I.L.”, având în vedere cererea cu nr. 9121 din 01.07.2021
Vizualizare document
62 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13505 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „modificării unor prevederi din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 103 din 26.08.2021 privind organizarea Sărbătorilor Comunei Tomeşti, Ediţia a IX-a - 2021”
Vizualizare document
63 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13503 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „modificării taxei de salubrizare pentru persoanele juridice care desfășoară activitate pe raza comunei Tomești, începând cu data de 01.10.2021”
Vizualizare document
64 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13500 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „alocării sumei de 31.852 lei din bugetul Comunei Tomești, în vederea susținerii activităților competiționale organizate de Clubul Sportiv Tomești-Iași, în anul 2021”
Vizualizare document
65 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13498 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „acordării unui ajutor de urgență în sumă de 700 lei, pentru cheltuieli înmormântare”, având în vedere cererea cu nr. 13153 din 21.09.2021
Vizualizare document
66 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13494 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „încheierii Protocolului de Asociere, în vederea realizării obiectivului de investiții «Tren Metropolitan Iași»”
Vizualizare document
67 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13492 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „alocării sumei de 5.091 lei din bugetul comunei Tomești, necesară pentru achiziționarea de ghiozdane și rechizite copiilor proveniți din familii defavorizate din comuna Tomești”
Vizualizare document
68 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13489 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „modificării organigramei, în sensul transformării postului vacant de funcție publică de execuție de inspector cl. I, gr. principal (atribuții în cadrul Biroului financiar-contabilitate, manag. proiecte, cadastru, fond funciar), într-un post contractual de execuție de consilier personal al primarului (S), în cadrul Cabinetului primarului comunei Tomești”
Vizualizare document
69 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13487 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public - Extindere rețele electrice JT+MT în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Brăduțului, având în vedere cererea înregistrată sub nr. 14142 din 15.10.2020
Vizualizare document
70 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13484 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „modificării și rectificării unor prevederi din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 20 din 25.02.2021 și H.C.L. Tomești nr. 41 din 25.03.2021”
Vizualizare document
71 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13483 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „decontării cheltuielilor cu participarea unui salariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, la cursurile obținerii de permis auto categ. C, D, E, pentru microbuzele și autospeciala P.S.I. din dotarea Primăriei Tomești”
Vizualizare document
72 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13480 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 31 mp, situat în sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, aflat în domeniul privat al comunei, către proprietarul dobânditor de bună-credinţă al construcţiei de pe teren, în baza dreptului de preempţiune, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, având în vedere cererea cu nr. 16472 din 07.12.2020
Vizualizare document
73 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13477 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Viceprimarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 64 mp, situat în sat Tomești (cartier Tomești), com. Tomești, jud. Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 22/24, aflat în domeniul privat al comunei, către proprietarul dobânditor de bună-credinţă al construcţiei de pe teren, în baza dreptului de preempţiune, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, având în vedere cererea cu nr. 7116 din 21.05.2021
Vizualizare document
74 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13474 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 196 mp, situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 13, Parcela CC 510/11, precum și aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
75 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13471 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1194 mp, situat în intravilan extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 12, Parcela 660/3/10, Carte funciară 65556, precum și aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
76 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13468 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1150 mp, situat în intravilan extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 127, Parcela 4617/40, Carte Funciară 65441, precum și aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
77 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13465 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași - EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU UN IMOBIL SITUAT ÎN LOC. TOMEȘTI, STR. PRIMĂVERII, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, pe cheltuiala beneficiarului, având în vedere cererea cu nr. 12111 din 30.08.2021
Vizualizare document
78 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13463 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „constituirii unui drept de uz și de servitude pentru terenul în supraf. de 118 mp, din Sat Vlădiceni, Com. Tomești, aparținând domeniului public al Com. Tomești, în vederea executării lucrării - «Alimentare cu energie electrică imobil, cu înființarea instalației de utilizare pe terenul aparținând domeniului public al UAT Tomești, sat Vlădiceni», conform cerererii nr. 11362/13.08.21
Vizualizare document
79 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13461 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „realizării lucrării pe domeniul public - «Alimentare cu energie electrică SPAU 7, situată în sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iași»”, având în vedere cererea înregistrată sub nr. 11504 din 17.08.2021
Vizualizare document
80 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13459 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „realizării lucrării pe domeniul public - «Alimentare cu energie electrică SPAU 5, situată în sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași»”, având în vedere cererea înregistrată sub nr. 11605 din 18.08.2021
Vizualizare document
81 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13457 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „desemnării reprezentanților din partea Consiliului Local Tomești în consiliile de administrație și în comisiile de evaluare si asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ cu personalitate juridică de stat sau particular, de pe raza comunei Tomești, județul Iași, pentru anul școlar 2021-2022”
Vizualizare document
82 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13455 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul IV - 2021”
Vizualizare document
83 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13453 / Data iniţiere: 24-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „alegerii unui preşedinte de şedinţe al Consiliului Local al comunei Tomești, județul Iași, pe trimestrul IV - 2021”
Vizualizare document
84 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13387 / Data iniţiere: 23-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „cumpărării de către U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, a unui teren în suprafață de 242 mp, situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, pentru efectuare lucrări de investiții publice (amplasare SPAU pentru lucrarea de canalizare), aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat, cu stabilirea valorii minime de piață a terenului respectiv, aprobarea procesului-verbal de negociere directă”
Vizualizare document
85 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13297 / Data iniţiere: 22-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „realizării lucrărilor de întreținere și reparații drumuri locale, pentru străzile: Str. Cierului -0,340 km. din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași; Str. Sf. Ioan cel Nou de la Suceava – 0,555 km. din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, și Str. Țiganului – 1,360 km. din Sat Goruni, Comuna Tomești, Județul Iași, conform documentațiilor anexate”
Vizualizare document
86 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13220 / Data iniţiere: 21-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „modificării, în sensul completării Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 168 mp, situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, Tarlaua 13, Parcela A. 439/7”
Vizualizare document
87 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13207 / Data iniţiere: 21-09-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind probarea „modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu un teren în suprafață de 840 mp, situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 126, Parcela Pș. 4617/46, pentru lucrări de investiții în interes public”
Vizualizare document
88 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 11456 / Data iniţiere: 16-08-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 11387 din 13.08.2021
Vizualizare document
89 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 11386 / Data iniţiere: 13-08-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „acordării titlului de „Cetăţean de Onoare” al Comunei Tomeşti, domnului Vladlen Babcinețchi”
Vizualizare document
90 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 11329 / Data iniţiere: 12-08-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind probarea „organizării Sărbătorilor Comunei Tomeşti, Ediţia a IX-a - 2021, ce se vor desfășura în data de 08 septembrie 2021, precum și alocarea din bugetul comunei a sumei de 120.000 lei, pentru organizarea sărbătorilor de mai sus”
Vizualizare document
91 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 10294 / Data iniţiere: 23-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „achiziționării unui autoturism necesar pentru activitatea Compartimediului de mediu din cadrul Primăriei comunei Tomești”, având în vedere referatul înregistrat sub numărul 10293 din 23.07.2021
Vizualizare document
92 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 10292 / Data iniţiere: 23-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași - EXTINDERE CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC. TOMEȘTI, STR. MORII, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA BENEFICIARULUI, având în vedere cererea cu nr. 10195 din 22.07.2021
Vizualizare document
93 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 10290 / Data iniţiere: 23-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 10289 din 23.07.2021
Vizualizare document
94 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 10288 / Data iniţiere: 23-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „înscrierii definitive a dreptului de proprietate pentru 3 drumuri de interes public de pe raza Comunei Tomești și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, republicată”
Vizualizare document
95 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 10285 / Data iniţiere: 23-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „trecerii unui teren situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarla 204, Parcela C.C.22/24, în suprafață de 64 mp, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării prin licitație publică, pentru derulare activități comerciale”
Vizualizare document
96 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 10282 / Data iniţiere: 23-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, cu două terenuri: (1) teren în suprafață totală de 205 mp, situat în intravilan extins conform PUG, sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iași, identificat cadastral în Tarlaua 40, Parcela 2065/12, și (2) teren de 196 mp, situat în Tarlaua 13, Parcela 510/11, situat în intravilan extins conform PUG, sat Tomești, comuna Tomești”
Vizualizare document
97 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 10279 / Data iniţiere: 23-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 2220 mp, situat în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 17/1, Parcela F. 709/2/53, în suprafață de 1500 mp și Parcela F. 705/2/15 (cuprinde și P. 705/1) în suprafață de 720 mp, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului”
Vizualizare document
98 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 10276 / Data iniţiere: 23-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 2000 mp, situat în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 17/1, Parcela NR 704/2/4, în suprafață de 402 mp, Parcela HB 718/1/4 în suprafață de 707 mp și Parcela A 730/4, în suprafață de 891 mp, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
99 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 10273 / Data iniţiere: 23-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „acordului de încetare a Contractului privind darea în folosință gratuită a unui teren de 1150 mp, pe o perioadă de 30 de ani, Parohiei «Sf. Arhidiacon Ștefan Tomești V din sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași»”, având în vedere referatul de specialitate cu nr. 10272 din 23.07.2021
Vizualizare document
100 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 10270 / Data iniţiere: 23-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 413 mp, situat în intravilan extins conform PUG Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 6, Parcela TF-336/7, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
101 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 10266 / Data iniţiere: 23-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „protocolului de colaborare încheiat între U.A.T. Comuna Tomești și Parohia «Sf. Arhidiacon Ștefan Tomești V, din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași»”
Vizualizare document
102 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 9172 / Data iniţiere: 02-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „achiziționării unor utilaje necesare executării de lucrări edilitare în interes public (1 bucată tocătoare crengi; 1 bucată împrăștietor material antiderapant; 1 bucată plug de zăpadă și 1 bucată tocătoare laterală cu braț - pentru curățarea rigolelor și canalelor”
Vizualizare document
103 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 9170 / Data iniţiere: 02-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „modificării H.C.L. Tomești cu nr. 116 din 05.11.2020, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului «EDU TOM - Educatie digitala in Comuna Tomesti, Județul Iași»”
Vizualizare document
104 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 9166 / Data iniţiere: 02-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași”, având în vedere raportul compartimentului de specialitate cu nr. 9167 din 02.07.2021
Vizualizare document
105 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 9164 / Data iniţiere: 02-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „utilizării excedentului bugetar la finele anului 2020, în sumă de 22.173 lei, în anul 2021, pentru obiectivul de investiții «Acostamente și accese trotuar III», din comuna Tomești, județul Iași”
Vizualizare document
106 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 9162 / Data iniţiere: 02-07-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, având în vedere referatul cu nr. 9161 din 02.07.2021
Vizualizare document
107 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8507 / Data iniţiere: 18-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „alocării sumei de 15.000 lei din bugetul Comunei Tomești, în vederea susținerii activităților competiționale organizate de Clubul Sportiv Tomești-Iași, în anul 2021”
Vizualizare document
108 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8503 / Data iniţiere: 18-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „indicatorilor tehnico-economici pentru UAT TOMEȘTI - «Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iasi, în perioada 2014 - 2020»”
Vizualizare document
109 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8501 / Data iniţiere: 18-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Tomești spre adoptare”
Vizualizare document
110 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8498 / Data iniţiere: 18-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „alocării sumei de 30.000 lei necesară pentru finanțarea spectacolelor din lunile iunie, iulie, august, septembrie 2021, ce se vor organiza la Amfiteatrul în aer liber din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași”
Vizualizare document
111 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8496 / Data iniţiere: 18-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „îndreptării unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 66 din 27.05.2021”
Vizualizare document
112 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8493 / Data iniţiere: 18-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 107 mp teren, situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 28/10, pentru derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
113 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8491 / Data iniţiere: 18-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „modificării și rectificării unor prevederi din cuprinsul: H.C.L. Tomești nr. 25 din 25.02.2021, H.C.L. Tomești nr. 48 din 25.03.2021 și H.C.L. Tomești nr. 58 din 22.04.2021”
Vizualizare document
114 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8489 / Data iniţiere: 18-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „îndreptării unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 69 din 27.05.2021”
Vizualizare document
115 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8486 / Data iniţiere: 18-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind „neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative din școlile de pe raza Comunei Tomești, Județul Iași, pentru anul școlar 2021-2022”
Vizualizare document
116 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8485 / Data iniţiere: 18-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „acordării unui sprijin financiar, în sumă de 20.000 lei, Parohiei «Acoperământul Maicii Domnului», din sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, pentru întocmire acte cimitir parohial”
Vizualizare document
117 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8483 / Data iniţiere: 18-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „amplasării lucrării pe domeniul public «Alimentare cu energie electrică imobil, din sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași»”, având în vedere cererea nr. 7776 din 04.06.2021
Vizualizare document
118 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8481 / Data iniţiere: 18-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ+RLU privind „CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE”, pe teren în suprafață de 23.940 mp, intravilan sat Tomești, comuna Tomești, având în vedere referatul de specialitate cu nr. 8480 din 18.06.2021
Vizualizare document
119 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8479 / Data iniţiere: 18-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul III - 2021”
Vizualizare document
120 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8477 / Data iniţiere: 18-06-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „alegerii unui preşedinte de şedinţe al Consiliului Local al comunei Tomești, județul Iași, pe trimestrul III - 2021”
Vizualizare document
121 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 7146 / Data iniţiere: 21-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 7145 din 21.05.2021
Vizualizare document
122 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 7141 / Data iniţiere: 21-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, cu trei terenuri: 1) teren în suprafață totală de 2000 mp, (402 mp-Tarlaua 17/1, Parcela NR 704/2/4; 707 mp-Parcela HB 718/1/4; 891 mp-Parcela A 730/4); 2) teren în suprafață de 449 mp, Tarlaua 18, Parcela CC 785/1/5; (3) teren în suprafață totală de 2220 mp (1500 mp-Tarlaua 17/1, Parcela F. 709/2/53; 720 mp-Parcela F. 705/2/15-cuprinde și P. 705/1)
Vizualizare document
123 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 7138 / Data iniţiere: 21-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea Avizului de portunitate nr. 12691 din 17.09.2020, pentru elaborarea proiectului de investiție - „PUZ+RLU-CONSTRUIRE POLIGON TIR, TIP INDOOR”, situat în intravilanul Comunei Tomești, Sat Tomești, Județul Iași, pe teren în suprafață de 700 mp, având în vedere cererea nr. 10323 din 10.08.2020
Vizualizare document
124 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 7137 / Data iniţiere: 21-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A, pentru terenul în suprafață de 110 mp, din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, aparținând domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, pentru lucrarea „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ SEDIU SECTOR POLIȚIE DE FRONTIERĂ TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, conform cererii nr. 7053 din 20.05.2021
Vizualizare document
125 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 7135 / Data iniţiere: 21-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea constituirii unui drept de uz și de servitute în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A, pentru terenul în suprafață de 235 mp, Sat Tomești, Com. Tomești, aparținând domeniului public al Com. Tomești, pentru executarea lucrării proiectului „ÎNLOCUIRE DIN ÎNCIDENTE LES 20 Kv. PT5 - PT6 TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, constând în montarea unei linii electrice subterane de medie tensiune (20 Kv), conform cererii nr. 6885 din 17.05.2021
Vizualizare document
126 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 7132 / Data iniţiere: 21-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 15 mp, situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 207, Parcela CC 22/5, pentru derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
127 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 7130 / Data iniţiere: 21-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 115 m.p. teren dezafectat situat în intravilan extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 41, Parcela 2130/1/33, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
128 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 7127 / Data iniţiere: 21-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea amplasării lucrării pe domeniul public „Extindere rețele electrice Str. Crizantemelor, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași”, având în vedere cererea cu nr. 6317 din 05.05.2021
Vizualizare document
129 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 7125 / Data iniţiere: 21-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „organizării Simpozionului Internațional de Sculptură Tomești, Ediția I, – „Unirea - simbol și semnificații contemporane”, în Comuna Tomești, în perioada 01 – 30 iunie 2021”
Vizualizare document
130 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 6864 / Data iniţiere: 17-05-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, având în vedere referatul cu nr. 6863 din 17.05.2021
Vizualizare document
131 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5570 / Data iniţiere: 16-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „trecerii unui teren situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarla 204, Parcela C.C.22/10, în suprafață de 107 mp, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării prin licitație publică, pentru derulare activități comerciale”
Vizualizare document
132 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5566 / Data iniţiere: 16-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „aderării comunei Boghicea, județul Neamț la ARSACIS Iași și revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS
Vizualizare document
133 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5312 / Data iniţiere: 13-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul comunei Tomești, necesară pentru cheltuielile cu acordarea de ajutoare sociale copiilor de la Centrul de Zi „Sf. Maria” Tomești”
Vizualizare document
134 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5201 / Data iniţiere: 09-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007 privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 413 mp, situat în intravilan extins conform PUG, sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 6, Parcela TF-336/7”
Vizualizare document
135 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5198 / Data iniţiere: 09-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu un teren în suprafață de 1378 mp, situat în intravilanul extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 20, Parcela V982/3 (cuprinde și Pracela 983), pentru lucrări de investiții în interes public (CONSTRUIRE REZERVOR DE APĂ SUPRATERAN CU STAȚIE DE CLORINARE AFERENTĂ)”
Vizualizare document
136 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5195 / Data iniţiere: 09-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „curselor regulate care vor face parte din noul program de transport public județean de persoane, precum și stațiile de îmbarcare și localitățile care vor fi cuprinse în traseele județene de transport public de persoane prin curse regulate, de pe raza comunei Tomești, județul Iași”
Vizualizare document
137 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5192 / Data iniţiere: 09-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 142 din 17.12.2020, referitoare la schimbarea denumirii din strada Bahlui, în strada Primăverii, de pe raza comunei Tomești, cu Avizul favorabil nr. 13 din 16.03.2021 emis în acest sens de Comisia de atribuire de denumiri a județului Iași”
Vizualizare document
138 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5190 / Data iniţiere: 09-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „contului de execuție al bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2020, având în vedere referatul de specialitate cu nr. 5189 din 09.04.2021”
Vizualizare document
139 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5179 / Data iniţiere: 08-04-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „consolidării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009”
Vizualizare document
140 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4410 / Data iniţiere: 25-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021, având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 4409 din 24.03.2021”
Vizualizare document
141 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4170 / Data iniţiere: 19-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 cu: (1) teren în suprafață de 6 ha, situat în intravilanul extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 17/1, Parcela F 705/2/14(cuprinde și Parcela 705/3), F 717/1/10; (2) teren în suprafață de 2340 m.p. situat în extravilan comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 127, Parcela A. 4603/2 (cuprinde Parcelele 4604 și 4636)”
Vizualizare document
142 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4167 / Data iniţiere: 19-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „participării Comunei Tomești, Județul Iași, la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, prin programul Rabla 2021, în vederea achiziționării unui autoturism nou, necesar activității Biroului de Poliție Locală Tomești, și predării spre casare a unui autoturism uzat din proprietatea Comunei Tomești”
Vizualizare document
143 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4164 / Data iniţiere: 19-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „Planului de măsuri privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții și/sau demolări sau din alte activități/procese tehnologice”
Vizualizare document
144 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4160 / Data iniţiere: 19-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 40 mp, situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarla 204, Parcela 22/6, pentru derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
145 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4157 / Data iniţiere: 19-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „trecerii a două terenuri situate în Sat Tomești, Cartier Tomești, Com. Tomești, Jud. Iași: (1) teren în suprafață de 15 mp, Tarla 204, Parcela C.C.22/5; (2) teren în suprafață de 31 mp, Tarla 204, Parcela 1(28/1), din domeniul public al Com. Tomești, Jud. Iași, în domeniul privat al Com. Tomești, Jud. Iași, în vederea vânzării prin licitație publică, pentru derulare activități comerciale
Vizualizare document
146 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4153 / Data iniţiere: 19-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „achiziționării unei autoutilitare, necesară pentru activitatea serviciului de gospodărie comunală Tomești”
Vizualizare document
147 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4151 / Data iniţiere: 19-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la HCL Tomești nr. 72 din 20.06.2007, cu trei terenuri: (1) teren 115 mp, intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarla 41, Parcela V. 2130/1/33; (2) teren 218 mp, intravilan extins conform PUG, sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarla 10, Parcela A. 455/12; (3) teren 153 mp, intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarla 51, Parcela V. 2637/2
Vizualizare document
148 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4148 / Data iniţiere: 19-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „realizării lucrării pe domeniul public - «Extindere rețele electrice JT+MT în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Bahlui»”, având în vedere cererea cu nr. 3556/11.03.2021
Vizualizare document
149 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4147 / Data iniţiere: 19-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „realizării lucrării pe domeniul public - «Extindere rețele electrice JT+MT în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Rândunicii»”, având în vedere cererea nr. 3555/11.03.2021
Vizualizare document
150 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4146 / Data iniţiere: 19-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul II – 2021” – SECRETAR GENERAL
Vizualizare document
151 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4144 / Data iniţiere: 19-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „alegerii unui preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Tomești, județul Iași, pe trimestrul II – 2021”
Vizualizare document
152 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3629 / Data iniţiere: 11-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „documentației tehnico-economică pentru obiectivul de investiții «CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI»”, având în vedere referatul cu nr. 3627/11.03.2021
Vizualizare document
153 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3626 / Data iniţiere: 11-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții «C.N.I. S.A.», a amplasamentului și asigurarea condițiilor, în vederea executării obiectivului de investiții: «CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI»”, având în vedere referatul cu nr. 3625/11.03.2021
Vizualizare document
154 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3623 / Data iniţiere: 11-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „achiziționării unui tractor precum și a utilajelor accesorii (remorcă, lamă deszăpezire, măturătoare stradală, sărăriță, tocător de vegetație), necesare executării de lucrări edilitare în interes public”
Vizualizare document
155 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3371 / Data iniţiere: 05-03-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „Planului de achiziții publice de la nivelul Primăriei comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2021”
Vizualizare document
156 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2649 / Data iniţiere: 23-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „Listei cu lucrările de investiții publice ale Primăriei Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2021”
Vizualizare document
157 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2538 / Data iniţiere: 19-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „indexării cu rata inflației de 2,6% a impozitelor şi taxelor locale de la nivelul comunei Tomești, județul Iași, începând cu anul fiscal 2022”
Vizualizare document
158 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2535 / Data iniţiere: 19-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 126 mp, intravilan extins conform PUG Sat Chicerea, Com. Tomești, Jud. Iași, Tarlaua 40, Parcela Pș. 2064/13, precum și aprobarea raportului de evaluare”
Vizualizare document
159 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2532 / Data iniţiere: 19-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 288 mp, situat în intravilan extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela L. 2494/2, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
160 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2529 / Data iniţiere: 19-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 107 mp, situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 17, Parcela Arabil 606/3, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
161 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2526 / Data iniţiere: 19-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 163 m.p., situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 18, Parcela Pș. 880/3, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
162 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2523 / Data iniţiere: 19-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „trecerii unui teren în suprafaţă totală de 163 m.p., situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 18, Parcela Pș. 880/3, conform schițelor anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării”
Vizualizare document
163 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2517 / Data iniţiere: 19-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind constituirea dreptului de acces în favoarea S.C. Orange România S.A, conform cererii înregistrată sub nr. 18154/23.12.2020, pe domeniul public al Comunei Tomești, pe o suprafață de 1080 mp canalizare proprie (rețea îngropată), în zona Vlădiceni, în vederea instalării de fibră optică, respectiv pentru întreținerea, înlocuirea sau mutarea rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora
Vizualizare document
164 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2515 / Data iniţiere: 19-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public „Alimentare cu energie electrică SEDIU FIRMĂ și SPAȚIU COMERCIAL, amplasată în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași”, având în vedere cererea nr. 22/07.01.2021
Vizualizare document
165 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2512 / Data iniţiere: 19-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „acordării unui ajutor de urgență în sumă de 1000 lei, pentru cheltuieli de înmormântare”, având în vedere cererea nr. 2398/18.02.2021
Vizualizare document
166 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2510 / Data iniţiere: 19-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „modificării H.C.L. Tomești cu nr. 71 din 25.08.2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul actualizării Comisiei privind identificarea, selectarea și certificarea cazurilor de acordare a ajutoarelor de urgență sau de înmormântare de la nivelul Comunei Tomești, Județul Iași”, în conformitate cu referatul nr. 2509/19.02.2021
Vizualizare document
167 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2508 / Data iniţiere: 19-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu bunurile de retur, date în administrarea S.C. APA VITAL S.A. Iași”
Vizualizare document
168 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2506 / Data iniţiere: 19-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „modificării unor prevederi din cuprinsul HCL Tomești nr. 174 din 19.12.2019 și din HCL Tomești nr. 144 din 17.12.2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local, pentru realizarea unor activități (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001, pe anii 2020, 2021”, în conformitate cu referatul de specialitate înregistrat sub numărul 2505 din 19.02.2021
Vizualizare document
169 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2503 / Data iniţiere: 19-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „achiziționării unui serviciu de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, este parte în proces, până la angajarea unui consilier juridic la nivel local”
Vizualizare document
170 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2501 / Data iniţiere: 19-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „modificării H.C.L. Tomești nr. 32 din 28.04.2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul actualizării Comisiei Locale de Ordine Publică de la nivelul Comunei Tomești, Județul Iași”, având în vedere referatul cu nr. 2500/19.02.2021
Vizualizare document
171 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2499 / Data iniţiere: 19-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public: „Extindere rețele electrice în Localitatea Chicerea, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Releu”, având în vedere cererea înregistrată sub nr. 2177/15.02.2021
Vizualizare document
172 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2497 / Data iniţiere: 19-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul public: „Extindere rețele electrice în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Brăduțului,”, având în vedere cererea înregistrată sub nr. 2012/11.02.2021
Vizualizare document
173 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2495 / Data iniţiere: 19-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „Programului privind transportul elevilor din comună, care frecventează unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Tomești, Județul Iași, cu microbuzele aflate în dotarea Primăriei Tomești”
Vizualizare document
174 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2493 / Data iniţiere: 19-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „cuantumului minim lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Comunei Tomești, Județul Iași, care se acordă în anul şcolar 2020-2021”
Vizualizare document
175 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2242 / Data iniţiere: 15-02-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Tomești, Județul Iași”
Vizualizare document
176 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 978 / Data iniţiere: 22-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „modificării art. 4 din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 107 din 27.08.2020 cu privire la aprobarea proiectului «ÎMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI»”
Vizualizare document
177 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 975 / Data iniţiere: 22-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „modificării unor prevederi referitoare la cuantumul indemnizației consilierilor locali din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Comunei Tomești, Județul Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Tomești nr. 120 din 26.11.2020”
Vizualizare document
178 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 974 / Data iniţiere: 22-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „trecerii unui teren în suprafață de 40 mp, situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela 22/6, conform schițelor anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării prin licitație publică, pentru derulare activități comerciale”
Vizualizare document
179 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 970 / Data iniţiere: 22-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași,”, având în vedere raportul cu nr. 971 din 22.01.2021
Vizualizare document
180 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 968 / Data iniţiere: 22-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 299 m.p., situat în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 12, Parcela A 660/1/80, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”
Vizualizare document
181 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 965 / Data iniţiere: 22-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea casării unor mijloace fixe aparținând Școlii Gimnaziale „D.D. Pătrășcanu” Tomești”, având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 964 din 22.01.2021
Vizualizare document
182 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 963 / Data iniţiere: 22-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea acordării în folosință gratuită, pe termen limitat (30 de ani), din domeniul privat al Com. Tomești, Jud. Iași și din administrarea Consiliului Local Tomești, a două terenuri - teren de 2540 mp (cimitir vechi), situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Jud. Iași; teren de 3276 mp (cimitir), situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Jud. Iași, Parohiei Tomești I - „Nașterea Maicii Domnului”
Vizualizare document
183 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 959 / Data iniţiere: 22-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea acordării din domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în folosință gratuită și pe termen limitat pentru utilitate publică, către S.C. APA VITAL S.A. Iași, a două terenuri, unul, în suprafață de 470 mp, pentru amplasare STAȚIE DE POMPARE, și al doilea, în suprafață de 1000 mp, pentru amplasare REZERVOR SUPRATERAN, pentru obiectivul de investiție „STAȚIE DE POMPARE ȘI MONTARE REZERVOR 500 MC, AMPLASATĂ ÎN SATUL CHICEREA, COMUNA TOMEȘTI&rdqu
Vizualizare document
184 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 956 / Data iniţiere: 22-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „modificării, în sensul completării HCL Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu un teren în suprafață de 662 mp, situat în intravilan extins sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 127, Parcela 4617/45, și cu un Drum de Exploatare DE 656/6 în suprafață de 978 m.p. și lungime de 189 ml, situat în Tarlaua 11, Parcela 656/6 (cuprinde Parcela 659 si Parcela 629/2)”
Vizualizare document
185 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 953 / Data iniţiere: 22-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „desemnării a doi consilieri locali care vor face parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Tomești, Jud. Iași”, având în vedere referatul nr. 952/22.01.2021
Vizualizare document
186 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 951 / Data iniţiere: 22-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „achitării cotizației comunei Tomești, județul Iași, la Grupul de Acțiune Locală GAL Poiana Vlădicăi, pe anul 2021”
Vizualizare document
187 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 948 / Data iniţiere: 22-01-2021 / Iniţiator: Primarul Comunei Tomești
Obiectul: privind aprobarea „statelor de funcţii şi a numărului de asistenţi personali de la nivelul Comunei Tomești, începând cu luna ianuarie 2021”
Vizualizare document

Nr. înregistrare: 15957 / Data inițiere: 02-12-2019 / Inițiator: Primaru

Anunț descriere

Nr. înregistrare: 15957 / Data inițiere: 02-12-2019 / Inițiator: Primarul Comunei Tomești

Nr. înregistrare: 16149 / Data inițiere: 05-12-2019 / Inițiator: Primaru

Anunț descriere

Nr. înregistrare: 16149 / Data inițiere: 05-12-2019 / Inițiator: Primarul Comunei Tomești

Nr. înregistrare: 16200 / Data inițiere: 06-12-2019 / Inițiator: Primaru

Anunț descriere

Nr. înregistrare: 16200 / Data inițiere: 06-12-2019 / Inițiator: Primarul Comunei Tomești

Nr. înregistrare: 16442 / Data inițiere: 12-12-2019 / Inițiator: Primaru

Anunț descriere

Nr. înregistrare: 16442 / Data inițiere: 12-12-2019 / Inițiator: Primarul Comunei Tomești